Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, March 29, 2005

Conservatief links

vandaag bleek in de Tweede Kamer hoe conservatief de drie linkse partijen in feite zijn. Ze hebben alle drie in de Eerste Kamer tegen de gekozen burgemeester gestemd en ze vielen vandaag tijdens het debat D66 aan. Uit puur partij-politieke overwegingen willen ze nu dat het kabinet valt.

Waarom wil Groen-Links geen direct gekozen burgemeester?

Groen-Links wil wel een door de gemeenteraad gekozen burgemeester, maar geen direct gekozen burgemeester. waarom zijn ze zo bang voor de mening van de bevolking? Waarschijnlijk omdat ze de mening van de bevolking niet vertrouwen. Ze zijn bang voor wat ze noemen: "onderbuikgevoelens". Er dreigen "Fortuynistische toestanden" als een burgemeester gekozen wordt.

Zou ook de overweging een rol spelen dat ze geen baantjes meer te vergeven hebben en dat ze zelf ook geen baantjes meer toegeschoven krijgen? Alles is mogelijk, maar zeker is, dat het een erg elitaire houding is.

11 comments:

Wim Nusselder said...

Het is geen goede debat-gewoonte om alleen slechte ('puur partij-politieke') overwegingen te veronderstellen bij anderen. Zeker als je dat doet terwijl je niet in debat bent met ze en zich dus niet kunnen verweren.
Ik ben (als GroenLinks lid) voor een door de gemeenteraad gekozen burgemeester, omdat een onafhankelijk mandaat voor burgemeester en raadsleden tot problemen leidt, zeker waar het om amateur-politici gaat in de gemeentepolitiek. Je wilt vaak niet weten wat voor onbenullen er in gemeenteraden en college's van B&W zitten en hoe weinig verheffend het toegaat in een raadszaal.
Ten aanzien van het blokkeren van het uit de grondwet halen van de benoemde burgemeester twijfel ik in hoeverre dat zuiver was. Er valt ook best wat te zeggen voor het in de grondwet regelen van de manier waarop burgemeesters gekozen/benoemd worden en het dus niet uit de grondwet halen van de oude manier voordat je het (voor 2/3e) eens bent over een nieuwe manier.

keesjemaduraatje said...

met partijpolitieke overwegingen bedoel ik dat ze het kabinet een loer willen draaien. De PvdA was eigenlijk voor, maar stemde tegen. Bij Groen-Links speelt nog mee dat ze zowiezo tegen alles zijn wat ze niet zelf bedacht hebben.
Mijn mening wordt bevestigd , doordat je het woord "amateur-politici" gebruikt. Daar blijkt een minachting uit voor gekozen raadsleden.

Wim Nusselder said...

Het was me duidelijk wat je bedoelde met 'partij-politieke overwegingen'.
Welke mening van jou wordt bevestigd door mijn gebrek aan waardering voor een groot deel van wat er in gemeenteraden en B&W's gebeurt??
Ik minacht geen personen. Ik zie wel regelmatig berichten in de media over dingen die mis gaan in veel gemeentes (waarbij ik me realiseer dat goed nieuws geen nieuws is). Bovendien heb ik een betrouwbare bron in het stadhuis hier in Haarlem. Volgens mij is het selectieproces voor politieke posities in gemeentes niet geschikt om voldoende personen op die posities te krijgen die er ook geschikt voor zijn.

peter storm said...

De PvdA was verdeeld over de gekozen burgemeester, dat was van tevoren bekend, evenals het feit dat mn in de Eerste-Kamer-fractie van de partij de tegenstand groot was. De PvdA was dus niet "eigenlijk voor" een gekozen burgemeester, dat lag bepaald complexer.

Verder. D 66 wil de gekozen burgemeester en vindt dat heel belangrijk. Als zeer veel burgers dat net zo belangrijk zouden vinden, zouden ze wel op D 66 stemmen. Dat doen ze echter niet. Toch meende D 66 hun voorstellen vanuit een minderheidspositie door te mogen drukken. Immers, VVD en CDA steunden D 66 hier alleen maar in omdat ze D 66 nodig hebben voor hun coalitiemeerderheid.

Kortom, D 66 wilde hun plan, vanuit minderheidspositie, doordrukken. ZIJ weten hoe ze de burger een stem moeten geven, en wat de burger zelf denkt is niet zo erg belanrijk, blijkbaar. Wie was hier nu elitair?

keesjemaduraatje said...

Er blijft een hele nare nasmaak over na deze hele affaire. Enerzijds ben ik blij dat het kabinet blijft en verdere hervormingen kan doorzetten. Je moet er niet aan denken dat nu Wouter Bos aan de macht komt en alle bezuinigingen meteen weer gaat terugdraaien.

Aan de andere kant is de D66 inderdaad elitair en zouden ze niet zo aan hun zetels in het kabinet moeten blijven plakken. Bijvoorbeeld dat D66 13000 leden hebben en het amusement op de publieke omroep wil afschaffen en de TROS heeft 500.000 leden en die staan daardoor in de regen en zijn gedwongen commercieel te gaan.

Voor mij is het onbegrijpelijk dat zo veel Nederlanders denken dat dit een democratisch bestuurd land is. De burgemeester en de Commissaris van de Koningin worden niet gekozen. Zelfs het kabinet wordt door de koningin benoemd, wat in andere landen ook niet zo is. Daar kiest de bevolking met meerderheid van stemmen de regering.

Daniel Ocean said...

PvdA heeft tegengestemd in de 1e kamer omdat ze vonden dat veel gemeentes er nog niet klaar voor waren. Veel gemeentes zijn nog bezig met het 'dualisme' tussen wethouders en gemeenteraden. Een gekozen burgemeester zou te vroeg komen.

Een direct door het volk gekozen burgemeester zou ook veel conflict brengen. Een dergelijke burgemeester heeft een apart mandaat van het volk. Maar dat heeft de gemeenteraad ook. Die twee conflicteren dus!!!!!

Hoeveel macht geef je een burgemeester is dan de volgende vraag??? Zoveel macht dat je de gemeenteraad machteloos maakt??? Of juist zo weinig macht dat het een papierentijger is???

Daarom lijkt het me beter om een burgemeester te laten kiezen uit een gemeenteraad. Dan heeft de gemeenteraad het laatste woord.

Daniel Ocean said...

Voor mij had het Kabinet mogen vallen door de kwestie van de gekozen burgermeester.

D'66 blijft in het Kabinet door broedermoord. De gekozen burgermeester was een van de kroonjuwelen en principes. Maar de eigen principes hebben ze dus verkocht aan VVD en CDA.

Voor wat eigenlijk verkocht??? Voor meer geld aan onderwijs??? Dat geld zou al lang beschikbaar worden gemaakt voor onderwijs. D'66 is met een kluitje het riet in gestuurd.

Het linkse blok moet de verraders van D'66 weren in de toekomst

keesjemaduraatje said...

"het linkse blok" wie zijn dat dan? PvdA, Groen-Links, SP?
Als die net een stem tekort komen gaan ze heus wel aan de D66 of ChristenUnie om steun vragen. Maar het zou echt erg zijn als die aan de macht zouden komen en ik verwacht het ook niet.

Daniel Ocean said...

Na het Kabinet Balkenende kan ik alleen nog maar verlangen naar een links blok dat aan de macht komt.

Het Kabinet Balkenende (Zalm voorop) ziet alles alleen maar in cijfertjes. Alles draait om staatschuld en aflossingen. Er bestaan ook nog meer dingen dan financiele schuld. Er is ook zoiets als een maatschappelijke schuld.

Het Kabinet Balkenende zegt dat we het SAMEN moeten doen. Maar ze (Ayaan Hirsi Ali en Verdonk voorop) polariseren de boel alleen maar.

Top managers verdienen bergen goud terwijl werkgevers schreeuwen om loonmatiging. In het verlengde hiervan heeft het Kabinet Balkenende het zogenaamde 'Normen&Waarden' debat op een hellend vlak gezet. Het gaat nu alleen maar om de aanpassing van allochtonen in de samenleving. Een Normen&Waarden debat zou veel breder moeten zijn dan alleen maar integratie van allochtonen.

Ik hoop daarom ook dat het linkse blok D'66 weert in de toekomst. Het zijn een stel 'sell outs' die hun principes verkopen voor een schijntje. Ik hoop dat ze D'66 buiten het linkse blok houden en niet zichzelf verkopen om de steun te krijgen van D'66

keesjemaduraatje said...

het is maar de vraag of het sociaal is om 1 miljoen WAO-ers te hebben. Die uitkeringen moeten echt wel door iemand betaald worden. De schuldenlast die nu opgebouwd wordt, moet door latere generaties afbetaald worden.. Dus wat dat betreft heeft het kabinet al iets nuttigs gedaan.
Verdonk en Hirsi Ali hebben een mandaat vande kiezers of je dat nou leuk vind of niet.

Daniel Ocean said...

De schuldenlast aflossen om de last voor toekomstige generaties financieel te verlichten is een mooie maar eenzijdige gedachte.

Er bestaat namelijk ook een maatschappelijke schuld. Je laat toekomstige generaties achter met een armoedig gezondheidszorg en krakkemikkig onderwijsbestel.


Dat Verdonk en Hirsi Ali een mandaat hebben doet er niet toe in deze discussie. Het gaat om de inconsistentie van dit Kabinet. Aan de ene kant NORMEN EN WAARDEn schreeuwen. Aan de andere kant de samenleving POLARISEREN. Een electoraal mandaat staat hier volledig van los.