Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, August 16, 2005

Verkeerd signaal

Een verkeerd signaal van Minister Bot

door KeesjeMaduraatje

Minister Bot heeft in een toespraak uitsgesproken voortaan 17 augustus 1945, de dag van het uitroepen van de Republiek Indonesia, als onafhankelijkheidsdatum te erkennen. Volgens mij geeft hij daarmee een verkeerd signaal af. Door deze datum te erkennen zegt hij in feite dat de Nederlandse veteranen voor niets hebben gevochten. Dat geeft ook een verkeerd signaal af aan huidige en toekomstige soldaten en veteranen. In feite kan een bevel van nu later teruggetrokken worden en militaire acties tot oorlogsmisdaden gemaakt worden.

De onafhankelijkheidsdatum kan alleen door beide staten in overleg afgesproken worden. Die datum is 27 december 1949.

Deze actie van Minister Bot is een klap in het gezicht van alle Europeanen en aan "Europeanen gelijkgestelden", die door opstandige troepen en bendes zijn vermoord direct na het uitroepen van de onafhankelijkheid.

No comments: