Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, May 25, 2005

Christenhonden

Christenhonden
door Keesjemaduraatje

naar aanleiding van het proces tegen Oriana Fallaci, vanwege vermeende beledigingen aan het adres van de Islam, vroeg ik me af wat de Islam eigenlijk tegen de Westerse cultuur heeft. Bovendien wat de theologische bezwaren van de Islam tegen het Christendom zijn. Met andere woorden: "wat hebben jullie nou tegen ons?"

Ik was in de gelegenheid dat zelf te vragen toen ik in 1983 een leeronderzoek deed in de bergen van Tunesië. Mijn tolk was een overtuigde "Islamist" zoals dat toen heette. Nu zouden we zeggen "radicale Islamiet". Ik hoefde het eigenlijk niet zelf te vragen, want al op de tweede dag deed hij miji uit de doeken, waarom het Christendom een verderfelijke religie is. Het Christendom hangt meerdere goden aan, namelijk de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Aangezien de Islam maar één God erkend, wordt het Christendom afgewezen als "Veelgoderij". Ik stond versteld te kijken en had er geen antwoord op. Ik denk wel achteraf dat een één of ander haatzaaiende imam dit verhaal de wereld in moet hebben geholpen, want een werkloze student uit de bergen van Tunesië kan dit niet zelf bedenken. Maar dat maakt niet uit. Voor de doorsnee afvallige Gereformeerde is de drie-éénheid geen halszaak, dus ik ben ook bereid in de toekomst maar één God te erkennen.

Wat betekent de heilige drieeenheid?
De heilige drieeenheid is een basis beginsel in de Christelijke kerk en het heeft een diepe betekenis: God staat voor de authoriteit en het gezag, Jesus staat voor de menswording van god en de vergeving van schulden en de Heilige Geest staat voor de zendingsdrang en het verspreiden van het geloof.

In die zin hebben we in één symbool tegelijkertijd alle kenmerken van de Westerse cultuur vertegenwoordigd, namelijk geloof, tolerantie en het verspreiden van vrijheid.

10 comments:

oppie said...

waar haal je de inspiratie vandaan..

keesjemaduraatje said...

volgens mij ben ik ook een christenhond

keesjemaduraatje said...

volgens mij ben ik ook een [url=http://keesjemaduraatje.mypicgallery.com/keesjemadura/a-bild_large.jpg]christenhond[url]
http://keesjemaduraatje.mypicgallery.com/keesjemadura/a-bild_large.jpg

Wim Nusselder said...

Stel je Westerse cultuur en Christendom niet wat te makkelijk aan elkaar gelijk (door op zoek te gaan naar DE bezwaren van DE Islam tegen DE Westerse cultuur in de bezwaren van 20 jaar geleden van EEN Islamiet tegen HET Christendom)?
Er zijn ook christeljike denominaties die de 'heilige drieëenheid' niet als basisbeginsel hebben of die überhaupt weinig waarde hechten aan basisbeginselen (dogma's).
De hoofdstroom in de Islam is ook niet zo bezig met het aanhangen van beginselen als tegen van geloof, maar vooral met gedragsvoorschriften en zou zich dus niet zo druk hoeven maken om het deel van de Christenen dat z'n christelijke identiteit wél ophangt aan het aanhangen van dogma's. Over wat goed gedrag is (los van wat de juiste religieuze rituelen zijn) is het niet zo moeilijk om overeenstemming te vinden tussen verschillende godsdiensten.

keesjemaduraatje said...

ik druk me nog gematigd uit. Ik ben ook nog niet klaar met deze serie. Heb je je wel eens afgevraagd waarom de Koran vol staat met gescheld op Joden? Denk je dat een gemiddeld begaafde HAVO scholier in Amsterdam Slotervaart, van welke religie of ethniciteit dan ook, dat kan relativeren en in een verband kan zetten? Daarover later meer.

Steady Freddy said...

Zeg Kerel lees jij de Koran? Pfffff valt me mee van je!
Moet je ook de Soera's gaan lezen hoor.
:-)
Steady Freddy

keesjemaduraatje said...

ik stel inderdaad dat de westerse cultuur sterk beïnvloed wordt door de christelijke religie. Bovendien zeg ik inderdaad dat één van de bezwaren van de Islam tegen het Christendom is, dat het Christendom drie Goden aan zou bidden. Bovendien zeg ik dat niet alle religies één pot nat is. Dus als er nog iemand met argumenten dat zou kunnen bestrijden, zou ik erg dankbaar zijn. Misschien kan Steady het even na kunnen gaan vragen tijdens zijn redactie vergadering.

Wim Nusselder said...

Misschien dat je, als je er later meer over schrijft, ook aandacht kunt besteden aan het feit dat in de Middeleeuwse Moslimstaten (de staten die door Kruisvaarders en Iberische reconquistadores belaagd werden) Christenen en Joden relatief fatsoenlijk behandeld werden, terwijl bijv. het Katholicisme in Spanje en Portugal een forse Joodse vluchtelingenstroom richting Amsterdam (en eerder al Antwerpen) stuurde...
En ingaan op mijn argumenten (dat het mogelijk zinvol zou kunnen zijn om enig onderscheid aan te brengen binnen grove categorieën als Christenen en Moslims en dat ideeën uit de Koran niet relevant hoeven te zijn voor wat de doorsnee Moslim doet als veel Moslims de Koran vooral lezen om z'n gedragsvoorschriften) zou je niet misstaan.
Dat die gemiddeld begaafde HAVO-scholier van jou anders met de Koran omgaat wijst er voor mij op dat 'ie ernstig ingeburgerd is in ons landje waarin diverse merken Christenen er traditioneel een sport van maken om elkaar het leven zuur te maken vanwege hun verschillende interpretatie van de ideeën in de Heilige Schrift. Het gaat hier minstens voor een deel om een spanning tussen de traditionele Nederlandse intolerantie voor afwijkende ideeën (identificatie met ideeën i.p.v. met gedrag als maatstaf voor groepslidmaatschap) en onverschilligheid voor afwijkend gedrag-in-eigen-kring enerzijds en de modernere groepsdwang van de jeugdcultuur om je qua gedrag, kleding etc. te conformeren aan de groepsnorm om erbij te horen en gewaardeerd te worden. De oplossing van die spanning die groepen als de Hofstadgroep gekozen hebben is het combineren van intoleratie voor afwijkende ideeën en intolerantie voor afwijking van (in wezen arbitrair gekozen) groepsnormen voor gedrag, kleding etc.. Dat is niet een oplossing die enige kans maakt om op grote schaal nagevolgd te worden. In die zin is hij geen bedreiging voor onze samenleving. Net zo min als bomaanslagen op zich een Westerse samenleving kunnen vernietigen. Wat een Westerse samenleving wél kan vernietigen is angst die het wederzijds vertrouwen vernietigd dat de basis is van de samenwerking die onze welvaart mogelijk maakt. Een van de weinige goede puntjes die ik zie/zag bij mensen als Pim Fortuyn, Theo van Gogh, Geert Wilders en Ayaan Hirsi Ali is dat ze zich niet door angst laten/lieten weerhouden om de dingen te doen diet ze meenden te moeten doen (hoezeer ik het ook oneens ben met sommige van die dingen).

keesjemaduraatje said...

Als je het niet erg vind bepaal ik zelf wat ik schrijf. Als de Islamitische landen in het jaar 1300 tolerant waren, dat is mooi. Het feit dat het nu niet meer zo is, houd me bezig. Wat is er gebeurd waardoor nu in West-Europa democratische tolerantie heerst en in de arabische landen niet? En hoe kan dat weer veranderd worden? Vragen over vragen.

Wim Nusselder said...

Als Islamitische landen toen tolerant waren, lag het kennelijk niet aan de Islam op zich als een deel van de Islamieten dat nu niet meer is. Tuurlijk bepaal jij zelf wat je schrijft, zeker op je eigen website. Maar hebt niet voor niets de mogelijkheid gecreëerd voor anderen om je aan te vullen en suggesties aan te dragen voor mogelijke verbeteringen, toch? Samen kom je verder dan alleen.
In Nederland lijkt het dus meer op onverschilligheid. Het heeft ongetwijfeld sterk met welvaart te maken. De relatie tussen welvaart en onverschilligheid voor afwijkend gedrag en afwijkende ideeën is denk ik duidelijker dan die tussen armoede en intolerantie. Er zijn heel verschillende manieren mogelijk om met armoede om te gaan. Ook als de relatie tussen intolerantie en armoede niet heel duidelijk is (bijv. omdat degenen die zich het sterkst identificeren met een intolerante ideologie niet de armsten zijn, je moet namelijk sowieso een zekere welvaart hebben om je überhaupt bezig te kunnen houden met ideologie), zal verhoging van welvaart en vooral ook eigenwaarde en greep op je eigen (individuele en collectieve) lot de tolerantie van de meeste mensen zeker ten goede komen.