Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, May 09, 2005

Waarom Protest tegen de VS?

Waarom Protest tegen de VS?
door KeesjeMaduraatje

het afgelopen weekend zijn weer duizenden mensen in Amsterdam de straat op gegaan om te protesteren tegen het buitenlandse beleid van de Verenigde Staten. Aangezien de VS en Groot-Brittannië gelogen hebben over de aanleiding voor de oorlog in Irak, lijkt het een logische stap tegen deze oorlog en die leugen te protesteren.

Bovendien zijn er duidelijke parallellen te trekken met de Vietnam oorlog, omdat de VS wel een militaire overwinning kunnen boeken, maar het gevecht in het eigen land politiek dreigen te verliezen. Toch kan je vraagtekens zetten bij de achterliggende motivatie van de demonstranten en opnieuw de vraag stellen: Waarom juist tegen de VS protesteren??

Ten eerste omdat de VS het machtigste land ter wereld zijn. Als je dus tegen "de macht" wil protesteren, is de VS een logische tegenstander.

Vervolgens omdat de VS een kapitalistisch land is. Het kapitalisme roept juist bij studenten en uitkeringstrekkers zoveel weerstand op omdat het een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid. Het pure kapitalisme maakt het mogelijk dat de één schaamteloos rijk wordt en een ander ellendig arm. De meeste mensen vinden dat geen probleem, omdat ze altijd nog een kans hebben om rijk of rijker te worden. Juist de mensen die het afgelopen weekend geprotesteerd hebben profiteren van de mogelijkheden van het kapitalisme. Meestal zijn het immers kinderen uit een middelklasse milieu die profiteren van de mogelijkheden die de staat biedt. Doordat deze middenklass kinderen zich als een soort "Zaakwaarnemer" van onderdrukten zien, protesteren ze in naam van anderen.

Psychologen zouden de conclusie kunnen trekken, dat de protesterenden in feite protesteren tegen hun eigen vader. Hetzij tegen de vader waarvan ze financieel afhankelijk zijn (uitkering, beurs), ofwel tegen de vader die autoritair optreed tegen alles wat hem niet bevalt.

Als je nog dieper in het onderbewuste gaat wroeten, kan je je afvragen waarom een democratische regering zoveel protest oproept en een autoritaire dictatuur haast nooit met demonstraties te maken krijgt. Er is een heel logisch verklaring voor: de diktatuur luistert niet. Neemt ons niet waar.
Stel je maar eens voor dat we demonstreren tegen de martelingen in Iran. Waarschijnlijk zouden we zelfs Balkenende aan onze kant hebben en dan is het al niet leuk meer. Bovendien zou de Iraanse regering niet luisteren, het niet eens waarnemen. De andere verklaring is controversiëler, maar niet minder interessant. In feite bewonderen de demonstranten alle regimes die ver weg, en gewelddadig zijn. In de loop van de laatste 100 jaar hebben diktatoriale misdadige regimes altijd op ondersteuning van zogenaamde "fellowtravellers" kunnen rekenen. De Soviet-Unie, China, Cuba, Nigaragua. Al deze landen hebben als kenmerken : ver weg, diktatoriaal, het ideaal van een "nieuwe mens in een betere maatschappij" en miljoenen doden. Schrijvers als Sartre, Mulish, de Beauvoir waren maar al te graag bereid te geloven in de ideale samenleving in deze landen. In het diepste van hun eigen onderbewuste hadden ze misschien behoefte aan straf en vonden ze het eigenlijk wel een goed idee als dissidenten in een concentratiekamp doodgeknuppeld werden. Misschien hoopten ze ooit zelf zo bestraft te worden voor hun oproerige geschrijf.

Hoe is dat vandaag de dag?
Kan het nog gekker? Jazeker! Zelfs als een diktatoriaal land als Syrië zich terug trekt uit Libanon om de democratie een kans te geven, protesteren er nog mensen tegen.
Liever worden terroristen als Hezbollah en Hamas gesteund, dan de democratie een kans te geven. Dat de inspirator van de Hofstadgroep zijn toevlucht zocht in Syrië en hier in Nederland in een asielzoekerscentrum woonde, heeft nog geen demonstrant wantrouwig gemaakt. Ik heb nog geen acties bij de Syrische Ambassade gezien waarbij om uitlevering gevraagd werd.

De houding van de VS ten opzichte van de rest van de wereld.
Er zijn in de buitenlandse politiek van de V.S. twee houdingen waar te nemen, die afwisselend en afhankelijk van de situatie worden ingenomen: de VS als politie agent en de isolationistische houding. De isolationistische houding komt in feite voort uit een gedachte dat de wereld onderworpen is aan God's orde. We hoeven niet in te grijpen, omdat een wereldorde die organisch gegroeid is, de beste is. Deze houding past ook het beste bij het kapitalistische wereldbeeld dat ook een leven en laten leven houding propageert. Soms worden de VS gedwongen deze houding te veranderen doordat ze aangevallen worden (Pearl Harbour) of omdat hun geo-politieke belangen in gevaar komen. (Vietnam).

De tegenstanders van de oorlog in Irak geven vaak de olie als een reden voor oorlog. Dat zou een economische reden zijn en tevens de eerste keer dat de V.S. vanwege gronstoffen een oorlog beginnen. Normaal gesproken zijn de VS in staat grondstoffen te kopen en hoeven ze er geen oorlog voor te voeren.

Een meer voor de hand liggende reden is dat de Bush regering onder invloed van conservatieve christelijke stromingen geneigd is "het goede" in andere landen te promoten. In dat geval zou de isolationistische politiek achter gesteld worden ten opzichte van de idealistische houding. Dat zou betekenen dat George W. Bush linkser is dan we willen geloven. Hij wil de wereld niet laten voor wat het is, maar actief aan omwentelingen meewerken. Een ondersteuning van deze theorie vinden we in de boekenkast van George W. Bush. Een van de weinige boeken die hij helemaal uit heeft gelezen is "The Case for Democracy" van Nathan Sjaransky. Een boek dat de bestrijding van alle diktaturen propageert.

Er is nog een ingewikkelder psychologische verklaring voor de de aanval op Irak. Die ligt in de psyche van George W. Bush besloten en gaat ervanuit dat hij een verwaarloost kind is. George W. moets altijd dingen naar de gunst van zijn afwezige vader. De vader is een zeer intelligente man en zijn zoon moet bijzonder zijn best doen een goede indruk op zijn vader te maken. Zoals alle mishandelde kinderen is George W. bijzonder loyaal ten opzichte van zijn vader. Het is bekend dat Saddam Houssain in 1993 een aanslag op vader Bush beraamde. Bovendien heeft vader Bush Saddam aan de macht gelaten na de eerste golf-oorlog.

Door nu Iral aan te vallen slaat George W> Bush drie vliegen in één klap: hij wreekt zijn vader en komt door zijn werk af te maken bij hem in een positief daglicht. Bovendien overtreft hij zijn vader.


8 comments:

oppie said...

goejendag, wat een verhaal. hoef je niet te werken? ;)

keesjemaduraatje said...

en jij dan?

Patrick said...

Mooi verhaal, maar inderdaad ik geloof dat ik dat hoorde op TweeVandaag, is dat wat Bush, of misschien beter, de NeoConservatieven doen, nationbuilding. En dat is eigenlijk een typisch linkse term dat komt van Woodrow Wilson.

keesjemaduraatje said...

http://www.whitehouse.gov/history/presidents/ww28.html
hier staat ie

Steady Freddy said...

De familie Bush tussen WO I en II bulkend rijk was geworden door het behartigen van de belangen van Nazi-Duitsland in de VS. In 1922 bracht de Amerikaanse financier W. Averill Harriman een bezoek aan Berlijn. Hij maakte daar o.a. kennis met de Duitse staalmagnaat Fritz von Thyssen. Dat gezellig samenzijn bleek later de inleiding tot een hechte financiële samenwerking die tot oktober 1942 zou duren. Een voor beide partijen buitengewoon profijtelijke coöperatie die grotendeels verliep via de in 1918 door Von Thyssen in het leven geroepen Bank voor Handel en Scheepvaart in Rotterdam en de uit 1924 daterende Union Banking Corporation (UBC)in New York. In UBC participeerde naast Von Thyssen en Harriman ook de firma Brown Brothers, die onder leiding stond van George Herbert Walker. Een volbloed Nazi-aanhanger die in later jaren zijn invloed gebruikte om een fusie van Brown Brothers en Harriman (BBH) te bekokstoven. De man die in de woelige periode daarna verantwoordelijk werd voor de dagelijkse financiële manipulaties bij zowel UBC als BBH was Walker's schoonzoon, Prescott Bush. De grootvader van de huidige president.

Fritz von Thyssen was in 1926 de grote baas geworden van de in dat jaar gevormde Duitse staalalliantie Vereinigte Stahlwerke en werd q.q. eveneens verantwoordelijk voor de Amerikaanse dochteronderneming German Steel Trust. De belangen van dat bedrijf in de VS werden in handen gelegd van de advocatenfirma Dillon Reed, waar het (Nazi-)Duitse bedrijfsleven over twee fanatieke vertegenwoordigers beschikte: de gebroeders Allen en John Foster Dulles. Zo smeedde Fritz von Thyssen in de VS een machtsblok dat tot in deze eeuw zijn invloed doet gelden binnen de Amerikaanse politiek. Een machtsblok overigens dat in de langdurige aanloop tot WO II voor de broodnodige pecunia zorgde om de organisatie van Hitler's partij en staat van de grond te trekken. Al dan niet in het geheim.

Hoe meer de oorlog naderde, hoe meer Von Thyssen en zijn Amerikaanse vertegenwoordigers ertoe overgingen hun onderlinge banden te maskeren. Het zou nog tot 20 oktober 1942 duren voordat Roosevelt's regering deze Duitse lifeline afkapte met gebruikmaking van de "Trading with the Enemy act". Toen werden de aandelen van BBH inbeslaggenomen, evenals die van de UBC. Op 28 oktober werden vervolgens twee Nazi-coverfirma's, die hun zaken hadden ondergebracht bij de beide financiële ondernemingen van de Bush/Harrimankliek, uit de roulatie genomen. Een van die onfrisse ondernemingen was de Holland American Trading Corporation.

Steady Freddy said...

Waarom protesteren tegen de de VS? Nou dit bijvoorbeeld!

Wij hebben altijd moeten aannemen dat die zwarte dozen van die twee toestellen van Osama Bin Laden die op 9/11 het WTC in Manhattan doorboorden, nooit zijn teruggevonden.

Is dus niet waar volgens twee voormalige brandweerlieden, Mike Bellone en zijn maatje Nicholas DeMasi. Zij claimen vóór januari 2002 samen met drie andere collega's drie van de in totaal vier dozen te hebben geborgen tijdens hun werkzaamheden op ground zero. Ze waren overigens niet zwart, maar rood-oranje met twee witte strepen eroverheen. Toen ze de eerste in hun vrachtwagentje hadden gelegd werden ze door drie FBI-agenten gesommeerd nooit iets over de vondst naar buiten te brengen. Oeps, vast een complot theorie? Maar heeft u iets gehoord over de zwarte dozen van deze vluchten? Nee? Doet vast denken aan de zwarte dozen van de Bijlmerramp niet? Die mannen in witte pakken bestonden ook niet. Nee we moesten na lange tijd vernemen dat de vrachtlijst was gevonden in NY ergens onderin een bureaula. Tja, over lokaliteit gesproken van onze regenten regering.

Hier even een verslag van de bewuste brandweermannen:

Bellone: "Ik zei geef mij één goeie reden. Dat konden ze niet, dus heb ik gezegd dat ik mijn mond niet zou houden". En dat gold eveneens voor zijn maatje. De drie anderen lieten zich wel intimideren en hebben tot nu toe gezwegen. De dozen werden door de FBI als een speer afgevoerd.

De verklaringen van Bellone en DeMasi kwamen in het boek "Behind the scene: Ground Zero" terecht dat in augustus 2003 op de markt kwam. Reacties? Zeg maar nul.
Nou hoef je van de mainstream pers aan de overkant van de plas geen moer te verwachten, net als hier overigens. Schandelijker is dat ook de speciale 9/11-Commissie die alle ins en outs van de voorstelling van het Flying Circus boven water moet tillen net deed of haar neus bloedde en in haar recente verslag ergens in een voetnoot meldde dat de zwarte dozen nooit waren teruggevonden.

Bellone: "De enige reden die ik me kan voorstellen waarom ze de waarheid proberen achter te houden is dat de regering weet dat ze verantwoordelijk is voor de hele zaak en dat het bewijs in de zwarte dozen is te vinden". Mogelijk, maar er zijn nog wel wat zwartere scenario's denkbaar.

dave said...

Man man man wat een gezeik


Er zijn meer erger regeringen in de wereld... Zimbabwe en Zuid Afrika waar de blanken worden uitgemoord voor niks.

Communistische landen waar de bevolking ten strengste onderdrukt wordt

En welke land heeft Indonesie gruwlijk gekolonaliseerd met veels te veel slachtoffers na de 2de wereldoorlog

elke land heeft zo z'n misdaden

gangster said...

Rechts