Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, March 31, 2005

Bolkestein en de strijd tegen een rood verleden

Niet alleen de oud-marxisten en ex-marxisten moeten zich verantwoorden

Frits Bolkestein heeft al enige tijd geleden een oproep aan de vroegere marxistische docenten van de Universiteit van Amsterdam gedaan, zich te verantwoorden voor hun ondemocratische houding in de zestiger en zeventiger jaren. Wat was het geval? In de vroege zeventiger jaren werden in West-Duitsland marxisten geweerd uit de openbare ambten en met name uit de leraarsbanen. Het Berufsverbot gold voor anbtenaren. De marxisten die daardoor niet aan een baan konden komen gingen voor een deel ook naar Nederland waar ze door de linkse studenten en docenten met open armen werden ontvangen. Een hele generatie studenten is daardoor beïnvloed en heeft daardoor niet alle stromingen van de sociologie en andere vakken objectief onderwezen gekregen. Sommige docenten werden door hun collega's gedwongen een marxistische benadering in hun lesprogramma op te nemen. Een voorbeeld in de Culturele Antropologie is de articulatie van productiemiddelen die in het midden van de zeventiger jaren in zwang kwam. Dat veel verschijnselen in Afrika niet op die manier te verklaren waren , maar wel met "burgerlijke"theoriën zoals de "patroon-client" theorie, deed niet ter zake. De werkelijkheid werd aan de theorie aangepast.

Een ander punt van kritiek van Bolkestein is het ondersteunen van de Cubaanse revolutie door veel linkse docenten en studenten op de Universiteit.

Tot zover heeft Bolkestein gelijk. Tenslotte moet je nooit te beroerd zijn om achteraf te zeggen: ik heb het fout gezien. Maar er zit wel een andere kant aan de zaak. Dan moeten ook alle rechtse journalisten en wetenschappers die het apartheids regime van Zuid-Afrika ondersteund hebben openlijk hun schuld belijden. Want dat is ook iedereen al weer vergeten, inclusief de Koningin, hoe Nederland lange tijd Zuid-Afriak ondersteund heeft.

1 comment:

Rechtsaf said...

Beste Keesjemaduraatje,

Heel veel suces met deze web-log!

We zullen uw adres opnemen in onze "link-lijst".

Hartelijke groeten,

rechtsaf!