Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, August 16, 2005

Psychopaten en neuroten

misschien komt het omdat ik nu echt verkouden geworden ben, maar eigenlijk is de wereld in te delen in maar twee types van mensen en dat zijn psychopaten en neuroten.
Psychopaten gaan anderen op hun zenuwen werken en neuroten gaan zichzelf op de zenuwen werken.
Dit principe is te gebruiken in alle gangbaren therapieën en managementcursussen. In het management is het heel duidelijk dat een goede manager een psychopaat is en moet anderen zodanig op hun zenuuwen werken dat ze harder gaan werken.

In de politiek is het iets moeilijker toe te passen maar het komt er op neer dat alle politieke theoriën er in wezen op neer komen dat je ofwel jezelf (jou klasse, religieuse groep etc.) ziet als slachtoffer (neuroot), ofwel als initiatiefnemer of dader (psychopaat). Even een doorloop van politieke stromingen:

De marxisten zien de arbeidersklasse als slachtoffer (neuroten). Maar na een lange Verelendung zullen ze toch aan de macht komen. Wat helaas nooit gebeurd is.

Het joodse volk is aanvankelijk gezien als slachtoffer, maar toch door uitverkoren zijn etc, en het stichten van een eigen staat, min of meer tot dader geworden. En volgens mij is dat altijd beter.

De liberalen hebben zichzelf nooit als slachtoffer gezien, maar zijn initiatiefnemer.

De anti-revolutionairen (Gereformeerden) bestaan weliswaar uit kleine Luijden (arme mensen) maar zien zich zelf als uitverkoren en hebben een goede plaats in de samenleving weten te veroveren.

Ik kan nog wel een tijdje door gaan, maar volgens mij moet ik hier in de nabije toekomst op door gaan.

9 comments:

AGS said...

Die indeling in psychopaten en neuroten vind ik tamelijk link, Keesje. De term 'psychopaat' is afkomstig uit de psychiatrie (tegenwoordig noemen ze dat 'Anti-Sociale-Persoonlijkheids-Stoornis') en een leuk artikeltje over 'sociopaths' (das de Amerikaanse term voor psychopaat) vind je op het volgende adres

http://home.datawest.net/esn-recovery/artcls/socio.htm

De indeling neuroot/psychopaat is leuk gevonden, Keesje, maar of je in de praktijk iets aan die indeling hebt.... ik vraag het me af.

Ik snap best dat je, door het verlaten van de indeling arbeiders/kapitalisten, op zoek bent naar een nieuwe indeling. De indeling neuroot/psychopaat lijkt me echter geen handige.

Of.... heeft Keesje soms een anti-sociale-persoonlijkheid?

Is Keesje een 'sociopath' :?

keesjemaduraatje said...

misschien moet je die kenmerken van een sociopath eens teopassen op de leiders van Hama, of de AEL of IS.

keesjemaduraatje said...

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

Kenmerkend is een patroon van onverantwoordelijk en antisociaal gedrag. De diagnose wordt alleen gesteld bij mensen boven de 18, bij wie er aanwijzingen zijn dat voor het 15e levensjaar gedragsstoornissen werden vertoond, zoals agressief gedrag tegen mensen of dieren, oneerlijkheid, diefstal, vandalisme, spijbelen of weglopen. Ze vertonen een mislukte gewetensopbouw, hebben weinig of geen schuldgevoelens en zijn gericht op eigen (materieel) voordeel. Andere diagnostische kenmerken: prikkelbaarheid, roekeloosheid, onverantwoordelijk gedrag (schulden maken, kinderen verwaarlozen) en het ontbreken van spijtgevoelens.

Kritiek op deze criteria is dat: het met name over criminelen (t.w criminelen met een laag intelligentieniveau) zou gaan, (overdiagnostiek) en slecht onderscheid maakt met mensen die middelen gebruiken met dezelfde gevolgen voor de persoonlijkheid (de dieper liggende psychische structuren worden onderbelicht).

Steady Freddy said...

Het is leuk om te weten onder welke categorie keesje zich zelf schaart? Ik zou zeggen de eerste; neuroot. Neurotisch gedrag komt voort uit angst en het gedrag biedt de neuroot een vorm van bescherming. Vaak ligt de oorzaak in het verleden; 'Het kan bijvoorbeeld zijn dat je als kind geen liefde kreeg als je zonder tienen op je rapport thuiskwam. Op latere leeftijd gaat de neuroot denken: als ik geen tien lever, zal mijn leidinggevende me laten vallen.' Een echte neuroot kan zijn hele omgeving aansteken. 'Zijn gedrag kan leiden tot hele neurotische afdelingen en zelfs een neurotisch bedrijf.'

Vrouwen zijn bij ruzies gemener die slaan meer onder de gordel door iemand dood te zwijgen of te roddelen. Bij mannen draaien conflicten heel vaak om prestige en gezichtsverlies. Het is voor een man soms heel moeilijk toe te geven dat hij wel eens ongelijk zou kúnnen hebben gehad. Mannen hebben ook eerder de neiging om in standpunten te blijven steken. Hun eigenlijke belang verhullen ze, omdat ze denken dat ze daarmee zwakheid tonen.'

Meer lezen:
Steven Pont: 'Neuroten!' Waarom je soms gek wordt van je collega's (en zij van jou). ISBN 90 269 2864 5 C.A.L. Hoogduin en W.A. Hoogduin: Omgaan met moeilijke mensen. ISBN 90 76754 32 2

AGS said...

@Keesje:

Hoezo 'criminelen met een laag intelligentienivo'? Ted Bundy was (volgens de PCL - R) ook een psychopaat (en Ted was best slim?).

En wat dacht je van het volgende stukje tekst:

Naar schatting één procent van de mensheid is psychopaat. De meesten lopen vrij rond en velen van hen zitten hoog in de boom in het bedrijfsleven. Van dé deskundige op het gebied van psychopathie, de Amerikaan Robert Hare, verschijnt binnenkort Snakes in suits. Inclusief handige checklist.

(bron: http://www.demeedenkers.nl/psychopateninpak.html).

De leiders van Hamas e.d. zouden best wel eens psychopathen kunnen zijn maar datzelfde geldt voor de bestuursleden uit het bedrijsleven (en wellicht ook voor massamoordenaar Sharon?).


Er bestaat zoiets als de PCL - R (checklist voor stellen diagnose psychopathie) en volgens mij is het heel goed mogelijk om mbv die PCL - R op een tamlijk betrouwbare manier de diagnose psychopathie te stellen.

Wel een beetje jammer dat de diagnose psychopathie pas bij mensen boven de 18 gesteld mag worden.

AGS said...

@Freddy

Idd, het zou leuk zijn om te weten onder welke categorie Keesje zichzelf schaart.

Keesje, wat ben je (volgens jezelf): een neuroot of een psychopaat (of toch maar geen van beiden)?

keesjemaduraatje said...

neuroot of psychopaat, dat is inderdaad de grote vraag. Vraag het eerst eens aan jezelf. Ik weet wat Freddy is en AGS ken ik gelukkig niet.

AGS said...

Je doet wel erg negatief over een van je trouwste webloglezers, keesje :( ! !

Want hoezo ken je AGS 'gelukkig niet'? Echt, keesje, ik vind zo'n opmerking tamelijk kwetsend :(

Zou je misschien wat vriendelijker kunnen omgaan met een van de trouwste lezers van je weblog :)?

keesjemaduraatje said...

dat komt omdat je op een ander weblog hebt gezegd dat ik na de revolutie geëxecutterd moest worden. En bovendien zet je wéér geen weblog of emailadres bij het commentaar dat je schrijft . Voor de andere lezers van dit log:Rooieravotr