Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, August 30, 2005

Uitgesteld Leven

waarom revolutionaire bewegingen een aantrekkingskracht op jonge mensen hebben

door KeesjeMaduraatje

op dit moment lijkt het marxisme weer een opmars te maken onder jeugdige studenten en anti-globalisten. De term socialisme wordt weer vaker genoemd in web-logs en ander forums op het internet. Ik vroeg me af hoe het mogelijk is dat een theorie die al zoveel mislukkingen heeft veroorzaakt nu weer in populariteit toeneemt. Op dit moment krijgen zelfs de oude socialisten als Gregor Gysi, Oskar Lafontaine en Fidel Castro weer goede moed en propageren weer hun verouderde leuzen.

uitgesteld leven
Éen van de belangrijkste redenen is volgens mij het uitgestelde leven dat het socialisme te bieden heeft. Je hoeft nu geen beslissingen en verantwoording te nemen, omdat immers de revolutie binnenkort komt en dan wordt alles vanzelf geregeld. Dit levenspatroon sluit goed aan bij het leven van een student, die ook moet afwachten wat het leven zo brengt en intussen afhankelijk is van een vader of staat die betaalt.


vecht tegen onrecht
Een andere verklaring ligt in het waarnemen van armoede en ongelijkheid door kinderen uit de gegoede middenklasse van westerse landen. Vaak al jong met rugzak op weg in arme landen als India en Mexico. Het schrijnende leed dat voor het eerst opgemerkt wordt, behoeft een eenvoudige doch duidelijk verklaring: uitbuiting. Thuisgekomen sluiten sommigen zich aan bij de anti-globalisten, waar ze zich verder met éénvoudige verklaringen tevreden geven.


haat ideologie
Een negatievere verklaring voor de aantrekkingskracht van totalitaire ideologien op jongen mensen is de haat die door deze theoriën gepreekt wordt. Haat tegen de Bourgeoisie, Imperialisme, Zionisme, Neo-Liberalisme. Door in deze haat te geloven hoeft men niet meer na te denken. In één moeite door kan je je afzetten tegen de vaderfiguur die je afhankelijk maakt en je toch verzorgd.

1 comment:

dré oudman said...

Dag Keesje,
Ik heb een verslagje gemaakt over een boek van George Orwell. Socialisme komt hier breeduit ter sprake. Misschien kan ik je attent maken op m'n logje "De weg naar Wigan", Categorie LITERATUUR.
Groet, dré