Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, April 29, 2005

Antifa 3

Geschiedenis van het anti-fascisme in Nederland 1936 - 2005 ( deel 3)
door KeesjeMaduraatje

Ja, ik ga eerst maar even door met de geschiedenis van mijn vader. Daarna apart de geschiedenis van moeders kant. Je moet de dingen gescheiden houden. tenslotte waren die twee afkomstig uit volkomen verschillende klassen. Mijn Opa van vaders kant, een werkloze landarbeider, die nauwelijks rond kon komen en van de steun moest leven. Mijn opa van moeders kan een eigenaar van een bloemenzaad firma op Westend in Enkhuizen. Wethouder voor de ARP en welgesteld het grootste deel van zijn leven. Tegengestelde afkomst, maar toc allebei synodaal Gereformeerd. Wat positief is, want zoals bekend, is het synodaal Gereformeerde geloof het enige ware geloof.

Dus mijn vader was ondergedoken in Gaasterland. Als er Duitsers op het erf was, dook mijn vader in de hooiberg en verder hielp hij op het land. Hij heeft er een houtskool tekening van de omgeving gemaakt, die hij op mijn veertigste verjaardag schonk. Het hangt bij mij in de woonkamer.

Ik was er in de zeventiger jaren nog een keer op bezoek en toen lieten ze zien hoe ze in het geheim naar de radio hadden geluisterd, door een radio in te graven en via een oordopje te luisteren. Na een tijdje was de kust weer veilig en kon mijn vader weer terugkeren naar Enkhuizen. Hij kon een oproep van de arbeidsdienst ontlopen door een pasje waar uit bleek dat hij tuinder was.

Op het eind van de oorlog gingen de verschillende verzetsgroepen RVV, OD en LO elkaar bestrijden. Met name de communisten van de RVV waren een groot deel van de tijd bezig elkaar te bestrijden. Maar in de Velzeraffaire werden ook communisten door de Ordedienst afgemaakt. Mijn vader kwam aan een deur in een dorp buiten Enkhuizen en wist het paswoord niet meer precies. De mensen van de RVV die daar waren wilden hem afschietemn. Maar dat is gelukkig niet gebeurd.
(Later kwam mijn vader één van deze mensen tegen op een beurs in Utrecht en die man deed of hij mijn vader nooit had gezien. het is mogelijk dat die mensen hun wapens nooit hebben ingeleverd en altijd voorbereid zijn gebleven op een volgende oorlog)

Op een dag kwam er een Amerikaanse soldaat op een motor en stopte bij de Koepoort in Enkhuizen. Mijn vader ging achterop de motor mee om te laten zien waar het stadhuis was. De soldaat gaf mijn vader een sigaret en nadat mijn vader een paar trekken had genomen sloeg hij stijl achterover. Hij heeft nooit meer gerookt.

Er zaten nog Duitsers in een boerderij op Westend. Jonge mannen van het verzet gingen er heen en riepen: "wapens hier neerleggen". en gelukkig deden die soldaten dat ook.

Mijn vader moest met de Binnenlandse Strijdkrachten op wacht staan bij het stadhuis. Er werd een parade afgenomen voor de "Verzetshelden". Er doken mensen op die mijn vader nog nooit gezien had. De "leider" van het verzet stond met twee pistolen in zijn broeksriem gestoken op het bordes van het stadhuis. Mijn vader wist dat hij de gehele oorlog een zwarthandelaar was geweest ( zie ook later de aflevering over mijn moeder) en mijn vader wis": "hier moet ik weg". Hij heeft zijn stengun tegen de muur van het stadhuis gezet en is weggelopen en heeft zich nooit meer met het verzet bemoeid.

Als er nu nog parades gehouden worden in Wageningen met Prins Bernhard, moet mijn vader hartelijk lachen. Hij zegt: de helden worden steeds jonger. Vogens mij zijn het de kinderen van het verzet"

Thursday, April 28, 2005

Schurkenstaat

and now for something completely different.
Vandaag staat in Vrij Nederland een artikel over Nederland als schurkenstaat. Conservatieve christenen beschouwen Nederland als immoreel omdat de prostitutie er gelegaliseerd is. Ze worden daarin gesteund door radicale feministen die prostitutie altijd als uitbuiting beschouwen.

De vrouwenhandel wordt gestimuleerd als de prostitutie niet bestreden wordt is de redenering.
De vraag is of je het probleem niet erger maakt door het te bestrijden. Sinds de legalisering van bordelen hebben bordeelhouders steeds meer moeite personeel te vinden. De illegale prostitutie is minder lukratief geworden.


Hasj
De redenering komt overeen met de houding van de meeste landen ten opzichte van het gebruik van hasj. In Nederland wordt een realistische en praktische houding aangenomen: als je het niet kan bestrijden, legaliseer het dan. Als je de handel in soft-drugs heel erg bestrijdt, stijgt de prijs en wordt het lukratiever er in te handelen. Als je het helemaal vrijgeeft, daalt de prijs en is het voor criminelen niet meer interessant. Daardoor daalt ook het gebruik. Dit zijn niet de gedachtes van een softe linkse ideoloog, maar van een conservatieve liberaal: Milton Friedman.

Monday, April 25, 2005

Antifa 2

Fascisme en Antifascisme 1936 - 2005 (Deel 2)
door Keesjemaduraatje

Een oplettende lezer vroeg mij: waarom zeg je van 1936 tot 2005 en niet vanaf 1933, omdat toen de machtsovername van Hitler was. Daar heeft hij ook wel weer gelijk in. Maar nu staat het er al. In feite is mijn familie van vaders kant en moeders kant echt met verzetswerk begonnen rond 1941. Tot de zeventiger jaren heb ik daar heel weinig van gehoord. Eerst moest het land weer opgebouwd worden door hard werken. Daarna kwamen de herinneringen weer.

Het is voorgekomen dat bij mijn vader thuis vergaderd werd en dat de volgende ochtend voetstappen voor het raam gevonden werden. Er had iemand aan het luik staan luisteren. Op een gegeven moment kwam er dan ook een razzia. Ze hadden van te voren een luikje gemaakt van de zolder naar beneden, zodat mijn vader in de ruimte achter de schuifdeuren kon kruipen. Mijn oma zette een wasmand op het luikje en ging was sorteren. De wehrmachtsoldaten drongen het huis binnen en vroegen waar mijn vader was. Mijn oma was een christelijke vrouw en wilde niet liegen. Daarom zei ze: "ik denk niet dat ie nog thuiskomt".

Klaas Norel
Mijn vader ging bonkaarten brengen naar Klaas Norel die ondergedoken zat in Enkhuizen. De vrouw van Klaas Norel deed de deur open en nam de bonkaarten in ontvangst. "Wat zei ze nou tegen je?" Wilde ik van mijn vader weten. "Ze was koel en handelde alles in het gangetje af. Ze klaagde dat er geen tabaksbonnen bij waren."Mijn man kan niet schrijven als hij geen tabak kan roken" zei mevrouw Norel.


De verzetsgroep ging door met krantje verspreiden en verzamelde vaak op het zelfde adres. Toen mijn vader op een dag met een zak illegale Trouw krantjes op zijn rug naar dat adres liep, zag hij de schim van een geweerloop achter een boom. Hij vluchtte een steeg in en verdween. Zijn makkers werden gearresteerd en gemarteld. Eén van hen werd in zijn hand geschoten. Mijn vader vluchtte met de veerboot naar Stavoren en dook onder in Gaasterland bij een neef van mijn grootmoeder.

Daar bleef hij tot de kust weer veilig was.

Sunday, April 24, 2005

antifa 1

Fascisme en Anti-Fascisme in Nederland 1936 - 2005 Deel 1
door KeesjeMaduraatje
(naam en adres bij de redactie bekend)

Ik heb in het eerste deel van mijn leven vooral met slachtoffers en verzetshelden te maken gehad en later nadat ik naar Duitsland verhuisd was ontmoette ik daders en mensen die opgegroeid zijn tijdens het fascisme en opgehitst waren. Ik ben tot de conclusie gekomen dat de daders meer gemoedsrust uitstralen en rustiger slapen dan slachtoffers. Wat dat betreft kan je beter dader zijn. Het is een wrange ervaring om een oud SS-er vertederd naar je kinderen te zien kijken en met hem een praatje over het weer aan te knopen. Terwijl je denkt: "hoeveel kinderen heeft ie misschien vermoord?" Het is bizar om door een Duits dorp te lopen en achter je te horen roepen "Daag mieneer". Een andere SS-er die in Texel was toen de Georgiers in opstand kwamen en in één nacht alle officieren de keel afsneden. De man die me roept was de kok in de officiersmess op Texel die de avond voor de opstand nog met de Georgiers had gegeten.

Tegelijkertijd is het krankzinnig om mijn oma te horen schelden op Surinamers die in haar buurt in Haarlem zijn komen wonen. "Oma, vroeg ik: waarom ging het jullie nou in het verzet?" Ze begrijpt de vraag niet eens. "Was het een nationaal verzet, of ging het om verzet tegen rassendiscriminatie?" Het antwoord is iets van "Hitler was de anti-christ". Vandaar dat ik deze serie begin en ik hoop enkele delen te schrijven. Zoals jullie zien gaat het om fascisme en anti-fascisme tussen 1936 en 2005. Het jaartal 1936 is met opzet gekozen ter nagedachtenis van de Spaanse Anarchisten die in dat jaartal al tegen het fascisme vochten. Voor hen begon de oorlog toen al.

Ik heb vaak gevraagd hoe het was in de Tweede Wereld Oorlog en altijd gehoopt dat er nog meer verhalen los kwamen. Maar het zijn altijd dezelfde verhalen. Pas als je heel concreet vraagt, kom je dingen te weten die nieuw zijn. Bijvoorbeeld vroeg ik mijn vader: "waarom kozen ze jou als 16 jarige jongen nou uit om de illegale Vrij Nederland in Enkhuizen rond te brengen? Waarom deden die Gereformeerde volwassen mannen dat nou niet zelf?" Dat was omdat mijn opa gevraagd was om deze taak op zich te nemen en die kon het zelf niet doen omdat hij heel hard moest werken.

De meeste Nederlanders waren naief en politiek ongeschoold. Nederland wilde neutraal blijven en de regering deed of haar neus bloedde. Toch moeten de Enhuizenaren al ver voor de inval in 1940 hebben geweten dat het fascisme gevaarlijk was en mensenverachtend. Op Wieringen was al een opvangkamp voor Joodse vluchtelingen ingericht. In de eerste jaren van de Bezetting waren er pogingen van de Nederlandse Unie om met de Duitsers samen te werken.

Sommige jongeren voelden daar wel voor maar mijn opa van vaders kant wees het categorisch af. Hij zei "de Nationaal-Socialisten zijn anti-christelijk" Via zijn Gereformeerde organisatie werd hij gevraagd krantje uit te delen en mee te doen met het verzet. Op een avond werden alle straatnaambordjes in Enhuizen weggehaald. De buurtbewoners speculeerden over de "daders"en waren bereid namen te noemen. Mijn vader was één van de daders en wist vanaf dat moment: je moet nooit over verzet praten en nooit samen met verzets mensen gezien worden. Op dat moment was van massaal verzet geen sprake. Mijn vader was 16 en werd gevraagd mee te doen in het verzet. Er werd geoefend met pistolen. Na een tijd was de repressie zo groot dat besloten werd dat de strijd niet met een paar pistolen te winnen was. De communisten in Wijdenes gingen wel door met gewapend verzet. Er waren mensen die vlak voor de avond klok in ging nog stonden te praten op straat en dan een huis naar binnen gingen. Toen de eerste lichting mensen van Vrij Nederland opgepakt werden, wist de SD precies wie ze moesten hebben.

Daarna werd het blad "Klaroen der Bevrijding" in Enkhuizen gedrukt en verspreid. De anti-revolutionairen (Gereformeerden) wilden zich daarna aansluiten bij Trouw. Dat veroorzaakte ruzie en een deel van het verzet splitste zich af. Mijn vader ging daarna Trouw rondbrengen.

De SD stuurde een mevrouw met snoep naar Enkhuizen die aan kinderen ging vragen: "hebben jullie een logee? " en dan een snoepje gaf. De kinderen die zeiden dat er een onderduiker was verraadden daardoor hun hele familie. Die SD dame werd vlak buiten Enkhuizen van haar fiets geslagen en vermoord door het verzet. Het lijk werd in een bakkerskar door Enkhuizen gereden en ergens in een greppel begraven.


(SD hoofdkwartier Euterpestraat Amsterdam)

Ik vraag me af of dat lijk niet eens een keer opgegraven moet worden. Nu mijn vader nog leeft kan het nog. Ik neem tenminste aan dat hij weet waar het ligt.


Thursday, April 21, 2005

Blogging in a concrete world

by KeesjeMaduraatje

today I have attended the Blognomics.nl
The Economics & Mechanics of Blogging
congres in Amsterdam. It was a very interesting congres with some interesting speakers and guests. Blogging is one of the most rapid growing activities in the Internet, especially in the Netherlands( compared to other European Countries). The blogs on web-log.nl are for 60% written by women. The most important themes are cats, love and kids. Every 3 minutes a new blog is created. At the moment there are 250.000 blogs. Weblogging is becoming a serious alternative news medium and economic factor.

(guess who's me. No, not the bold one)

In the break I met an employee of HIVOS a third world development organisation who told me that weblogging is maybe in the future an alternative for official state media in Africa and other third world regions. For instance in Zimbabwe, the non-governamental groups don't have any possibility to give opinions and contribute to the public opinion.

For me it was a very inspiring experience because I regarded webloging as just a fun and I did not realize that some people make there work out of it. For instance consulting companies concerning blog-marketing. I also realized during our chat in the break that my existence has again split in three parts: my family life, my blog-life and my Business-life. Three worlds that don't connect at all.

Tuesday, April 19, 2005

Wat heeft "Links" met "de Islam"

Wat heeft "Links" met "de Islam"
door KeesjeMaduraatje

Die vraag stelde ik aan mijn "communistische buurman" Rene, die in de 80-er jaren in de Pijp naast mij woonde. Zijn vriendin woont vrij dicht bij de Diamant buurt en toen daar een stel door Marokkaanse jongens was weggepest, viel het mij op dat de vele ex-krakers die daar in de buurt woonden er niets aan deden. Dat soort incidenten had 25 jaar geleden in die buurt niet kunnen plaats vinden door de gewapende macht van de krakers, die zich daar mee zouden hebben bemoeid.

Drie dagen later was Michiel Smit van Nieuw Rechts in die buurt te gast en ik zag op de fotos die op Indymedia stonden, dat de krakers van weleer wel degelijk nog steeds actief konden worden, maar dan om Michiel Smit weg te jagen. Dus vandaar mijn vraag aan mij "Communistische Buurman": wat heeft Links nou met de Islam? Waarom worden zulke jochies in bescherming genomen, terwijl ze de buurt verzieken.

De buurmman had er een hele logische verklaring voor: De zogenaamde Gastarbeiders werden door links gezien als het onderdrukte proletariaat, die geholpen moesten worden. Die jochies zijn de kinderen en kleinkinderen van die eerste generatie gastarbeiders en hebben de solidariteit van de linkse intelligentsia geeërft. Alle incidenten die met Marokanen plaats vinden worden door de oude linkse denkers gezien in het licht van de "racisme discussie" van de tachtiger jaren.

Een tweede reden ligt in het zogenaamde : Jihad tegen MacWorld complex. De Islam wordt op dit moment gezien als een macht die tegen de VS en zijn dominante monocultuur ingaat. Dus het eigen verzet tegen de eenvormige burgelijke manier van leven, wordt gespiegeld aan de andere manier van leven die door de Jihad strijders wordt gepropageerd.
Deze houding is veel gevaarlijker en komt erg in de richting van de bewondering van Jean Paul Sartre voor de communistische diktatuur. Een gezamelijk kenmerk is, dat de diktaturen die het verste weg zijn en het onbekendst, de meeste aanhang krijgen. De bewondering van de linkse intelligentsia voor China met zijn miljoenen doden tijdens de Culturele Revolutie lijkt er erg op.


De derde reden voor de bewondering van de linkse denkers voor het Islamofascisme zit hem in de opleidingen die gevolgd zijn. Veel linkse mensen studeren sociologie en culturele antropologie. Op die studierichtinegn wordt een wonderbeerlijk soort "cultuur relativisme" onderwezen, waarbij de eigen cultuur volkomen wordt bekritizeerd, maar waarbij de "andere" cultuur wordt bewonderd. "Criticism of Culture" wordt onderwezen als critiek op eigen cultuur.
Dat leidt tot de wonderbaarlijke situatie dat mensen die thuis nooit meer naar de kerk gaan en dat ook belachelijk vinden, in andere landen de meest diktatoriale en absurd rigide religies helemaal te gek vinden. Daarom mag er op de Islam geen kritiek gegeven worden en wordt dat zelfs gezien als "racistisch".

Een zeer extreem voorbeeld is Anja Meulenbelt, die in de 70-er jaren nog alle tradities overboord zette en tegen de gevestigde orde aan trapte en nu wel een soort van traditie aanhangt, maar dan die van de Islam.


Tuesday, April 12, 2005

ProtestWarriors, fighting the left, do it right

Ik kwam op de website van ProtestWarriors terecht door een link op Indymedia. Er stond een oproep voor een demonstratie tegen George W.Bush in.

Aanvankelijk leek het een grappig initiatief omdat er mensen op staan die midden in een anti-Bush demonstratie durven te gaan staan en borden omhoog houden met de tekst: " Stop de verspreiding van vrijheid, democratie en welvaart". De demonstranten waren er niet blij mee.

Ik meldde me aan op het forum en las enkele artikelen. Aanvankelijk was ik zelfs zo enthousiast, dat ik de banner van de ProtestWarriors op mijn site zette.

Maar toen ik op het forum verder las, bleek dat er rechtse mensen in geschreven hadden die de diktatuur van Pinochet in Chili goed praatten. Er stond zelfs een artikel over de incidenten in Venray bij, waarin werd beschreven hoe een moskee werd aangevallen.

Dus daarmee was de zaak meteen weer afgelopen. Ik heb het banner verwijderd en doe er natuurlijk niet aan mee.

Friday, April 08, 2005

Regels voor een zinvolle discussie

het politieke debat leeft weer op in Nederland. Emotionele debatten zijn weer aan de orde van de dag. Daarom is het goed als er een paar regels in acht worden gehouden.

1) Breng politieke tegenstanders in verband met nationaal-socialisme, fascisme of de Tweede Wereld Oorlog.

2) Laat achteloos midden in een zin de naam Anne Frank vallen.

3) Zeg dat je zo'n hekel aan iemand hebt, dat je hem in de komende oorlog niet bij je in de kast wilt hebben.

4) Noem de reactie van je tegenstander "hysterisch".

5) Spreek consequent van "onderbuikgevoelens" of gewoon "onderbuik" als mensen met argumenten komen die even niet passen. Bijvoorbeeld de criminaliteit in de oude wijken. "onderbuik gepraat"

6) Mensen die welk levend wezen dan ook dood maken, of het nu gaat om proefdieren, bont, leer of gewoon om soldaten, noemen we fascistisch. Dat is gemakkelijk in te delen. De consequentie is radicaal veganisme.

7) De vijanden van mijn vijanden zijn altijd mijn vrienden. Dus als ik tegen George Bush ben, is President Assad van Syrië mijn vriend. Makkelijk.

8 ) de volgende tabel laat een indeling van linkse en rechtse voorwerpen zien:

]
Links rechts
Bob Marley Frank Sinatra
Karl Kani Lonsdale
Lelijke Eend PC hoofd Tractor
Hertog JanWiskey on the rocks
AbortusHara Kiri
NoorwegenSpanje
70-er Jaren50-er Jaren
VolkskrantTelegraaf
Teun de VriesGerard Reve
Euthanasiecoma
SpijkerbroekDriedelig pak
FietsJaguar

het is belangrijk bij één van deze lijsten aan te sluiten.


lang leve de rechtstaat

Het is misschien heel gek van mij, maar ik weet opeens echt niet meer wat het woord fascisme betekend. Toch kom ik uit een familie die het wel wist. Mijn vader was jongste held van het verzet in Enkhuizen. Mijn grootvader van moeders kant werd door Wehrmachtsoldaten met het geweer in de aanslag uit zijn huis gehaald. Gelukkig is ie wel weer teruggekomen ook. Mijn tantes waren koerierster voor de raad van Verzet in Enkhuizen. Dus mij treft geen blaam. Ik ben voor de komende vier generaties gezuiverd van elke schuld. Je merkt wel dat ik aardig in staat ben de huidige tijd weer direct te betrekken op de gebeurtenissen in de Tweede Wereld Oorlog. Dat is goed . Dat doet tegenwoordig iedereen.

Harry Mulish heeft eens gezegd dat als er ooit weer een tijd van fascisme komt in Europa, dan zal die beweging zich als anti/fascistisch presenteren. De anti/fascisten zullen zo bezig zijn zich tegen het verleden te verzetten, dat ze fascistische middelen gaan gebruiken om ze te verwezenlijken. Een voorbeeld daarvan hebben we al gezien in de Baader Meinhofgroep (Rote Armee Fraction) in de Bondsrepubliek in de jaren zeventig. Die waren zo anti-amerikaans en zo tegen fascisme, dat ze alleen zeer gewelddadige middelen konden gebruiken om er tegen te vechten.

Een ander voorbeeld dat ik zelf persoonlijk heb meegemaakt is een aangekondigde demonstratie van de NVU in "De Poort van Kleve", een hotel in Amsterdam. Er was een hele grote demonstratie van anti-fascisten. Op een gegeven moment kwam Joop Glimmerveen door de menigte naar het hotel gelopen en werd vervolgens finaal in elkaar geslagen en in zijn gezicht getrapt. Dat zijn natuurlijk fascistische methodes en ik heb er ook spijt van dat ik daar in de buurt was en bij de demonstratie hoorde.

Wie zijn nu de fascisten op dit moment? Voor sommigen is het duidelijk: Geert Wilders en zulke mensen zullen geen poot uitsteken als er geweld tegen Geert Wilders wordt gebruikt. Dan vraag ik nogmaals: wie gebruikt er fascistische methodes? Is dat Geert Wilders die in het Parlement gekozen is? Of zijn het mensen die op straat iemand neer schieten en de keel door snijden?
Of gaan we vragen wie er waar woont op dit moment. Wie moeten er ondergedoken zitten hoewel in de Tweede Kamer gekozen? En wie slaapt er vannacht lekker in zijn eigen bed?

Zoiets ja.
Vandaar dat ik nu zeg: Ik weet effe niet meer wie nu de echte fascisten zijn.

De tegenargumenten:
Hitler was ook in het Parlement gekozen. Dat klopt, maar hij heeft daarna de wetten buiten kracht gezet en dat kon hij alleen met een gewapende macht als de SA, die al opgebouwd was voor de verkiezing. De echte macht kwam door terreur en moorden. En wie pleegt er op dit moment het meeste terreur? Wie heeft er de meeste illegale wapens op dit moment in Nederland?
Ik zie Michiel Smit nog geen Luchthaven in de lucht jagen

Geert Wilders is tegen buitenlanders
Ja, dat kan. Misschien is dat zo. Ik betwijfel het zelf of dat echt zo is. Ik denk dat hij iets tegen de Islam heeft. In ieder geval geen reden om zijn hoofd eraf te snijden. Want dan kan je van 30% van de Nederlanders hun hoofd afsnijden.
(Ja, dat moet dan maar zeggen de echte Pol Pot aanhangers)

Het is een hetze tegen de Islam die eigenlijk rascistisch is
Dat betekend dat we het oude rascisme debat uit de tachtiger jaren verplaatsen naar de huidige tijd. Dus nu even een keer niet meer verwijzen naar de Tweede Wereld Oorlog, maar naar de mooie tachtiger jaren. Toen anti-fascisten nog een heel hotel in de fik konden steken, waardoor een vrouw haar been verloor, zonder dat de politie een poot uitstak. (Wat is fascisme en wat zijn fascistische methodes?)

Maar dat is niet meer te vergelijken. Nu verlángen we toch weer naar de tijd dat CentrumDemocraten actie voerden tegen ritueel slachten, vanwege de naïviteit en het relatief geringe van de beschuldigingen. Nu hebben we met hele andere problemen te maken. De huidige angst voor de Islam komt regelrecht uit de Twin Towers van de 11 September. Zonder die aanslagen had Pim Fortuyn nooit een kans gehad.

De huidige radicaliteit van Moslim jongeren is ook nog versterkt door de oorlog in Tsetschenien en Irak. Een hele generatie terroristen leert daar nu het vak in Falludsja en omstreken.

En toch roep ik : lang leve de rechtstaat!
Want dit is precies wat we hier willen hebben in Nederland: een onafhankelijke rechter die ook iemand vrij kan spreken als de bewijzen te mager zijn. Geen Sjaria waarbij mensen gestenigd worden die overspel hebben gepleegd. Geen communistische show-processen waarbij een heel volksstadion een boek luidkeels veroordeeld, dat ze zelf nooit gelezen hebben, omdat het in de boekwinkel niet te koop is. Geen fascistische staat waar mensen worden vermoord vanwege hun geloof.

Ik vraag me toch af of dit goed zal gaan. De volgende aanslag kan alleen een kwestie van tijd zijn. De reacties van de Nederlandse bevolking zijn voor-geprogrammeerd.
Moeten we niet in al onze tolerantie en met onze naïve goede bedoelingen een geringe mate van geweldbereidheid achter de hand houden om onze vrije samenleving te beschermen?


keywords:
Samir Azzouz
Azzouz
terrorism
terrorisme
moslim
Samir A.
moslimterrorisme
vrijspraak
democratie
rechtspraak

Saturday, April 02, 2005

Alleinstellungsmerkmale in Religion und Politik

von keesjemaduraatje

vielen wundern sich dass die Katholische Kirche immer noch so viele Gläubigen begeistern kann, obwohl Moral und Ethik für normal sterblichen nicht einzuhalten sind. Wenn mann eine Produktmarketing Strategie für eine Religion entwerfen würde, sieht mann, dass es viel mit Alleinstellungsmarkmale zu tun hat.
Genau wie bei Werbung und Marketing fuer Produkte, koennen wir in der Religion Alleinstellungsmerkmale unterscheiden. Alleinstellungsmerkmale sind "Unique Selling Points", die dass Produkt einmalig machen und dadurch ein Marktanteil sichern.

Die Moral und Ethik einer religiöse Bewegung kann für nicht Anhängern noch so absurd erscheinen, wenn es mit Ernst und auf lange Dauer verbreitet wird, wird es verkauft und weiter verbreitet.
Alleinstellungsmerkmale der Römisch-Katholische Kirche sind: das Zelibat, nur Männer im Ambt, anti-Verhütung, Pro Life( anti-Abtreibung, Anti-Euthanasie). Wie wir sehen haben einige Punkte als Merkmal dass es sowohl ein Standpunkt, Vorschrift als auch Alleinstellungsmerkmal ist, aber so mit der Katholische Kirche verbunden, dass vielen glauben dass der Papst es selbst erfunden hat.

Dann kommt irgendwann die Frage auf: wird es nicht mal Zeit eine andere Moral zu entwickeln und die Römisch Katholische Kirche etwas moderner zu machen? Möglicherweise werden dann mehr Menschen Mitglied der Kirche bleiben. Dagegen sprechen zwei wichtige Argumente:
-Sobald wichtige Grundsätze verändert werden unterscheidet die RK Kirche sich nicht mehr von anderen Kirchen. Seine Alleinstellungsmerkmale gehen verloren und mann kann genau so gut Evangelisch oder Buddhist sein.
-Seit 150 ist ein Prozess der Sekularisierung und Entkirchligung zu Gange. Durch Modernisierung und Industrialisierung gehen Menschen nicht mehr zur Kirche. Aber das ist Unabhängig van der Moral der RK Kirche.

Bilder
Bei Produkt management sind Bilder wichtiger als Wörter. Darum ist das Bild von beichtende und betende Werftarbeiter in Gdansk 100 mal wichtiger als irgendetwas Geschriebenes dass man keine Kondome benutzen darf. Der Unterstützung des Streikes in 1981 in Polen, dafür danken wir den Papst Johannes Paulus II und dass wird uns in Errinnerung bleiben.

P.S. während ich dies schrieb starb Johannes Paulus II. Deswegen habe ich die Marketing Geschichte etwas abgeändert

Stichwörter:
celibat, celibaat, vormsel, communie, priester, weiwater, pastoor, pastor, kirche, kerk, marketing, management, geloof, Glaube