Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, August 23, 2005

Helene Demuth

De Huishoudster van Marx: Helene Demuth

door KeesjeMaduraatje

In mijn weblog "het graf van Marx" schreef ik nog dat Marx samen met zijn zoon, schoondochter, dochter, vrouw en een onbekende andere dame begraven ligt. Na enige tijd zoeken weet ik nu wie het is, namelijk Helene Demuth, zijn huishoudster. Helene had een onechtelijke zoon, Frederick, van Marx gekregen. Jarenlang werd het kind in een Londonse pleegfamilie opgevoed. Toen de geruchten te sterk werden, heeft Friederich Engels zich als vader van het kind uitgegeven.

Door zich aan zijn verantwoording te onttrekken, lukte het Marx om tijdens de Londoner jaren met twee vrouwen samen te wonen. Opvallend is overigens dat Lenin dit ook deed, maar daarover later meer. Marx die zo tegen de uitbuiting van huishoudpersoneel was, dwong wel Helene zich op te offeren voor de goede zaak en haar leven aan de revolutie te geven. Dit deed ze graag en na de dood van Marx en zijn vrouw was ze nog een tijd de huishoudster van Friedrich Engels. Op wens van mevrouw Marx werd Helene in hetzelfde graf als Marx en zijn vrouw begraven.

Vandaar dat radicale feministen hun vraagtekens zetten bij de het zogenaamde goede karakter van Marx. Hij nam zijn verantwoordelijkheid als vader niet; zocht nooit serieus naar werk; was zijn leven lang afhankelijk van geld van erfenissen en giften. Hij kreeg onder andere geld van zijn vriend Friedrich Engels. Intussen leefde hij wel een groot burgelijk leven, met goed eten en een huishoudster waarbij hij nog een zoon verwekte. Een duidelijk bourgeois leven dus.

No comments: