Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, August 21, 2005

Daders

Analyse van daders van terroristische organisaties

door KeesjeMaduraatje

Er is een opvallende overéénkomst tussen daders van verschillende terroristische groepen door de jaren heen. Het valt me op dat de daders weinig politiek geschoold en politiek bewust zijn. De uiteindelijke terreurdaad lijkt meer vanuit het gevoel dan uit het verstand te komen. De vroegere vrienden van de terroristen zeggen vaak dat het zo'n aardige jongen of meid was die niet veel over politiek praatte of wist. Vergeleken met zusters of broers zijn de terroristen vaak wel hoger begaafd, maar minder politiek radicaal.

Gudrun Enslin (RAF) was het a-politieke zusje. Haar zuster was echt actief in vrouwenbewegingen. Gudrun ging eerst met haar echtgenoot de nazi-gedichten van haar schoonvader heruitgeven. Pas veel later raakte ze emotioneel betrokken bij de studentenbeweging en de RAF.

Je ziet op de foto hoe lief ze naar Andreas Baader kijkt.

René R. (RARA) werd door de harde kern van de kraakbeweging niet serieus genomen. Hij werd niet ingewijd in de voorgenomen acties. Een gewone aardige jongen. Pas door een hersenspoeling in de commune in de Frederik Hendrikstraat in Amsterdam werd hij bij de gewelddadige acties van de RARA betrokken.


Mohammed B. (Hofstad) Was aanvankelijk meer PvdA georiënteerd en niet bijzonder in de Islam geinteresseerd. Hij fungeerde wel als vraagbaak en hulp voor zijn vrienden. Na de dood van zijn moeder en door isolatie en waarschijnlijk indoctrinatie, werd hij bij de radicale islam betrokken. Met desastreuze gevolgen.


Conclusie: terrorisme komt meer uit emoties en gevoel voort dan uit weloverwogen politieke actie. Het gevoel is meer beïnvloedbaar door middel van beelden en suggesties.

No comments: