Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, August 28, 2005

Vakbondrechten op Cuba

Vakbondsrechten op Cuba
door Keesjemaduraatje

Op dit moment vindt er een internationaal vakbondscongres plaats in Chicago. Genoeg reden voor Luk Brusselaers om nog eens zijn solidariteit met het "Cubaanse Volk" tot uitdrukking te brengen. Helaas werd mijn reactie op "LinksNederland" niet geplaatst.

Vandaag kreeg ik mijn reactie terug.

Gelukkig is dit weblog minder totalitair ingesteld, dus hierbij mijn reactie:

Beste Luk,
een vakbondsreis naar Cuba zou zeker zinvol zijn, als je ook de
onafhankelijke vakbond te spreken zou krijgen en enkele gevangen
journalisten zou mogen spreken. Op die manier zou je de democratische
krachten op Cuba een enorme steun kunnen bieden. Tijdens deze reis
heb je dat blijkbaar achterwege gelaten.

De situatie is te vergelijken met het Oostblok in de tachtiger
jaren . De PvdA en de FNV waren nog bezig te praten met de officiële
partijorganisaties, terwijl er al lang een Solidarnosc etc was. Dat
iedereen in Cuba het met de situatie eens is strookt niet met de
feiten. Er zijn veel Cubanen die naar het buitenland zouden willen
gaan. Met andere woorden: je hebt je laten inpakken.

-----------------------------------------------------------------------------

Vrije onafhankelijke vakbonden is een belangrijke voorwaarde voor democratie. Daarom is het belangrijk dat we druk uitoefenen op de Europese Unie om voorwaarden te stellen aan de handel en contacten met Cuba. Op die manier kunnen we bijdragen aan een democratische ontwikkeling op Cuba.

No comments: