Disclaimer

In 2005 begon ik met het schrijven over kraken, ICT, zeilen, terrorisme, de multiculturele samenleving enzo, op dit blog. Langzamerhand begon het schrijven over terrorisme zich steeds meer tot Israël, Gaza, Judea en Samaria te beperken.
De meningen die op dit blog worden weergegeven zijn als bijdrage aan het maatschappelijke debat en geenszins kwetsend of beledigend bedoeld. Mocht u desondanks van mening zijn dat aangifte noodzakelijk is, lees dan eerst even deze speciaal voor u bedoelde disclaimer

Sunday, June 26, 2005

Footprints in the sand

One night I dreamed I was walking
Along the beach with the Lord.

Many scenes from my life flashed across the sky.
In each scene I noticed footprints in the sand.

Sometimes there were two sets of footprints.
Other times there were one set of footprints.

This bothered me because I noticed that
During the low periods of my life when I was

Suffering from anguish, sorrow, or defeat,
I could see only one set of footprints,

So I said to the Lord, "You promised me,
Lord, that if I followed You,
You would walk with me always.

But I noticed that during the most trying periods
Of my life there have only been
One set of prints in the sand.

Why, When I have needed You most,
You have not been there for me?"

The Lord replied,
"The times when you have seen only one set of footprints
Is when I carried you."

By Mary Stevenson

1 comment:

Gert said...

Leuk om deze klassieker hier aan te treffen. :D