Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, July 31, 2005

Case for Democracy (II)

The Case for Democracy (Introduction)
Samenvatting van het boek van Nathan Sharansky "The Case for Democracy, the power of freedom to overcome tyranny & terror"
ISBN 1-58648-261-0
2004 Nathan Sharansky

door KeesjeMaduraatje

twee weken geleden bracht ik een bezoek aan Oxford en bezocht onmiddelijk na aankomst één van de vele boekhandels. Ik zocht het tweede deel van het boek "The Open society and his ennemies" van Karl Popper. Dat boek stond daar gewoon naast de vele ander uitgaves van Popper op de plank. Ik was meteen weer enthousiast over Oxford en Engeland. Dat boek ga ik op dit weblog ook eens bespreken en zal ook vaststellen dat er nog grote tegenstellingen zijn tussen het werk van Popper en dat van Sharansky, namelijk als het gaat om het definieren van het begrip "chosen", de uitverkorenen. Voor Marx was de arbeidersklasse het uitverkoren volken en voor de zionisten is het Joodse volk het uitverkoren volk. Volgens Popper leidt het uitverkiezen van een categorie altijd tot onheil. Op die manier had ik nog nooit een verband gezien tussen Marxisme en Zionisme. De twee ideologien zijn ontstaan in dezelfde tijd.

Eerst volgt nu de samenvatting van de inleiding tot het boek Case for Democracy:

tot nu toe:
Voorwoord, Inleiding, Artikel uit Trouw,
Hoofdstuk 1 , Hoofdstuk 2, Hoofdstuk 3, en dan nu:


Introduction

"I am convinced that all people desire to be free. I am convinced that freedom anywhere will make the world saver everywhere. And I an convinced that democratic nations, led by the United States, have a critical role to play in expanding freedom around the globe."

De dissidenten in de Sovjet-Unie werden het slachtoffer van de ontspanningpolitiek die Henry Kissinger in verschillende regeringen voerde en die de Sovjet-Unie als een betrouwbare onderhandelingspartner beschouwde. Intussen zaten de dissidenten gevangen en werden door de westerse landen niet gesteund. De regringsleiders die ontspanning voor stonden, wilden niet te veel op het lot van de dissidenten wijzen om de onderhandelingen niet in gevaar te brengen. De Sovet-Unie heeft daar handig gebruik van gemaakt.

Andrei Amalrik schreef in 1969 het boek: "Haalt de Sovjet-Unie 1984? ". In dat boek komt een sterk beeld voor van een soldaat die eeb gevangene voortdurend onder schot moet houden. Op een gegeven moment worden zijn armen slap, hij laat zijn geweer zakken en ontsnapt de gevangene. Zo zag Amalrik ook de Sovjet-Unie. De bewaking van miljoenen mensen kost op den duur te veel energie.

Ook nu in de tijd van het Moslim terrorisme kiezen de VS er weer voor "betrouwbare" bondgenoten als Egypte, Saudi-Arabië en Pakistan te ondersteunen, hoewel in die landen geen democratie heerst. Intussen wordt vanuit die landen het moslim terrorisme geëxporteerd. De vergelijking met de Sovjet-Unie wordt door Sharansky gemaakt. Zijn oplossing: ondersteun alleen democratische regimes en verlang democratische hervormingen in ruil voor steun.

Ook nu weer zijn er mensen die een ontspanningpolitiek propageren zonder eisen aan de ontspanning te stellen. Ze zeggen: "als we op democratische ontwikkelingen in het Midden Oosten wachten, dan kunnen we lang wachten. De arabieren zijn niet in staat in een democratie te leven. " Sharansky wijst die gedachtengang categorisch af. Hij gelooft er in dat elke volk en ieder groep uiteindelijk vrijheid wil.

De eerste president na de Tweede Wereld oorlog die géén ontspanningpolitiek voerde was Ronald Reagan. Hij voerde de bewapeningswedloop zelfs op en verlangde van de Sovjet-Unie de vrijlating van gevangenen. Dat heeft voor de dissidenten heel veel betekend.

Een reden voor de arabische landen om niet te veel democratie in te voeren is, dat de moslimbroederschappen zouden kunnen winnen. Voor Sharansky is dat geen goed argument. Hij zegt dat een democratie altijd per definitie beter is dan diktatuur. Ook als die diktatuur een zogenaamde bondgenoot is.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commentaar van KeesjeMaduraatje
Tegen degenen die de Palestijnse zaak steunen zeg ik, refererend aan de theorie van Sharansky: kan je op de Gaza-strook alle mogelijk kranten kopen? Kan je alle TV stations zien? Mag je met Israeli's praten en discissieren? Kan je openlijk het beleid van de Hamas bekritizeren?

Als die vragen allemaal met ja worden beantwoord, dan is er sprake van democratie. Uit de weblogs van Anja Meulenbelt weet ik dat in ieder geval de TV af en toe volledig wordt afgesloten.

Een andere opmerking betreft de subsidie aan Nederlandse minderheids organisaties. Is het niet nodig om daar ook democratiesche normen te hanteren? Een stichting met subsidie moet een democratisch karakter hebben. Moskees mogen geen haat prediken. Dat zijn toch redelijke eisen in een democratische staat en uiteindelijk voor onze veiligheid ook van belang.

In de Tachtiger Jaren bezochten Servé en Willem van de vakbond OVB een groep Russische vakbondsleden in Parijs. deze dissidenten hadden de eerste onafhankelijke vakbond in de Sovjet Unie opgericht. Afgezien van het feit dat deze russen erg veel wodka dronken, waren ze ook zeer enthousiast over Ronald Reagan. Die had hun gesteund. De Nederlandse vakbondsleden waren verbijsterd. Ze dachten dat de Russen rechtse mensen waren. Ze kwamen teleurgesteld terug naar Nederland. Nu jaren later zie ik pas in dat deze vakbondsmensen eindelijk de steun kregen die ze nodig hadden en dat die hele ontspanningpolitiek de situatie alleen verlengd heeft.

5 comments:

AGS said...

Ik ga nog een wat langere reactie schrijven maar hier is alvast een zinsnede uit het artikel waar ik zo het mijne van denk.

Het gaat me om de zin "'And I am convinced that democratic nations, led by the United States, have a critical role to play in expanding freedom around the globe."

Voogaande zin snap ik niet want waarom zou de USA een rol kunnen gaan spelen in het verspreiden van vrijheid? De overheid van de VS heeft een verleden op het gebied van het geven van steun aan (-en het aan de macht helpen van) diktators.

Van Sadam tot Pinochet: allen waren ze 'made in the USA'.


Later meer maar dat zinnetje over de US geeft echt te denken. Waar zit die Nathan toch met zijn gedachten? De overheid van de USA als brenger van 'vrijheid'.....nee, dat klinkt niet erg aannemelijk.

De overheid van de USA brengt vooral dood en verderf....

keesjemaduraatje said...

@AGS: je mist onderscheidingsvermogen. de VS is één van de meest vrije landen van de wereld. Ze hebben o.a. Duitsland vrijheid gebracht. Dat je de politiek van Pinochet kan bekritiseren en dat in alle kranten mag schrijven, is juist een groot voordeel van de VS. Ik zelf heb meer moeite met de zinsnede: "...led by the USA.". Waarom moeten de VS ons leiden. We kunnen zelf wel een koers uitzetten.

@Fred: De VS laten veel spaanssprekende migranten toe, die dan hard voor hun geld moeten werken. Ze zijn arm maar nog steeds rijker en kansvoller dan in Puerto Rico of Mexico. De Nederlandse methode is die van bijstandverstekken aan buitenlanders en ze zo buiten het arbeidsproces houden. Wat is socialer? Onze methode is ook niet meer te betalen.

De VS hebben grote fouten gemaakt onder andere door de Oekraine en Georgie niet op tijd te helpen in het democratiseringsproces. Daardoor verliezen ze juist aan invloed in Oost-Europa. Maar de richting is op zich goed: de democratie steunen waar mogelijk. Helaas gaan de oude linksen door met het steunen van diktatuur.

AGS said...

'De VS is een van de meeste vrije landen van de wereld'.

Wat voor rare definitie van 'vrij' hanteer jij? De overheid van de VS voelt zich 'vrij' om andere Staten dan de Amerikaanse plat te bombarderen, ja. De Amerikaanse overheid voelt zich 'vrij' om mensen onder mensonwaardige omstandigheden op te sluiiten op Guantanamo Bay. De Amerikaanse overheid voelt zich 'vrij' om in minstens een gevangenis in Irak de gevangen te behandelen als dieren.
En de Amerikaanse overheid nam ooit de 'vrijheid' om 2 atoombommen te gooien op Japan (met als gevolg meer dan een miljoen directe - en indirecte burgerslachtoffers).

Dat er in Amerikan een beetje vrijheid van meningsuiting bestaat zegt me he-le-maal nix want de massamedia in de VS zijn in de handen van een handvol bedrijven en die bedrijven zenden vooral pro-overheid boodschappen uit.En hoe 'vrij' is een beslissing van de Amerikaane overheid om de uitzending van programma's van een Zuid - Amerikaanse zender te gaan 'storen' op het moment dat deze zender anti-Amerikaanse boodschappen zou gaan verspreiden (vrijheid van meningsuiting is blijkbaar voorbehouden aan grote Amerikaanse bedrijven?).

O ja: bron voor bovenstaande uitspraak
http://watchingamerica.com/bolpress000001.html

En de discussie over Duitsland..... de Amerikanen zijn pas echt in actie gekomen toen Hitler hen de oorlog verklaarde. Vervolgens hebben de Amerikanen een invasie gepleegd op het strand van Normandië omdat ze boven alles (en terecht!) bang waren voor Russische overheersing van Europa. Dit alles had nix met 'vrijheid' te maken maar alles met de belangen van de Amerikaanse machthebbers die meenden dat hun machtspositie zou verslechteren bij een Russische machtsgreep in Europa.

En Keesje.... ik heb jou het plezier gedaan om te stoppen met het gebruik van woorden als 'rechts reactionair' etc.... : kun jij me nu een zelfde soort plezier doen en stoppen met het gebruik van zinsneden als 'je mist onderscheidingsvermogen'.

We zijn het blijkbaar niet eens over de definitie van het begrip 'vrij' maar dat heeft niet zo bar veel te maken met 'onderscheidingsvermogen' maar alles met de afwijkende ideolgieën die jij en ik aanhangen? Een federatie van Staten die andere Staten vrijheden ontneemt (zoals de VS dat doen) noem ik een 'Dictatorstaat'.

En dat er binnen die Dictatorstaat zekere burgerlijke vrijheden gelden.... ach, op Cuba mag je, onder het genot van een glas Cubaanse cola, ook best zeggen dat Fidel een sukkel is ;)

AGS said...

@Steady Freddy:

Je schrijft:
Terug naar de kern. Voor economische macht heb je een paar ingrediënten nodig: investeringen, overnames, politieke stabiliteit, rust, koopkracht en dus privatisering.

Mijn reactie:
Political power grows out of the barrel of a gun en de enige reden waarom iemand ook maar enige boodschap heeft aan het gewauwel van George W. Bush ligt besloten in het feit dat de VS over een erg groot (en goed bewapend) leger beschikken. Voor het vergaren van economische macht heb je militaire macht nodig of dacht jij soms dat de VOC een 'liefdadigheidsinstelling' was ;)?

En over fluwelen revoluties in Georgië en zo: het is inmiddels allang bekend dat de overheid van de VS achter die zogeheten 'fluwelen revoluties' zat. Of je nu een dictator aan de macht helpt of ervoor zorgt dat er een fluwelen revolutie plaatsvindt: de overheid van de VS vindt het allemaal best zolang er na de wisseling van macht maar een regering aan de macht die erg sterk pro-markteconomie is?!


En de overheid van de VS lijkt uit te zijn op het maximalisern van het aantal overheden dat pro-Amerikaanse overheid is. Ik denk dat de overheid van de VS hun 'dollar-imperium' langzaam maar zeker zien afbrokkelen en dat ze er alles aan willen doen om dat imperium zo lang mogeljk in stand te houden.

Privatisering en andere neo-liberale ellende hebben in de VS vooral veel armoede voortgebracht. Binnen Europa is de werkloosheid enorm, in de VS is de werkloosheid enorm. De door jou zo geroemde 'privatisering' lijkt vooral erg veel werkloosheid en erg veel armoede voort te brengen.

Vreemd dat je de situatie in de VS zo treffend omschrijft en vervolgens toch te komen jouw definitie van 'de kern' :?

AGS said...

Laatste zin van mijn laatste reactie moet zijn:

Vreemd dat je de situatie in de VS zo treffend omschrijft en vervolgens toch te komen met jouw definitie van 'de kern'.