Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, July 02, 2005

De Speech die niet gehouden mocht worden

Herdenking afschaffing slavernij, 1 juli 2005

Door Rita Verdonk

Dames en heren, beste mensen,
Wij zijn hier bijeen om te herdenken dat in 1863 de slavernij werd afgeschaft.

En het is belangrijk dat wij dat doen. Sterker nog, het is onze plicht. Want Nederlanders zijn altijd trots op hun verleden, en met name de Gouden Eeuw. Maar we moeten ons realiseren dat Nederland honderden jaren lang een grote rol speelde in de internationale slavenhandel. En pas als één van de allerlaatsten slavernij heeft afgeschaft. Talloze mensen werden gevangen genomen, als beesten verscheept naar een andere wereld en een leven lang mishandeld en uitgebuit. Vrijheid en trots werden aan generaties mensen ontnomen, met het enkele doel dat wij onszelf hier konden verrijken.

We mogen dit niet vergeten. En we moeten dit herdenken.

Wat in het verleden is gebeurd kunnen we niet ongedaan maken. Maar we kunnen er wel voor strijden dat het niet meer zal gebeuren. Daarom is de vrijheid van de mens vastgelegd in de wet. En heeft iedereen gelijke rechten. We zetten ons als overheid in om discriminatie en racisme te bestrijden en iedereen dezelfde kansen te bieden.

Het is nu niet de tijd om elkaar de rug toe te keren of elkaar het spreken onmogelijk te maken. Als we in vrede en vrijheid met elkaar willen leven, moeten we het samen doen.

En dat is de reden waarom ik vandaag ben gekomen. Om samen met u terug te kijken op de vreselijke misdaad die men honderden jaren heeft kunnen en laten begaan.

Vrijheid is meer dan het bevrijd zijn van ketenen. In vrijheid leven betekent dat je de kansen die je worden geboden durft te grijpen. Dat je je eigen verantwoordelijkheid durft te nemen. En in vrijheid leven betekent dat je deelneemt aan de samenleving.

Wij zijn zelf, samen met anderen, verantwoordelijk voor onze vrijheid. Alleen samen kunnen we vrij zijn.


4 comments:

Steady Freddy said...

Ten eerst zou ik willen zeggen, het zou ten alle mogelijk moeten zijn dat een lid van de regering spreekt op een bijeenkomst. Ik schreef al eerder in reactie op je eerste artikel hierover dat het veel weg heeft van opzet. Namelijk de regering wist ook van te voren dat er protest zou komen. Een reden te meer waarom ik denk dat men bewust voor deze confrontatie heeft gekozen, overal waar Verdonk spreekt is er immers vaak protest. Van Aartsen reageerde zondag in De Telegraaf zo: "De openbare orde in Amsterdam is zo ver gedaald dat een lid van het kabinet daar haar werk niet meer kan doen" Waarom heeft dan de nu ook zo bijdehand reagerende v/d Burg ( fractie voorzitter VVD Amsterdam) dan niet om extra politie gevraagd? Hij zegt nu dat hij maar 4 agenten heeft geteld. Is toch mooi niet dat bij zo'n evenement in de Bijlmer er maar 4 nodig zijn? Al die anderen hebben vast beter werk te doen in de buurt. Minister Verdonk is gelukkig niet bekogeld terwijl daar wel geruchten over waren. Ik roep even in herinnering wat er vorig jaar gebeurde toen de Koningin erbij was; zulke hoge hekken hielden de nabestaanden weg terwijl de Bobo's er hun eigen bijeenkomst hadden zonder de mensen zelf. Wellicht wilde men de rellen van toen voorkomen. Verder zegt van Aartsen: "Van tevoren wist je dat het een chaos zou worden, dan moet je ook voldoende maatregelen nemen. Dat is niet gebeurd en Verdonk heeft men moederziel alleen laten vertrekken." Ten eerste zou ik willen zeggen: dan weet ze ook eens hoe dat voelt! Maar dat is natuurlijk flauw. Nee ik zag het net nog op het Journaal, ze was niet moederziel alleen, ze had wel vier lijfwachten die haar altijd begeleiden. Met oortjes in druk communicerend, met wie? Er was vast een centrale politie commandowagen. Ik denk dat de regering iemand anders had moeten sturen, de minister van binnenlandse zaken of de premier maar die durft vast niet eens de Bijlmer te bezoeken.
Ik neem even de vrijheid te reageren op een stukje van Verdonks toespraak:
"Vrijheid is meer dan het bevrijd zijn van ketenen. In vrijheid leven betekent dat je de kansen die je worden geboden durft te grijpen. Dat je je eigen verantwoordelijkheid durft te nemen. En in vrijheid leven betekent dat je deelneemt aan de samenleving."
Er werden de asielzoekers jaren lang geen kanzen geboden ze mochten niet werken om echt deel te nemen aan de samenleving terwijl ze dat wel wilden. Na al die jaren worden ze teruggestuurd. Ze namen een verantwoordelijkheid om te vluchten om verschillenden redenen. Ze wilden meedoen maar het werd ze niet gegund. Daar is deze minister ook verantwoordelijk voor. Zij wil Antilianen ( Nederlanders dus) terugsturen, ze wil Marokkanen hun paspoort afnemen en alleen deze groep, niet de 19 andere nationaliteiten die ook dubbele paspoorten hebben. Dat gaat er bij het volk niet in en dat heeft ze VERBAAL, te horen gekregen. Is ook een vorm van vrijheid van meningsuiting.

AVe said...

Mooie speech.
@ steady fready. Als men Verdonk voor 'kuthoer' en erger uitmaakt, dan houdt het op. Wie zich zo wil uiten, zoekt niet de dialoog. Beschamend. Lees ook de column van Sylvain Ephimenco in Trouw van gisteren hierover.

Ephimenco / Burgemeester van escalatie
door Sylvain Ephimenco
2005-07-05

Er hangt op het ogenblik een naargeestige sfeer over de Nederlandse democratie. Alsof de huidige impopulariteit van het kabinet-Balkenende alle slagen rechtvaardigt die je het, op welke manier ook, kunt toebrengen.

De eis om de regering wegens impopulariteit voortijdig te laten vertrekken is eigenlijk een poging om de legitimiteit te betwisten die een democratisch stelsel aan bestuurders verschaft. Hier en daar klinkt zelfs een soort van revanchisme, wanneer bewindspersonen publiekelijk beschadigd worden zonder dat collega's hen te hulp schieten. Aan dit gevaarlijke spelletje heeft de burgemeester van Amsterdam zich afgelopen vrijdag gewaagd tijdens de herdenking van de slavernij. Job Cohen heeft waarschijnlijk gelijk wanneer hij stelt dat de veiligheid van minister Verdonk geen moment in gevaar kwam tijdens de tumultueuze bijeenkomst. Of dat hij het recht van aanwezigen om tegen haar komst te protesteren niet kon inperken. Maar dit verweer is wel erg minimalistisch. Als een vrouwelijke collega bestuurder voor 'kuthoer' wordt uitgemaakt die moet 'oprotten', de middelvinger wordt gegeven, en als die bewindspersoon met Mengele, Hitler en de nazi's wordt vergeleken, dan heb je als eerste burger van je stad de plicht om in te grijpen. De burgemeester van Amsterdam had bijvoorbeeld achter de microfoon kunnen gaan staan om de schreeuwers te vermannen. Of desnoods had hij moeten dreigen met zijn eigen vertrek van de herdenkingsplek. De man heeft in zijn stad genoeg autoriteit. Misschien had hij ook kunnen vertellen dat de verharding van het beleid die Verdonk nu wordt verweten, destijds door hemzelf is ingezet. Toegegeven: daar moet je wel lef voor hebben. Maar Job Cohen keek weg en deed alsof zijn ambtsketting bloedde. Mijn inziens willens en wetens. Hij greep niet in en liet Rita Verdonk in een poel van hatelijkheden rondzwemmen, tot ze half verdronken was. Hij die zichzelf graag omschrijft als de man die 'de boel bij elkaar houdt' liet diezelfde boel maar al te graag waaien en in het honderd lopen. Daar, op gehoorsafstand van de ergste verwensingen jegens de vertegenwoordiger van de regering, stond niet de burgervader van Amsterdam maar een calculerende partijman, die omwille van politieke belangen bereid bleek te zijn een moedige vrouw verbaal te laten lynchen. Job Cohen kan oneindig blijven herhalen dat de veiligheid van Verdonk niet in het geding was, maar haar integriteit, de autoriteit van bestuurders in het algemeen en zelfs de basisbeginselen van de democratie wel. Vrijdagavond in de hoofdstad was de burgemeester van Amsterdam in geen velden of wegen te bekennen. Wel stond daar de man die geen vinger naar een vrouw in nood uitstak. Ja, daar stond de burgemeester van kwalijke polarisatie en gratuite escalatie.

keesjemaduraatje said...

Niet alleen Cohen, ook Medy van der Laan en alle andere gekozen bestuurders hadden solidair met Verdonk moeten zijn en weg moeten gaan. Laat de ex-slaven maar de colere krijgen met hun gezeik. En ze moet ophouden met zeuren, anders brengen we ze alsnog terug naar Afrika.

Marcel said...

Waarom staat Rita Verdonk niet bij "Vette Vrouwen?"