Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, August 07, 2005

Nützliche Idioten

Nützliche Idioten
door Keesjemaduraatje

Als je de zoekterm "nutzliche idioten" op Google intikt, krijg je 3.820 treffers. Genoeg om lekker op een zondag eens te gaan kijken wat ook al weer Lenin bedoelde toen hij deze term gaf aan mensen die uit naïviteit en onwetendheid het communisme steunden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Der Ausdruck Nützliche Idioten wurde geprägt vom russischen Revolutionär Wladimir Iljitsch Lenin (1870 - 1924), der damit diejenigen Menschen meinte, die - obwohl äußerlich gegen seine Revolution eingestellt - durch ihre Naivität, ihre Unwissenheit und durch ihre kleinliche Ausgerichtetheit auf irgendwelche Vorteile bis hin zu ausgesprochener Korruption genau die Dinge zu tun pflegen, die schließlich doch für den Erfolg seiner Revolution nützlich sein würden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Hier wordt de tegenstelling Macht versus Overtuiging zichtbaar. Macht-politici gebruiken een ideologie om aan de macht te komen en te blijven en kunnen als het nodig is ook hun zichtwijze veranderen en coalities aangaan als dat voor hen op dat moment nuttig is, maar zullen nooit hun doel uit het oog verliezen. Dat deed niet alleen Lenin, ook Arafat, Fidel Castro en Sadam zijn bekende machts-politici die een ideologie gebruikten om hun politiek te onderbouwen, maar intussen als diktator een heel duidelijk doel voor ogen hadden.

Idealisten daarentegen strijden vanuit een overtuiging en willen de wereld veranderen. Vaak gaan ze ook nog uit dat de mens in wezen goed is en geneigd tot redelijkheid. Vandaar dat ze eerste eens gaan praten en proberen de redelijkheid van andere stromingen in te zien. Vandaar dat tijdens de gehele Koude Oorlog er mensen waren die een "communisme met een menselijk gezicht" wilden ontdekken. Ik was geschokt toen ik in 1981 nog één keer naar de Gereformeerde Kerk ging en gedichten van Pablo Neruda in de kerk zag liggen. Dat is een absolute stalinist zei ik tegen de aardige mevrouw achter het tafeltje. Onderzoek alles en behoud het goede" zei ze. In deze tijd zijn er christenen die moslims uitnodigen in hun Studentenekklesia. Ze hopen een dialoog tot stand te brengen. Goed bedoel natuurlijk.

Dat zijn nog mensen die het goed bedoelen. In de geschiedenis zijn er ook democratische politici geweest die te lang een diktator hebben laten acteren en daardoor een historische kans hebben laten gaan. Voorbeelden zijn Chamberlain ten opzichte van Hitler en Jimmy Carter ten opzichte van Khomeini. Ze hadden niet door dat de tegenstander alleen op macht uit was en helemaal niet een dialoog wilde. Dit zijn ook nützliche idioten, maar meer vanuit een angst of afkeer voor oorlog.

Die pogingen tot dialoog met een haatdragende religie of ideologie zijn interessant omdat ze in de geschiedenis steeds weer voorkomen. de mensen die de dialoog aan willen gaan zijn vaak zeer intelligent maar blind. Ze zien en horen alleen dat wat ze willen waarnemen. In de christelijke traditie zijn de pogingen tot oecumene stukgelopen op de onwilligheid van de Katholieke Kerk. De net gestorven Paus heeft gezegd: "er mag wel oecumene zijn, maar alleen binnen onze kerk". Dat is wel duidelijke taal. Precies dezelfde mensen die aan die pogingen deelnamen, waren meestal ook lid van de Vredesbewegingen, die een dialoog met het communisme aan wilden gaan. Nu is het communisme dood en nu willen ze een dialoog met de Islam aangaan. Niet beseffende dat de Islam, net als de Rooms Katholieke Kerk, een gesloten denksysteem hanteert en helemaal geen discussie aan wil gaan. Christenen die al een paar keer bijeenkomsten met moslims hadden georganiseerd, vroegen dan ook waarom er nooit initiatief van de moslims uitging. Het antwoord was: "omdat wij niet van jullie kunnen leren en jullie wel van ons"

Gevaarlijk wordt het als de boodschap niet zozeer haatdragend wordt door hetgeen verteld wordt, maar meer door dat wat weggelaten wordt. Mensen die niet politiek geschoold zijn en niet de moeite nemen meer over een onderwerp te lezen, kunnen daardoor misleid worden. Een voorbeeld daarvan is de "preek" die Anja Meulenbelt mocht geven in de "Amsterdamse Studentenekklesia". Daarin wordt het kerstverhaal vergeleken met de huidige situatie in Israel. Het schokkende is niet zozeer dat ze verteld van een zwangere vrouw, die niet door een controlepost van het leger mag en daarna met haar ongeboren kind sterft. Ik bedoel het feit is op zich schokkend en had voorkomen moeten worden. Schokkend is voor mij dat een intelligente vrouw als Anja Meulenbelt niet ziet dat die controlepost daar staat omdat er voortdurend zelfmoordaanslagen op joden worden gepleegd.
En dat de Eu al miljoenen Euri subsidie aan de Palestijnen heeft gegeven en dat dat geld wordt gebruikt voor de politie en gewapende troepen en niet voor ziekenhuizen.

Op deze manier gaan de nutzliche idioten gezellig verder. Als het communisme dood is is er altijd wel een andere diktatuur of haatzaaiende religie waar ze "dialoog" mee aan kunnen gaan.


2 comments:

rooieravotr said...

Misschien is geld geven aan de Palestijnen voor wapens wel nuttiger dan voor ziekenhuizen. Zolang palestina niet vrijgevochten is van Israelische bezetting, heb je aan ziekenhuizen niet zo heel erg veel. Beter is het om de oorzaak van de verwondingen waardoor mensen in ziekenhuizen belanden, te bestrijden. En die oorzaak is de Israelische bezetting.

En ja, zelfmoordaanslagen zijn vreselijk. Als de Palestijnen een leger hadden dat zich kon meten met het Israelische leger, dan zou geen Palestijn zich echter meer op hoeven blazen. Zelfmoordaanslagen zijn het wapen van mensen zonder hoop en zonder effectieve machtsmiddelen.

Wie de onderdrukking van Palestijnen tolereert of wil laten voortduren, draagt bij aan het onrecht en de wanhoop waar zelfmoordaanslagen uit voorkomen. Anders gezegd: zo'n iemand is deel van het probleem, niet van de oplossing.

keesjemaduraatje said...

je gaat hier toch niet zelfmoordaanslagen goedpraten, hoop ik. Dan zou deze site namelijk bij het nieuwe meldpunt van Minister Donner genoemd kunnen worden.