Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, June 05, 2005

De SP en de Islam

De Socialistische Partij en de Islam
door KeesjeMaduraatje

De Socialistische Partij heeft zich met betrekking tot het thema "Gastarbeid" in de loop van haar geschiedenis tussen drie extreme standpunten heen en weer bewogen. Mede door deze bewegelijk houding kan de partij op dit moment gezien worden als de opvolger van de PvdA als vertegenwoordiger van "de gewone man" in de politiek. Aanvankelijk opgericht als een partij die "de massa's kon aanvoeren" begon de SP al vroeg met straat- en buurtwerk en kon daarmee met name in het zuiden van het land een basis oprichten.

In het begin van de tachtiger jaren werd de vraag wie nu eigenlijk tot de arbeidersklasse behoort urgent. De gemiddelde geschoolde autochtone arbeider had al een caravan op de veluwe staan en wilde liever qua salaris en levensstijl tot de Middenklasse opstijgen, dan zich met de klassestrijd á la SP te bemoeien. De Socialistische Partij maakte een inschattingsfout en bracht in 1983 de brochure Gastarbeid en Kapitaal uit. Daarin werd de definitie "Arbeider" beperkt tot de "Nederlandse Arbeider". De Buitenlandse Arbeiders (of zoals we nu zeggen Allochtonen) werden in deze brochure buitengesloten.
Helaas is deze brochure niet meer op het Internet te vinden, zodat we het met samenvattingen moeten doen. Het standpunt dat de SP toen innam kunnen we omschrijven als: "Beperkte Arbeidersklasse". De Nederlandse Arbeidersklasse was de doelgroep van de SP in die tijd.
Zie ook De Geschiedenis van de SP


Nadat de SP in de Tweede Kamer was gekozen, had de partij alle stemmen nodig die ze kon krijgen en daarom werd het standpunt verlegd naar een bredere visie op de arbeidersklasse en de samenleving. Dit standpunt wordt in 1999 verwoord in het document "Heel de Mens" waarin het woord buitenlander, allochtoon en Islam in zijn geheel niet voorkomt. Dit standpunt kan omschreven worden als: "Tegen Neo-Liberalisme".

De aanslag op de Twin Towers in 2001 en de opkomst van Pim Fortuyn in de Nederlandse politiek dwong de SP opnieuw tot een koerswijziging. Er moest opnieuw een standpunt ingenomen worden over de houding ten opzichte van allochtonen. Aan de rechter kant van het politieke spectrum snoepte Pim Fortuyn tenslotte stemmen weg bij de SP door populistische uitspraken als: "De Islam in een achterlijke cultuur". Het was moeilijk voor Jan Marijnissen om nu te zeggen: "dat hebben wij in 1983 al geroepen". Daarom is gekozen voor een tweedeling in het standpunt met een hele gekke spachaat als resultaat.

Jan Marijnissen roept op tot een gedwongen spreiding en meer aandacht voor integratie.
Bijvoorbeeld na de dood van Theo van Gogh Daarmee praktische oplossingen zoekend die binnen het democratische bestel mogelijk zijn.


En aan de andere kant probeert Anja Meulenbelt het groeiende ontevreden allochtone electoraat te paaien door haar pro-Islam standpunten.

Ik denk dat op den duur de standpunten van Anja Meulenbelt onhoudbaar zijn en de SP schade gaan berokkenen. De Radicale Islam van de Moslimbroederschappen kunnen geen scheiding maken tussen religie en staat en zijn daardoor niet te verenigen met de democratische West-Europese samenleving. De invloed van deze radicale Islam op de allochtone jeugd zullen de komende jaren nog zorgen voor terreur en aanslagen, maar zal in een op vrijheid gebaseerde samenleving uiteindelijk niet kunnen bestaan.


16 comments:

pallie said...

in hoeverre gaat een onderwerp als het wel of niet noemen van 'de allochtoon' specifiek over islamieten, en staat de kleine groep radicalen daar dan niet weer helemaal buiten? zijn dit niet geheel verschillende doelgroepen? en dus niet met elkaar te vergelijken?

Steady Freddy said...

Zonder nou allemaal tekst over te gaan tikken wil ik iedere lezer hier aanraden het artikel 'Het islamitisch terrorisme van Rik Coolsaet te lezen op zijn website:
www.rikcoolsaet.be

Steady Freddy said...

Oja en er staat een mooie vergelijking in met anarchistisch terrorisme van eind 19e eeuw...
grt SF

keesjemaduraatje said...

@pallie: de kleine groep radicale Islamieten staat er om twee redenen niet buiten: alle Islamieten worden er op aangekeken en bovendien is de achterban van de radicale Islam veel groter dan de linkse partijen vaak willen zien. Als je bedenkt dat in een land als Tunesië een hoofddoek op school verboden is omdat het een uitdrukking is van radicale Islam. Als je dan ziet hoe hier het hoofddoek dragen toeneemt, dan kan je niet anders dan concluderen dat de achterban in ieder geval groeit. Begrijp me goed: ik wil niets verbieden, maar je moet het wel willen zien.

De begrippen buitenlandse arbeider, etnische minderheid, allochtoon en Islamiet, zijn zowel een historische opéénvolging van aanduidingen voor niet-autochtone burgers als ook een aanduiding van groepen die in dat tijdvak op de één of andere manier een marginale positie in de samenleving innamen. De Italianen, Portugezen, Spanjaarden, Surinamers, Kaapverdianen en Molukkers zijn langzaam uit de begrippenbrei verdwenen, doordat ze geintegreerd zijn.
Turken en in veel grotere mate Marokkanen (dus Islamieten) zijn op dit moment punt van aandacht door de hoge werkloosheid en de geringe mate van integratie in de Nederlandse samenleving. De SP moet nog steeds kiezen of ze nu mét deze groepen tegen `het kapitaal´ vechten, óf ze vertegenwoordigen, of deze groepen zien als indringers die zich aan moeten passen.

pallie said...

bedankt voor de nuancering precies waar ik naar op zoek was in je stuk :)

keesjemaduraatje said...

@SteadyFreddy: Ik zie zeker een goede vergelijking van het Islam terrorisme van dit moment met de Rote Armee Fraction van de zeventiger jaren. Bijvoorbeeld wat betreft de heimelijke sympathie van de " linkse intelligentsia" met het terrorisme. Mensen als Anja Meulenbelt, Geert Mak, Paultje Rosenmoeller, Femke Halsema, Gretta Duisenberg, Wijnand Duyvendak etc. vinden het toch eigenlijk "best wel begrijpelijk" dat de Palestijnen en Al Quaida aanslagen plegen. Zij hoeven ook niet voor dat soort aanslagen te vrezen, want ze worden door de terroristen beschouwd als " Nutzliche Idioten (Lenin)" die zich al overgegeven hebben.

pallie said...

@keesje, dat is geen vergelijking tussen t islam terrorisme en de rote armee fraction maar een vergelijking tussen symphatisanten van deze beweging die er geen onderdeel vanuit maken. toch weer net iets anders.

keesjemaduraatje said...

GASTARBEID EN KAPITAAL (SP brochure 1983)

Flaptekst bij `Gastarbeid en Kapitaal'

Het rapport ``Gastarbeid'' en kapitaal'' is gemaakt naar aanleiding van de overweldigende hoeveelheid vragen om een standpunt betreffende de gastarbeiders.
Alle andere partijen in Nederland doen - wat hun standpunt over gastarbeid aangaat - zeer wazig en algemeen. Niet één partij komt met een voorstel om het probleem, voor zover dat mogelijk is, op te lossen. Bovendien legt niet één partij het verband tussen kapitaal en gastarbeid.
Bij ons onderzoek zijn wij al vrij snel tot de konklusie gekomen dat de problemen vooral groot worden bij die mensen die van het platteland komen, de islamitiese godsdienst belijden en zich waarschijnlijk daardoor moeilijk kunnen aanpassen aan de werk- en leefgewoonten van ons land. Wij vinden die mensen hoofdzakelijk bij de uit Turkije en Marokko afkomstige gastarbeiders en hun gezinnen. De achterstand in ontwikkeling ten opzichte van ons land en de konsekwente opvattingen die zij over hun (islamitiese) geloof hebben, maken dat zij hoegenaamd kansloos in onze maatschappij staan. Een groot gedeelte van ons rapport - dat wij in brochurevorm uitgeven - gaat over de situatie waarin zij op dit moment verkeren. Aan de ene kant begrijpen zij de zeden en gewoonten van de Nederlanders niet, en aan de andere kant hebben zij te maken met Nederlanders die hen totaal tegenstrijdig beoordelen. Er zijn Nederlanders die hun kultuur achterlijk en soms wreed vinden, hen de schuld geven van de werkloosheid. Maar er zijn ook Nederlanders die hun doen en laten een verrijking van onze kultuur vinden. Zoveel op het ene als op het andere aspekt komen wij uitgebreid in ons rapport terug.
Uit ons onderzoek hebben wij kunnen vaststellen dat voor alle kategoriën buitenlanders, wanneer zij in Nederland een toekomst willen opbouwen, het belangrijkste is, of zij zich kunnen aanpassen aan de Nederlandse zeden en gewoonten. Als hen dat lukt, kunnen zij in de toekomst een waardevolle bijdrage leveren in de strijd die de arbeiders zuilen moeten voeren tegen het kapitalistiese systeem.

Wim Nusselder said...

Kees schreef 6/6 22:38 dat allerlei (net name genoemde) mensen aanslagen door Al Quaida en Palestijnen "best wel begrijpelijk" vinden en beschouwt dat als heimelijke sympathie met terrorisme.

"Begrijpen" is toch wat anders dan "sympathie"??
Het is een stuk lastiger om tegen terrorisme te zijn en geen flauw benul te hebben van de beweegredenen en drijfveren van terroristen. Dan heb je namelijk geen enkel handvat om ze te overtuigen van hun ongelijk dan wel manieren te vinden om dat verwerpelijke gedrag te staken.

Ja, als je ze begrjipt en hun handelen/gedrag wilt veranderen, ben je eerder geneigd om ze geen "terroristen" meer te noemen, maar bijv. "vrijheidsstrijders" of "ware Islamieten", zoals ze zichzelf beschouwen. Daarmee toon je nog geen sympathie voor hun methodes of voor de manier waarop hun frustraties zich uiten. Vanuit die genuanceerdere benadering is het wél veel makkelijker om ze te beïnvloeden. Iemand die als terrorist aangesproken wordt, wordt terrorist.

Steady Freddy said...

Nogmaals het aan te raden artikel 'Het islamitisch terrorisme' van Rik Coolsaet te lezen op zijn website: www.rikcoolsaet.be
Doe dit nou maar en dan lezen jullie een interessante visie van een zeer goeie terrorisme expert en onderzoeker met gegevens en niet enkel een mening. Oja Keesje, artikelen van de SP uit '83 waar men conclusies nog met een K schrijft moet ik dat nu nog echt serieus nemen?
Verders ga ik Rik Coolsaet maandag interviewen en is hij te zien binnekort bij InFocus van de NMO zondags op Ned 1 vanaf 12.00 t/m 12.30, stay tuned!

Steady Freddy said...

keesjemaduraatje schreef op 06 juni 2005:
Ik zie zeker een goede vergelijking van het Islam terrorisme van dit moment met de Rote Armee Fraction van de zeventiger jaren. Bijvoorbeeld wat betreft de heimelijke sympathie van de " linkse intelligentsia" met het terrorisme. Mensen als Anja Meulenbelt, Geert Mak, Paultje Rosenmoeller, Femke Halsema, Gretta Duisenberg, Wijnand Duyvendak etc. vinden het toch eigenlijk "best wel begrijpelijk" dat de Palestijnen en Al Quaida aanslagen plegen. Zij hoeven ook niet voor dat soort aanslagen te vrezen, want ze worden door de terroristen beschouwd als " Nutzliche Idioten (Lenin)" die zich al overgegeven hebben.

Echter jij hebt ook een foto van Joschka Fischer op je web log staan, dus dat snap ik effe niet, waarom ontkomt hij dan wel aan zijn verleden binnen de kraakbeweging en dat hij behoorde tot de rode revolutionairen die de wereld wilden veranderen. En ooit vocht hij met de politie. Foto's daarvan zijn weer opgedoken. Kan dat wel, een (ooit) linkse revolutionair als minister van Buitenlandse Zaken van het keurige hedendaagse Duitsland? De oppositie in de Bondsdag vond van niet. CDU-woordvoerder Angela Merkel viel Fischer scherp aan en eiste van hem een verklaring dat hij destijds ,,een geheel verkeerd wereldbeeld had gehad''. De acties van Fischer vielen in een tijd dat er volgens Merkel onder kanselier Willy Brandt een 'liberaal klimaat' heerste in Duitsland. Daar was geen plaats voor linkse fanatici die vochten met het gezag. Fischer zei dat hij spijt had van zijn verleden en uit overtuiging democraat was geworden. Hij had gevochten, ja, maar nooit met molotovcocktails naar agenten gegooid. ( Is hij nu opeens geen leugenaar?) Joschka Fischer hoorde ooit tot een linkse groep, maar houdt vol dat hij nooit terreur heeft gepleegd. Wel was hij bevriend met de RAF-terrorist Hans-Joachim Klein, die betrokken was bij de aanslag op OPEC-ministers in Wenen in 1977. Daar vielen toen drie doden.

Nooit met twee maten meten Keesje

keesjemaduraatje said...

Ik weet niet of het terecht of integer is dat Joschka nu minister is. Ik weet wel dat als Wijnand Duyvendak ooit hetzelfde probeerd, hij dezelfde soort verwijten naar zijn hoofd krijgt. Daar moet ie dóór. (De opmerkingen van Wijnand dat hij altijd tegen geweld is geweest zijn niet waar.) Het is geen toeval dat Joschka wél Minister van Buitenlandse Zaken werd en Groen/Links nog steeds oppositie voert. Die hebben zich niet echt tot een liberale partij hervormd.

Ik heb dat Coolsaet artikel wel gelezen.

Wim Nusselder said...

Wat vond je van dat Coolsaet artikel, Kees? Mij bevestigde het in mijn mening dat de Islam niet het probleem is. Interessante vergelijking van Islamitisch terrorisme met anarchistisch terrorisme aan het eind van de 19e eeuw en 'panfascistisch terrorisme' in de jaren '20 en '30 van de 20ste eeuw. Jammer dat die laatste vergelijking niet wordt uitgewerkt. Daar weet ik weinig van.
Wat die sympathie voor vrijheidsstrijders alias terroristen (niet voor terrorisme) betreft: in de Volkskrant van gisteren stond een hele pagina waarin van Agt begrip toonde voor de Palestijnen. Het zijn kennelijk niet alleen linkse mensen...

keesjemaduraatje said...

@Wim: ik kan van Agt niet helemaal serieus nemen.

keesjemaduraatje said...

wat me opvalt in de reacties, is dat je alles mag bekritiseren, behalve de Islam. Vooral W. M. gaat het leifste terug tot het jaar 1200 om maar te bewijzen wat voor een ongelooflijk vreedzame en tolerante religie dat toch wel is. Kan best wel zijn, maar nu zie ik er niet veel van.

Steady Freddy said...

Je mag de islam best bekritiseren, mits wel met feitelijke juistheden en niet met cliche opmerkingen die je op zoveel weblogs leest die kant nog wal raken. En breng nou eidelijk eens het verschil aan tussen DE islam en DE politieke islam.