Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, March 31, 2005

Bolkestein en de strijd tegen een rood verleden

Niet alleen de oud-marxisten en ex-marxisten moeten zich verantwoorden

Frits Bolkestein heeft al enige tijd geleden een oproep aan de vroegere marxistische docenten van de Universiteit van Amsterdam gedaan, zich te verantwoorden voor hun ondemocratische houding in de zestiger en zeventiger jaren. Wat was het geval? In de vroege zeventiger jaren werden in West-Duitsland marxisten geweerd uit de openbare ambten en met name uit de leraarsbanen. Het Berufsverbot gold voor anbtenaren. De marxisten die daardoor niet aan een baan konden komen gingen voor een deel ook naar Nederland waar ze door de linkse studenten en docenten met open armen werden ontvangen. Een hele generatie studenten is daardoor beïnvloed en heeft daardoor niet alle stromingen van de sociologie en andere vakken objectief onderwezen gekregen. Sommige docenten werden door hun collega's gedwongen een marxistische benadering in hun lesprogramma op te nemen. Een voorbeeld in de Culturele Antropologie is de articulatie van productiemiddelen die in het midden van de zeventiger jaren in zwang kwam. Dat veel verschijnselen in Afrika niet op die manier te verklaren waren , maar wel met "burgerlijke"theoriën zoals de "patroon-client" theorie, deed niet ter zake. De werkelijkheid werd aan de theorie aangepast.

Een ander punt van kritiek van Bolkestein is het ondersteunen van de Cubaanse revolutie door veel linkse docenten en studenten op de Universiteit.

Tot zover heeft Bolkestein gelijk. Tenslotte moet je nooit te beroerd zijn om achteraf te zeggen: ik heb het fout gezien. Maar er zit wel een andere kant aan de zaak. Dan moeten ook alle rechtse journalisten en wetenschappers die het apartheids regime van Zuid-Afrika ondersteund hebben openlijk hun schuld belijden. Want dat is ook iedereen al weer vergeten, inclusief de Koningin, hoe Nederland lange tijd Zuid-Afriak ondersteund heeft.

Wednesday, March 30, 2005

Psychologie in de Parlementaire Politiek

Hysterie en onderbuikgevoelens

steeds vaker wordt de psychologische pseudo-wetenschap gebruikt om fenomenen te verklaren en om tegenstanders tegen te werken en uit te schakelen. In het dagelijkse leven is dat al erg genoeg. Voorbeeld daarvan zijn het denken over "bindingsangst", "verwerkingsfase" etc. Nu dit soort gedachtes ook steeds meer in de politiek ingezet worden moeten we vrezen voor een vervreemding van het debat.

Groen-links fractievoorzitter Femke Halsema beschuldigd de regering van "hysterie" als het gaat om terrorismebestrijding. Een verwijt waar de regering zich niet gemakkelijk tegen kan verweren, omdat het een onbewijsbare gedachtegang is. Als ze heel hard terugschreeuwen, wordt de stelling bewezen en als ze het ontkennen kan Femke wijzen op het "verdringen" van de situatie. Zo is elek psychologisch redenering altijd te bewijzen.

Een ander fenomeen zijn de "onderbuikgevoelens" die voortdurend in het debat te voorschijn komen. Meestal worden onderbuikgevoelens met "rechts" en "demagogie" in verband gebracht. Er wordt vanuit gegaan, dat emotionele beïnvloedbare mensen, met name natuurlijk woonachtig in de oude stadswijken, door demagogen opgehitst kunnen worden en dan achter een leider aan kunnen lopen. En dat gaat natuurlijk helemaal fout. Associaties met Mussolini in de 20-er jaren worden gemaakt. Onderbuikgevoelens hebben iets met sexualiteit te maken en het suggereerd dat er een elite is in het land, die dat soort onderbewuste en sexueel getinte gevoelens kan onderdrukken, of nog erger, helemaal niet heeft. In feite is het denken in termen van onderbuikgevoelens een heel elitaire en arrogante houding, om de volgende redenen:
--het suggereert dat de problemen die aangesproken worden niet zo erg zijn (criminaliteit, woningnood, vervuiling)
--het wekt de indruk dat de linkse partijen de beste oplossingen hebben, maar de anderen hebben het nog niet zo goed begrepen.
--mensen die van "onderbuikgedachtes "beschuldigd worden kunnen zich er niet tegen verdedigen.

Tuesday, March 29, 2005

Conservatief links

vandaag bleek in de Tweede Kamer hoe conservatief de drie linkse partijen in feite zijn. Ze hebben alle drie in de Eerste Kamer tegen de gekozen burgemeester gestemd en ze vielen vandaag tijdens het debat D66 aan. Uit puur partij-politieke overwegingen willen ze nu dat het kabinet valt.

Waarom wil Groen-Links geen direct gekozen burgemeester?

Groen-Links wil wel een door de gemeenteraad gekozen burgemeester, maar geen direct gekozen burgemeester. waarom zijn ze zo bang voor de mening van de bevolking? Waarschijnlijk omdat ze de mening van de bevolking niet vertrouwen. Ze zijn bang voor wat ze noemen: "onderbuikgevoelens". Er dreigen "Fortuynistische toestanden" als een burgemeester gekozen wordt.

Zou ook de overweging een rol spelen dat ze geen baantjes meer te vergeven hebben en dat ze zelf ook geen baantjes meer toegeschoven krijgen? Alles is mogelijk, maar zeker is, dat het een erg elitaire houding is.

Monday, March 28, 2005

The terror of anti-globalism

by keesjemaduraatje
No matter how we call the current economic system: imperialism, capitalism or globalism, there will be always a large group of protesters pointing out the failures, disadvantages and shortcomings.

Anti-Globalism = Nihilism

What the anti-globalists don't consider, is that the capitalist structure is able to integrate the succesfull parts of other systems, and to react on critical voices from inside. Of course this is only possible when the democratic values are accepted. A good example of the superpowers dealing with criticism from inside is the G8 agenda: hunger, depths and security. The question arises, why so many people are going to demonstrate, when the G8 is discussing hunger, depths and security.

The ideology behind anti-globalism.

1) profit means exploitation
there are some ever returning key-point statements in the stories on anti-globalism websites. For instance the thought that companies only invest in countries and regions when they expect to make profit. Then the next thought is that profit is always bad and means exploitation.

When we regars this issue from a purely economical point of view (not environmental), this is not true. Countries and regions that are left alone by capitalist countries are always poorer.

2) capitalism means war
At the moment there is always some capitalist superpower involved in important wars such as: Irak,
Bosnië, Afganistan etc. So in this sense we can admit that capitalist states are in fact involved in war. The anti-capitalis, anti-globalist movement is very eager to state that the US is only attacking Irak because of the oil. The US and Europe need oil and therefore Irak is attacked, is a logical but , to my opinion, wrong thought. When we need oli we also could buy it. And when nobody would want to deliver, we can buy the whole governement. There have not been any tries to buy the whole Saddam government. There is a good reason for George W. Bush not to try this: Saddam tried to assasinate his father in 1993. What about the other wars? Are there any war where no capitalist country was involved? Of course there are: Irak-Iran, Soviet-Union against Afganistan, Soudan. The western media did not publish so much about these wars because they did not know enough. Also their own countries where not involved. And a more important reason: the distinction between good and bad was very hard to make.

3) There is poverty and hunger and we are to blame
This is a modern variation of the old Christian saying "he died to make our live possible". Also marxist thinkers have developed similar theories like the "Client - Metropole" theories. These authors pose that the poverty in the third world is caused by oppression and exploitation from the central rich powers in the world. This is in fact a new internationalized version of the Marxist "surplus" theory. Some examples where this is not the case, just too prove that a simple scheme of "we bad, they poor" is not appropriate to explain poverty in the world: After the nationalizations in Zimbabwe, the country did not develop and people are hungry. The civil war in Angola caused the poverty in that country. The hunger in Sudan is caused by arab rebels stealing the resources from the native people. Those kind of causes don't fit in the theories of anti-globalists.


Friday, March 25, 2005

de nederlaag van D66

D66 is al sinds 1966 bezig de Nederlandse politiek en de Nederlandse bevolking ervan te overtuigen dat er bestuurlijke hervormingen doorgevoerd zouden moeten worden. De nieuwe voorstellen zijn: het referendum, het districtenstelsel bij verkiezingen en de gekozen burgemeester.
In dit kabinet leek dat te gaan lukken, Dat wil zeggen dat de hervormingen doorgevoerd zouden worden zonder de echte instemming van de politieke elite en de bevolking. Het was gewoon een beloning voor het meedoen aan dit kabinet. In feite is de D66 een vreemde eend in de bijt van het kabinet.

Nadat de voorstellen voor een gekozen burgemeester in de Eerste Kamer waren onderuit gehaald door de PvdA, blijkt nu dat CDA en VVD er ook niet echt zin in hebben. D66 gaat nu de leden vragen of ze door moeten gaan met dit kabinet. Ik denk dat ze nee gaan zeggen en dan valt dit kabinet over één of twee weken.

Ik vind het jammer omdat de belangrijkste hervormingen nog niet ver genoeg door dit kabinet zijn doorgevoerd. Als eventueel Wouter Bos de premier wordt, zullen WAO en uitkeringen weer in ere hersteld worden en de veiligeheid wordt weer een ondergeschoven kind.

Thursday, March 24, 2005

Globalisering 1

opeens weet ik helemaal niet meer wat de anti-globaliseringsbeweging nu tegen de globalisering heeft. Weet jij een paar schrijvers of titels waar duidelijk de ideologie van deze beweging in staat? Want als ze ertegen zijn omdat hier banen verloren gaan, dan komen er daar toch weer banen bij. En als in Afrika weinig ontwikkeling is, moeten dan de bedrijven nu wel of niet daar gaan investeren? Ik zag dat mijn firma alleen business in Zuid-Afrika en Egypte heeft, is dat nu goed of slecht. Want als het kapitalisme daar niet is, in Afrika, zouden de mensen toch gelukkig moeten zijn en kunnen ze hun eigen dingetjes gaan doen.

Monday, March 21, 2005

dit is de eerste log

ik gaf altijd commentaren opp de rooieravotr.web-log en dat beviel niet meer zo. Daarom ga ik er zelf maar eentje maken