Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, June 26, 2005

De G8 top in Gleneagles (dutch)

Van 6 tot 8 juli wordt de G8 top in Gleneagles in schotland gehouden.

Wat is de agenda van die top conferentie?

verder lezen in het engels:hier

Er zullen twee belangrijke problemen besproken worden: Afrika en klimaatverandering.

Afrika

De Engelse premier Blair heeft een onafhankelijke 'Afrika commissie' in het leven geroepen. Het rapport van de commissie moet een belangrijke bijdrage leveren aan de G8 van dit jaar, waarbij de volgende punten bereikt moeten worden:

-helpen om een betere bestuurbaarheid en effectieve staatsvormen te bereiken
-helpen om de vrede en veiligheid op het continent te verhogen
-het verbeteren van mogelijkheden voor goede gezondheid en onderwijs
-mogelijkheden voor groei verbeteren
-de hulpbronnen voor Afrika vergroten door meer hulp, schuldenlastverkleining en verbeterde effectiviteit.

Klimaatverandering

De premier van Groot-Brittannië heeft in een toespraak drie ambitieuze doelen voor klimaatverandering gesteld:

Een overeenkomst bereiken over de wetenschappelijke basis van klimaatveranderingen en de gevaren die het in zich bergt. een basis legen voor verdere actie.

Een verdrag over de versnelling van het de wetenschappelijke-, technische- en andere aanpak, nodig om het gevaar af te wenden.

Het betrekken van de andere landen buiten de G8, die groeiende energiebehoeftes hebben, zoals China en India.

Andere belangrijke punten tijdens deze top ontmoeting:

-anti-terrorisme
-tegengaan van het verspreiden van atoomwapens
-een breed Midden Oosten initiatief
-tsunami catastrophe

Commentaar van KeesjeMaduraatje
De agenda van de top G8 ontmoeting belooft veel goeds. Opvallend is dat de kritiekpunten van de anti-globalisten opgenomen zijn in de agenda. Er staat niets meer in de agenda over het bevorderen van globalisering, maar meer over de oplossing van de problemen van globalisering. In feite zijn het linkse thema's:
Afrika en Klimaatverandering.

In de voor-vergadering zijn al alle schulden van de afrikaanse landen weggescholden. Dus dat is ook goed. Dus we kunnen verbaasd zijn dat nog zovele actievoerders naar Schotland afreizen om te protesteren. Eigenlijk zouden ze moete juichen. Maar de rituelen van de anti-globalisten zijn al zo vastgeroest, dat ze niet anders meer kunnen.

1 comment:

pascalle said...

hopenlijk gaan ze nu echt eens iets doen ipv alleen maar miljoenen uitgeven aan kilometers hek door t schotse landschap,waardoor hekken dwars door tuinen en dorpen lopen. en om de 50 meter een politieman neer te zetten ben er langs gereden echt niet normaal. geldverspilling, waraom doen ze t niet met videoconfreencing of in de air force one of op een boot??? s meteen weer 30 miljoen voor de 3e wereld vrijgemaakt.