Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, May 20, 2005

Stemadvies Europese Grondwet

Ja, hier komt ie dan, het exclusieve stemadvies van Keesjemaduraatje en ik durf het hier haast niet te zeggen maar ik adviseer jullie vóór ("Ja") te stemmen.

Daarmee houd ik afstand van zowel Geert Wilders die met nationalistische argumenten tegen de Europese samenwerking fulmineert en anderzijds zet ik me af tegen de extreem linkse hap die tegen wil stemmen omdat de Europese Grondwet de markteconomie als favoriet economisch systeem in Europa wil vastleggen.

Ik was plotseling overtuigd toen ik drie weken geleden een rondvaart door de Rotterdamse haven maakte. Ik zag enorme hoeveelheden containers liggen en hoorde dat één bedrijf er 4 miljoen per jaar vervoerde via Rotterdam. Dat is niet alleen veel werkgelegenheid, het is ook een teken van het internationale karakter van Nederland. We zijn met huid en haar aan Europa gebonden. We leven er van zo te zeggen.

Daar komt bij dat ik niet meer zo aan Balkenende hecht. Van mij mag Schröder of Chirac wat te zeggen hebben. Sinds ik in Duitsland gewoond het weet ik dat het allemaal niet zoveel uitmaakt. Nederland is niet het meest democratische land ter wereld. We kiezen niet alleen onze Burgemeester en Commissaris van de Koningin niet, ook de regering wordt niet direct gekozen. Er moet altijd nog een Koningin aan te pas komen om een formateur te benoemen. Dus zo democratisch gaat dat allemaal niet. In andere Europese landen is dat allemaal wel. Dus wat willen we nu beschermen? Hasj, abortus en euthanasie. O.K. ik kan er ook buiten.

8 comments:

Wim Nusselder said...

Ik ben het eens met je stemadvies, maar vind je argumenten niet sterk. Je reageert op de argumenten van de tegenstanders en die zijn niet echt terzake doende. Dus jouw argumenten om niet tegen te stemmen doen ook niet echt terzake.
Terzake doende argumenten gaan in op de verschillen tussen dit 'grondwettelijke verdrag' en de verdragen die erdoor worden vervangen.
Ook ik stem waarschijnlijk vóór, vooral omdat één ('grondwettelijk') verdrag beter is dan meerdere slecht samenhangende verdragen, omdat er in geregeld wordt hoe een land uit de EU kan treden en omdat het Europees parlement meer te zeggen krijgt.
Overigens is deze 'Grondwet' m.i. als grondwet slecht. Ze hadden het beter gewoon 'samenvattend verdrag' kunnen noemen of zo. Juridisch gezien schijnt het ook niet meer te zijn. Door een echte grondwet zou de EU een klein stapje zetten in de richting van één staat (waar ik voor zou zijn). Vergelijkbaar met de Magna Charta in Engeland in de Middeleeuwen (14zoveel?). Nu legt het alleen een betere basis daarvoor, zonder (als ze opletten) de tegenstanders van verandering in de richting van één Europese staat tegen het hoofd te stoten (behalve dan met de naam 'Grondwet').

Steady Freddy said...

Hoe zou je het vinden als de wapenindustrie meer te vertellen krijg na het ingaan van deze nieuwe grondwet? Zoiets als de Amerikaanse wapenindustrie te vertellen heeft in Washington. Hoe zou je vinden als ze dat eigenlijk al hebben en mede de nieuwe grondwet hebben bepaalt?
Lees even het eerste artikeltje op: www.stopwapenhandel.org

En klik door naar het onderzoek Europese grondwet: wapenlobby in Brussel

Veel lees plezier
Steady Freddy

keesjemaduraatje said...

wat je ook stemt en welke argumenten er ook gebruikt worden, je doet het altijd vanuit je eigen gevoel en vanuit je eigen houding tot het leven en de Europese samenleving. Daarom zijn emotionele argumenten niet verkeerd. Als je zegt dat argumenten van anderen niet ter zake doen, ben je arrrogant bezig, net als de meeste regerings-en bijna regeringspartijen. Als je voor de tweede kamer stemt heb je ook niet alle partijprogrammas gelezen. Nu heb je het verdrag niet gelezen en zelfs al had je het gelezen, dan kon je de consequenties voor je eigen leven nauwelijks bevatten. Ik stem vanuit mijn gevoel vóór. Omdat ik wil dat de stijd tegen terrorisme doorgaat en een vrije samenleving in stand gehouden wordt. Ik voel me door Chirac, Schroeder en zelfs Berlusconi minder bedreigt dan door de Tchetsjenen en de radicale islamieten. Maar als je net je baan kwijt aan het raken bent door de off-shoring naar India, kan ik me voorstellen dat je in woede "nee"stemt. En zelfs dat kan je niet rationeel motiveren, omdat je net zo goed kan zeggen: Europa economisch moet sterker worden. Ik ga wel steeds meer naar het "nee"kamp neigen, elke keer dat Lousewies of Brinkhorst op TV komt. Dus het is zaak dat de verkiezingen nu snel komen, anders ga ik om.
Voor mij is de wapenhandel geen reden om nee te stemmen, omdat de wapenhandel er altijd al geweest is. Dat heeft er niets mee te maken.

Wim Nusselder said...

Beste "Freddy",

Als de wapenindustrie meer te vertellen krijgt door deze 'grondwet' zou dat mijn neiging om tegen te stemmen vergroten. Kun je toelichten waarom dat volgens jou zo is? (Graag in je eigen woorden weergeven dus wat ik op www.stopwapenhandel.org zou moeten vinden. Ik heb geen tijd om al dat soort links na te zoeken als ik ook al zorgen moet maken dat die bug in Kees' weblog wat ik geschreven heb niet verwijdert voordat ik het af heb. (-: )
Als ze al evenveel te vertellen hebben in Europa als in de VS dan is dat kennelijk een gegeven waartegen je tegeninvloed moet ontwikkelen. Op Europees niveau, lijkt me. Dat het Europees parlement door deze 'grondwet' meer te vertellen krijgt is dan mooi meegenomen.
Ik vond het heel goed dat in deze 'grondwet' nadrukkelijk aandacht is voor civiele middelen naast militaire middelen 'voor vredeshandhaving, conflictpreventie en versterking van de internationale veiligheid overeenkomstig de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties'. De oprichting van het Europese Defensieagentschap (vastgelegd in het vervolg van datzelfde artikel I-41) waarop jij waarschijnlijk doelt is daarmee wat mij betreft voldoende ingekaderd om die invloed van de wapenindustrie te kunnen inperken.

AVe said...

http://www.faithfreedom.org/oped/sina50525.htm

Stem je nu nog steeds ja?

keesjemaduraatje said...

Ja, die verkiezing moet nu snel komen, want ik wankel al weer. Ik wilde eindelijk eens burgerlijk worden. Maar ja.

Wim Nusselder said...

Ik scoor 90% op de referendumwijzer... dus het wordt definitief JA morgenochtend.

keesjemaduraatje said...

ik doe geen stemwijzer meer. Het wordt JA