Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, April 24, 2005

antifa 1

Fascisme en Anti-Fascisme in Nederland 1936 - 2005 Deel 1
door KeesjeMaduraatje
(naam en adres bij de redactie bekend)

Ik heb in het eerste deel van mijn leven vooral met slachtoffers en verzetshelden te maken gehad en later nadat ik naar Duitsland verhuisd was ontmoette ik daders en mensen die opgegroeid zijn tijdens het fascisme en opgehitst waren. Ik ben tot de conclusie gekomen dat de daders meer gemoedsrust uitstralen en rustiger slapen dan slachtoffers. Wat dat betreft kan je beter dader zijn. Het is een wrange ervaring om een oud SS-er vertederd naar je kinderen te zien kijken en met hem een praatje over het weer aan te knopen. Terwijl je denkt: "hoeveel kinderen heeft ie misschien vermoord?" Het is bizar om door een Duits dorp te lopen en achter je te horen roepen "Daag mieneer". Een andere SS-er die in Texel was toen de Georgiers in opstand kwamen en in één nacht alle officieren de keel afsneden. De man die me roept was de kok in de officiersmess op Texel die de avond voor de opstand nog met de Georgiers had gegeten.

Tegelijkertijd is het krankzinnig om mijn oma te horen schelden op Surinamers die in haar buurt in Haarlem zijn komen wonen. "Oma, vroeg ik: waarom ging het jullie nou in het verzet?" Ze begrijpt de vraag niet eens. "Was het een nationaal verzet, of ging het om verzet tegen rassendiscriminatie?" Het antwoord is iets van "Hitler was de anti-christ". Vandaar dat ik deze serie begin en ik hoop enkele delen te schrijven. Zoals jullie zien gaat het om fascisme en anti-fascisme tussen 1936 en 2005. Het jaartal 1936 is met opzet gekozen ter nagedachtenis van de Spaanse Anarchisten die in dat jaartal al tegen het fascisme vochten. Voor hen begon de oorlog toen al.

Ik heb vaak gevraagd hoe het was in de Tweede Wereld Oorlog en altijd gehoopt dat er nog meer verhalen los kwamen. Maar het zijn altijd dezelfde verhalen. Pas als je heel concreet vraagt, kom je dingen te weten die nieuw zijn. Bijvoorbeeld vroeg ik mijn vader: "waarom kozen ze jou als 16 jarige jongen nou uit om de illegale Vrij Nederland in Enkhuizen rond te brengen? Waarom deden die Gereformeerde volwassen mannen dat nou niet zelf?" Dat was omdat mijn opa gevraagd was om deze taak op zich te nemen en die kon het zelf niet doen omdat hij heel hard moest werken.

De meeste Nederlanders waren naief en politiek ongeschoold. Nederland wilde neutraal blijven en de regering deed of haar neus bloedde. Toch moeten de Enhuizenaren al ver voor de inval in 1940 hebben geweten dat het fascisme gevaarlijk was en mensenverachtend. Op Wieringen was al een opvangkamp voor Joodse vluchtelingen ingericht. In de eerste jaren van de Bezetting waren er pogingen van de Nederlandse Unie om met de Duitsers samen te werken.

Sommige jongeren voelden daar wel voor maar mijn opa van vaders kant wees het categorisch af. Hij zei "de Nationaal-Socialisten zijn anti-christelijk" Via zijn Gereformeerde organisatie werd hij gevraagd krantje uit te delen en mee te doen met het verzet. Op een avond werden alle straatnaambordjes in Enhuizen weggehaald. De buurtbewoners speculeerden over de "daders"en waren bereid namen te noemen. Mijn vader was één van de daders en wist vanaf dat moment: je moet nooit over verzet praten en nooit samen met verzets mensen gezien worden. Op dat moment was van massaal verzet geen sprake. Mijn vader was 16 en werd gevraagd mee te doen in het verzet. Er werd geoefend met pistolen. Na een tijd was de repressie zo groot dat besloten werd dat de strijd niet met een paar pistolen te winnen was. De communisten in Wijdenes gingen wel door met gewapend verzet. Er waren mensen die vlak voor de avond klok in ging nog stonden te praten op straat en dan een huis naar binnen gingen. Toen de eerste lichting mensen van Vrij Nederland opgepakt werden, wist de SD precies wie ze moesten hebben.

Daarna werd het blad "Klaroen der Bevrijding" in Enkhuizen gedrukt en verspreid. De anti-revolutionairen (Gereformeerden) wilden zich daarna aansluiten bij Trouw. Dat veroorzaakte ruzie en een deel van het verzet splitste zich af. Mijn vader ging daarna Trouw rondbrengen.

De SD stuurde een mevrouw met snoep naar Enkhuizen die aan kinderen ging vragen: "hebben jullie een logee? " en dan een snoepje gaf. De kinderen die zeiden dat er een onderduiker was verraadden daardoor hun hele familie. Die SD dame werd vlak buiten Enkhuizen van haar fiets geslagen en vermoord door het verzet. Het lijk werd in een bakkerskar door Enkhuizen gereden en ergens in een greppel begraven.


(SD hoofdkwartier Euterpestraat Amsterdam)

Ik vraag me af of dat lijk niet eens een keer opgegraven moet worden. Nu mijn vader nog leeft kan het nog. Ik neem tenminste aan dat hij weet waar het ligt.


No comments: