Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, July 26, 2005

Case for Democracy (I)

The Case for Democracy (Preface)
samenvatting van het boek van Nathan Sharansky "The case for democracy, the power of freedom to overcome tyranny & terror"
ISBN 1-58648-261-0
2004 Nathan Sharansky

door KeesjeMaduraatje

In 1986 stond ik bij de synagoge bij de Dokwerker in Amsterdam vlak voor Nathan Sharansky, die net vrijgelaten was uit de Sovjet-Unie, aan zou komen. Er was een grote menigte van vooral joden samengekomen om dit feit te vieren. Ik had toen nooit kunnen bedenken dat deze man die zo moedig de Sovjet authoriteiten uitgedaagd had, later een belangrijke invloed zou hebben op de VS buitenlandse politiek en de sleutel voor een democratisch Midden-Oosten zou kunnen hebben.

De afgelopen weken heb ik zijn boek "The Case for Democracy" gelezen en ik zal een samenvatting van elke hoofdstuk geven, zodat de lezers van dit weblog een indruk kunnen krijgen van het boek dat een link legt tussen "Angst Samenlevingen " achter het ijzeren gordijn en "Angst Samenlevingen" in het Midden Oosten. Hopende dat deze samenvattingen een bijdrage kunnen leveren aan de "moral clarity" waar het op dit moment in Nederland en Europa aan ontbreekt.

tot nu toe:
Voorwoord, Inleiding, Artikel uit Trouw,
Hoofdstuk 1 , Hoofdstuk 2, Hoofdstuk 3, en dan nu:


Preface
Nathan Sharansky was in de Sovjet Unie beschuldigd van spionage omdat hij had meegewerkt aan een actie om joodse burgers uit de Sovjet Unie te laten emigreren. Daarbij werd hij geholpen door de Amerikaanse senator Jackson, waardoor hij als Amerikaanse spion werd gearresteerd. Hij werd vrijgelaten door de inspanningen van zijn vrouw die onvermoeid demonstreerde bij vele internationale conferenties. De KGB noemde de demonstranten een "groepje studenten en huisvrouwen" en nam de protesten niet serieus. Ronald Reagan ging niet door met de ontspannings politiek die tot dan toe gevoerd was door de VS en eiste de vrijlating van Sharansky. Hij zei tegen Gorbatschow: "ik heb vertrouwen in mevrouw Sharansky en er kan nooit een basis van vertrouwen zijn tussen ons, als je haar man niet vrijlaat."

De enige Engelse krant die in de Sovjet Unie verkocht mocht worden was "The Morning Star", een Engelse communistische krant. Nathan kocht als scholier deze krant om engels te leren en leerde ook iets heel anders: in de westerse samenleving mag de regering bekritiseerd worden. Dat was de eerste keer dat hij een verschil zag tussen de vrije samenleving en de Sovjet samenleving.
Elke staat moet beoordeeld worden op de omgang met de eigen bevolking. Als de basisbeginselen van vrije meningsuiting en mensenrechten niet gerespecteerd worden, kan deze staat ook nooit goed met andere staten omgaan. Dan zijn de intenties van deze staat niet goed.

De dissidenten die in de Sovjet Unie in de gevangenis zaten, hadden een zeer duidelijk beeld van wat goed en wat fout was. Sharansky noemt dat "moral clarity". Ze waren onder elkaar heel verschillend. Er waren monarchisten, euro-communisten, christenen en joden bij. Maar ze respecteerden elkaar en waren van mening dat een samenleving waar al deze meningen konden bestaan, een goede samenleving was. Dit gevoel van moral clarity, hebben veel mensen in de westerse democratiën verloren. Direct na de vrijlating van sharansky ging het er om of hij wel of geen keppeltje droeg, of hij een "linkse"of "rechtse" zionist was. In de Knesset werd gedebateerd over het feit of alleen joden of alle mensen moesten kunnen uitreizen uit de Sovjet Unie. Dat gebrek aan duidelijkheid werd in die tijd heel duidelijk voor Sharansky. Er was geen zwart wit meer maar veel grijstonen.


Ronald Reagan: "Tear down this wall"

Er bestaat in feite geen "links"of "rechts" in de internationale politiek. Er is alleen een onderscheid te maken tussen "angst samenlevingen" en "vrije samenlevingen". In angst samenlevingen is de bevolking afhankelijk van de heerser en de heerser kan niet door het volk worden vervangen. Daarom zijn deze heersers niet te vertrouwen. Een heerser die niet de mensenrechten respecteerd en geen dissidenten toelaat, kan ook niet gecorrigeerd worden en verstart. Daarom is het geen goede en betrouwbare gesprekspartner.

Sharansky richtte zijn eigen partij op met als doel sovjet joden in de Israelische samenleving te integreren. Hij kreeg zetels in de Knesset en was een tijd lang Minister in verschillende Israelische kabinetten.

Zijn grondbeginselen als dissident en later zijn altijd gebleven:
-alle mensen zijn in staat vrije samenlevingen op te bouwen, ook de Palestijnen, Syriërs en Irakezen.
-Alle vrije samenlevingen garanderen veiligheid en vrede. Democratiën vallen elkaar niet aan.
-In de internationale politiek moet altijd de eis voor mensenrechten voorop staan. Dat is op de lange duur belangrijker dan "betrouwbare bondgenoten".


9 comments:

AGS said...

Wat loopt die Nathan Sharansky nou uit zijn Zionistische nek te kletsen?

'Alle vrije samenlevingen garanderen veiligheid en vrede'. Binnen die vrije samenleving, ja. Maar 'vrije samenleving' Israël speelt wel doodleuk bezetter op een deel van de wereld dat ooit aan hun 'gegeven' is door een andere 'vrije samenleving'.

En wat heeft Nathan S. met 'mensenrechten'? Hij heeft deelgenomen aan een regering die Palestijnse burgers vermoord heeft. Is dat vermoorden van Palestijnse burgers geen schending van een mensenrecht? Artikel drie van de mensenrechten luidt als volgt:

Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 13 (wordt ook veelvuldig geschonden door de overheid van Israël):

Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van iedere Staat.

Dit vond ik op internet (over Nathan S.):

President Bush already recognizes in public that his foreign policy speeches are inspired on Nathan Sharansky's ideas, Vice Premier of Israel, former United States spy in the USSR, present leader of the extreme right in Israeli party Likud and multifaceted man, who invented the rhetoric of modern colonialism: from Palestine and Iraq to Russia, all must be forcedly democratized. Sharansky is also the responsible of the international campaigns that accuse France and Belgium of anti-Semitism.

Forced democratization.... als dat nog geen schending van de menserechten is dan weet ik het ook niet meer.... Nee, die Nathan S. is een tamelijk onfris persoon. Ik heb wat foto's van hem gezien en echt, hij ziet er uit als een kleine tiran. Griezelig mannetje, die Nathan S.

Ik begin me steeds meer af te vragen wat Cultureel Antropoloog Keesje Maduraatje toch ziet in een Zionist als Nathan S.......

keesjemaduraatje said...

@A.G.S.: volgens mij is Sharansky niet van de Likud partij, ik ga het wel even opzoeken. Je moet in je citaten er bij schrijven waar het vandaan komt. Dat Sharansky een spion zou zijn is Sovet propaganda. Waarschijnlijk komt jouw citaat dan ook uit een Palestijnse of arabische krant, die ongefilterd Sovjet propaganda overnemen.

Je moet een aantal beschrijvingen van mijn persoon weglaten: rechts, antropoloog, zionostisch. Je moet eens leren zelf na te denken en gewoon op argumenten ingaan.

Dit stuk was alleen een samenvatting van het voorwoord van het boek Case for Democracy. Andere stukken volgen nog. De opvattingen over democratie zijn belangrijk. Dat wil niet zeggen dat ik de gehele persoon bewonder of al zijn politieke standpunten deel. Ik ben juist wel, in tegenstelling tot jou, in staat kritisch de argumenten te beschouwen en zelf een mening te vormen.

keesjemaduraatje said...

[img]http://web.israelinsider.com/Static/Binaries/Article/sharanskybig_art_0.jpg[/img]

keesjemaduraatje said...

en Likud klopt inderdaad toch wel.

keesjemaduraatje said...

http://www.likud.nl/activ2005.html

AGS said...

6! reacties, Keesje :)

Likud klopt idd toch wel, ja. (wat dacht jij dan: dat ik hier alleen maar lulkoek verkondig die geen verband houdt met de werkelijkheid?).


Keesje schreef:
je moet een aantal beschrijvingen van mijn persoon weglaten: rechts, antropoloog, zionostisch. Je moet eens leren zelf na te denken en gewoon op argumenten ingaan.

Mijn reactie:
Toen ik een tijdje terug aan jou vroeg om argumenten kwam je met nix, nakkes, nada. En ik zou wel met argumenten moeten komen? Nee, de pot gaat de ketel niet verwijten dat ie zwart ziet.

De opmerking dat ik zelf moet leren nadenken laat ik maar voor wat ie is. En ik kom met argumenten (toch?).

Excuses voor het overmatige gebruik van termen als rechts, zionist, antropoloog etc... etc...

Keesje schrijft:
Dat Sharansky een spion zou zijn is Sovet propaganda. Waarschijnlijk komt jouw citaat dan ook uit een Palestijnse of arabische krant, die ongefilterd Sovjet propaganda overnemen.

Mijn reactie:
Ik lees geen arabische of Palestijnse kranten.
Dat van die spion leek me ook wat vergezocht (ik geloof niet alles wat ik lees, Keesje). Het ging mij dan ook meer om het idee van 'Forced democratization'.

Keesje schrijft:
Ik ben juist wel, in tegenstelling tot jou, in staat kritisch de argumenten te beschouwen en zelf een mening te vormen.

Mijn reactie:
Wat schrijf je nu weer, Keesje? Hoe kom je er bij dat ik niet in staat ben om de argumenten kritisch te beschouwen en zelf een mening te vormen? Jij bent, wat je informatievoorziening/meningsvorming betreft, net zo afhankelijk van wat anderen schrijven als ik?

Of ben jij, Keesje Maduraatje, gewoon een arrogant mannetje dat kutopmerkingen meent te moeten maken richting een bezoeker van zijn weblog :? ?

(oog om oog, tand om tand, Keesje?).

Ter afsluiting:

Je schreef dat
'Je moet in je citaten er bij schrijven waar het vandaan komt' en dat ben ik helemaal met je eens.

Excuses voor het achterwege blijven van een bronvermelding. Ik zal volgende keer mijn bron vermelden.

keesjemaduraatje said...

nee toch niet je had het fout:

Yisrael Ba'aliyah

heet de partij van Sharansky. Hij zat misschien voor de Likud in de regering ofzo

rooieravotr said...

Hij zat in ieder geval IN de regering waarvan Likud-leider Sharon het hoofd was en is. Dat lijkt me belangrijker dan van welke partij hij zelf is.
Over democratie: die kan niet door een bezetter worden afgedwongen of opgelegd. Als democratie VOORWAARDE wordt voor terugtrekking, dan zeggen Palestijnen terecht: bezetters hebben geen voorwaarden te stellen aan het einde van hun illegale bezetting. Frankrijk had geen recht om democratie als voorwaarde op te leggen voor Algerije zelfstandig werd. Nederland had geen recht om democratie te eisen voor ze accoord gingen met soevereiniteitsoverdracht. Israel heeft geen democratische eisen te stellen aan de Palestijnen. Bezetting is ZELF een inbreuk op democratische rechten van een volk. Kwestie van morele helderheid, lijkt me.

Likoed Nederland said...

De door Sharansky opgerichte partij heette inderdaad Yisrael Ba'aliyah, heeft vele jaren onafhankelijk bestaan, en is nu opgegaan in de Likoed.
Volgens ons is dat echter irrelevant voor de boodschap die Sharansky in zijn boek brengt.

Zijn belangrijke boodschap is dat echte vrede slechts mogelijk is tussen democratieen. De geschiedenis geeft hem hierin ruimschoots gelijk. Hij kan dan ook niet begrijpen dat het Westen dat niet als hoogste goed hanteert richting dictaturen, Palestijnse, Arabische of andere.

President Bush zegt wel dit idee als grondbeginsel van zijn buitenlandse politiek te willen hanteren. Dat geeft hoop voor de toekomst, een van wereldvrede.