Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, August 14, 2005

De topontmoeting

De topontmoeting tussen de Rooie Ravotter en KeesjeMaduraatje is weer voorbij. Voldaan keerden we huiswaards na 2 en een half uur op elkaar in debatteren. Het Palestijnse vraagstuk werd in goed overleg opgelost. Helaas kunnen we er nog niets over zeggen, omdat het eerst nog met de betrokken partijen besproken moet worden. Het zal waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als het Tilburg accoord. Eén tipje van de sluier kan ik wel oplichten: het is de schuld van het kapitaal.

Over andere zaken waren we het oneens en daarom gaan we op de respectievelijke weblogs door discussieren. Ik heb beloofd iets genuanceerder te zijn en niet te veronderstellen dat de RooieRavotr een aanhanger van Noord-Korea, Cuba en nog een land is. Want dat ligt iets anders.

Ik heb weer veel geleerd. Bijvoorbeeld dat de Internationale Socialisten geen lid zijn van de Vierde Internationale, maar wel Trotskisten. (voor de Animal Farm kenners: aanhangers van Snowdon).
Dat de anders-globalisten niet allemaal tegen de staat Israel zijn, maar dat er ook heel veel gematigden bij zijn. Hiervan acte op dit log. En dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn tussen de RooieRavotr en KeesjeMaduraatje, op het gebied van afkomst, studie en verleden, maar alleen is de RooieRavotr nu een aanhanger van de Internationale Socialisten en KeesjeMaduraatje is een aanhanger van de neo-liberalen. Whatever that may be. Maar daar kwamen we dus niet uit.

4 comments:

AGS said...

Ik vind dat de volgende zin

'.... maar alleen is de RooieRavotr nu een aanhanger van de Internationale Socialisten en KeesjeMaduraatje is een aanhanger van de neo-liberalen'

uit je stukje een toelichting(etje) verdient.

De RooieRavotr is !lid! van de Internationale Sociailsten. KeesjeMaduraatje daarentegen is lid van..... van...... geen enkele 'politieke' groepering!?

Om Keesje in politiek opzicht toch een beetje te kunnen plaatsen heb ik een vraag aan Keesje:

Op welke partij stemt Keesje bij landelijke verkiezingen (Tweede Kamer)?

rooieravotr said...

Ik lach smakelijk om deze weergave van het, inderdaad uiterst plezierige en voor follow-up vatbare, samenzijn van Keesjemaduraatje en ondergetekende.

Vooral het Tilburg-akkoord over de Palestijnse kwestie is een meesterlijke vondst. Natuurlijk zijn Keesje en ik het daarover grondig ONeens, er is alleen maar duidelijker geworden HOE oneens we zijn. Ik behoor dus zelf niet bij de door Keesje genoemde "gematigden" onder de anders-globalisten. Ik ben trots erop radicaal te zijn, met halfslachtigheden is nog nooit een werkelijk probleem opgelost.

Maar dat Keesje en ik het over Palestina en over anders-globalisme en andere onderwerpen, verregaand oneens zijn, zal lezers van ons beider weblogs geenszins verbazen. Voor dit onderwerp geldt wat voor al onze, vrij wezenlijke meningsverschillen ook geldt: let the discussion rage on!

keesjemaduraatje said...

@AGS:als er nu verkiezingen zouden zijn, zou ik Ayaan Hirsi Ali stemmen.

@rooieravotr: daar was ik al bang voor ja, dat jij bij de anti-globalisten behoort, die tegen de staat Israel zijn. Helaas betekent dat ik het huidige geradicaliseerde en opgehitste politieke klimaat, dat je moslimradicalisme steunt. En dat verbaast mij en verontrust mij. In ons gesprek bleek echter niets van anti-semitisme. Dus misschien moet je dat standpunt nog eens overwegen.

keesjemaduraatje said...

moet zijn:
Helaas betekent dat in het huidige geradicaliseerde en opgehitste politieke klimaat, dat je moslimradicalisme steunt. En dat verbaast mij en verontrust mij. In ons gesprek bleek echter niets van anti-semitisme. Dus misschien moet je dat standpunt nog eens overwegen.