Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, August 08, 2005

Vrijheid voor Iedereen?

Is vrijheid voor iedereen weggelegd?

Samenvatting van het boek van Nathan Sharansky "The Case for Democracy, the power of freedom to overcome tyranny & terror"
ISBN 1-58648-261-0
2004 Nathan Sharansky

tot nu toe:
Voorwoord, Inleiding, Artikel uit Trouw,
Hoofdstuk 1 , Hoofdstuk 2, Hoofdstuk 3, en dan nu:

Hoofdstuk 1 (Is freedom for everyone?)

door KeesjeMaduraatje

De overtuiging dat vrijheid een universeel verlangen is, is niet het eigendom van een politieke richting. De voorstanders van vrijheid kunnen niet ingedeeld worden in links en rechts, democraten of republikeinen (LPF of Groen-Links vert.) en zelfs niet Amerikanen of Europeanen. Er is een breuk in de internationale politiek ontstaan, na 11 September 2001. Plotseling realiseerden politici zich dat de binnenlandse politiek van andere landen er wél toe doet. Velen zagen het Midden-Oosten als een grote poel van diktatuur en extremisme, die niet zo snel te veranderen zou zijn. Na de aanslagen op de Twin Towers zag men in, dat het Midden -Oosten ook een bron van terrorisme is. Het inzicht dat het ontbreken van democratie een bedreiging vormt voor het vrije westen zette zich door.

De strategie van Blair en Bush bestaat nu uit twee delen:
-Het beëindigen van staatondersteuning aan terrorisme
-Het vervangen van terreur-regimes door democratische regeringen.

Dit is een radicale breuk met de voorgaande regeringen die alleen maar keken of een regime vóór of tegen ons was. Of zoals President Lyndon Johnson het uitdrukte: "het is wel een klootzak, maar het ónze klootzak". Vrijheid en democratie zijn belangrijk bij de bestrijding van terreur, omdat staten die de mensenrechten in hun eigen land respecteren, geen andere landen aanvallen.

Argumenten tegen

- er is eerst een oorlog tegen armoede nodig omdat dan het terrorisme ook stopt.
- sommige landen en volken zijn niet in staat in vrijheid te leven.

Vervolgens somt Sharansky verschillende schrijvers op die in verschillende tijdperken hebben beweerd dat Italianen, Duitsers, Russen, Spanjaarden, Zuid-Amerikanen en Japanners niet in staat zouden zijn een democratie te vormen. De geschiedenis heeft ze ongelijk gegeven.

Zelfs nu zijn er mensen die zeggen dat er in Rusland geen democratie mogelijk is, maar er zijn wel veel verbeteringen te zien en de situatie is zeker beter dan tijdens het communisme, toen duizenden mensen vermoord werden in de Goelag archipels.

de arabieren zijn anders
-Zijn de honderd miljoen bewoners van het Midden-Oosten door de geschiedenis verdoemd in diktaturen te blijven leven?
-Is er een voor-geprogrammeerde bug in de Islam die dit geloof incompatibel met democratie maakt?
-Is het misschien zo dat geen enkel geloof in wezen in overéénstemming met vrijheid en democratie is?

vragen, vragen, vragen
Sharansky geeft een aantal argumenten vóór een democratisering van het Midden-Oosten:

-de meerderheid van de moslims woont in Europa, India, Bangladesh, Indonesië en Turkije en dat zijn democratische landen. Dat bewijst dat het mogelijk is, maar het is misschien geen sterk argument, omdat in die landen ook een lange historie van staatsgrepen en geweld bestaat.

-De afwezigheid van vrijheid in de arabische wereld is niet alleen een oorzakk voor het ontstaan van terrorisme, maar ook een oorzaak voor achterstand en ontbreken van humanitaire ontwikkeling.
Tegelijkertijd stijgt echter de behoefte aan vrijheid zoals de laatste tijd in Syrië, Egypte en Saudi Arabië te zien is. Er zijn nog nu 22 Arabische staten waavan er geen een democratisch is. Nog erger, er heeft nog nooit een arabische democratie bestaan. De reden dan Sharansky ondanks dit alles tóch in de ontwikkeling van democratie gelooft, ook in de arabische landen, ligt in de overtuiging dat alle volken, hoe verschillend ook, in staat zijn in vrede en vrijheid te leven, omdat het een universele waarde is die in elke mens besloten ligt. Elke mens zal uiteidenlijk voor een vrije samenleving keiezen in plaats van een angst-samenleving.


Iraakse vrouw heeft net gestemd

-------------------------------------------------------------------------------------------
Commentaar van Keesjemaduraatje

Je zou nog als kritiek kunnen hebben, dat de democratie altijd iets is dat van het volk zelf moet komen en niet van boven opgelegd mag worden. In de geschiedenis hebben we wel verschillende voorbeelden van landen waar nu een democratie is die oorspronkelijk van boven, met geweld is opgelegd: Duitsland, Italië, Spanje, Japan, Bosnië.

Zelfs in Nederland is de democratie uiteindelijk door Thorbecke met Koning Willem II onderhandeld en niet door een volksbeweging afgedwongen.

Een andere kritiek is, dat de VS ook democratiën omzeep hebben geholpen, zoals in Chili. Die kritiek is zeker terecht en dat willen we hier ook zeker niet goedpraten.

En dat de VS ook landen als Pakistan en Saudi-Arabië steunen die ook geen democratie hebben.
Ik denk dat ze zichzelf daarmee geschaad hebben, doordat juist uit die landen nu het terrorisme komt. Het boek van Saharansky roept op tot een zeer principiële houding, die eigenlijk meer een politiek van dissidenten ondersteunt, dan een leidraad voor het machtigste land van de wereld kan zijn.

Bij mij roept het nog de vraag op of er wel handel en zaken met China gedaan moet worden. Dat is toch ook een ondemocratisch land.

-------------------------------------------------------------------------------------------

7 comments:

Steady Freddy said...

Lubbers en de CIA. Kijk trouw brengt het netjes op de voorpagina zo: www.trouw.nl/nieuwsenachtergronden/artikelen/1123564031521.html

Maar linkse rakkers omschrijven het liever zo:

Blijkbaar voelt Ruud Lubbers zich nog steeds zwaar in het kruis genaaid omdat ie op moest zouten bij de VN wegens wat goedbedoelde kneepjes in het vlees van een medewerkster. En blijkbaar heeft ie ook de pest gekregen aan de Amerikanen. Anders is de babbel die hij vanochtend in het programma Argos hield nauwelijks te vatten. Die babbel ging over Abdul Qadeer Kahn. De vader van de Pakistaanse atoombom die in de jaren zeventig zijn carrière in Nederland begon als metallurg. En spion. Althans, dat predicaat kreeg hij door de Haagse kliek en de msm (mainstream media) indertijd opgeplakt en hij werd dan ook in de jaren tachtig na veel fours and fives in absentia wegens Bondpraktijken veroordeeld.
Volgens Ruud hadden ze Abdul al vroeg in het snotje en wilden ze hem best wel achter het gaas mieteren. Maar de CIA vond het volgens Ruud leuker om Abdul zijn gang te laten gaan. Om te kijken hoe dat Pakistaanse spionagenetwerk in elkaar zat. En dus lieten ze hem lopen. Met alle gevolgen vandien. Leuke story, maar wat moeten we dan met de uitgebreide hulp die Abdul in de loop der jaren kreeg van Nederlandse geleerden en bedrijven bij de opbouw van de nucleaire fabriek in Kahuta, waar de Paki's vanaf day one actief waren om een muzelmannenbom te maken. Deden die Nederlanders dat om een informatiepositie op te bouwen ten behoeve van de CIA?
Net als bij de IRT-affaire. De onverlaten dapper helpen bij de invoer van lekkernijen om zo het netwerk in kaart te brengen. Maar als je vervolgens geen hol doet met de verzamelde info is zo'n operatie net zo zinloos als Seedorf een penalty laten nemen. Tenzij CIA de Paki's ruim baan gaf om het geo-politieke evenwicht in de regio te herstellen. Zoiets van India heeft een atoombom, dan motten we Pakistan in godesnaam ook maar zo'n ding gunnen.
Maar dat hebben we vanochtend niet gehoord. Eigenlijk was het ondanks alles toch weer: tuut, tuut, tuut, de groetjes van Ruud.

(einde citaat )

Allemaal complot theorieen van links natuurlijk want de CIA, wie kan die nou niet vertouwen? Waar blijft je lijstje keesje met regeringsleiders die dictators hebben gesteund? Ik heb namelijk al al een voorzetje gemaakt maar kijk toch eerst liever wie d'r bij jouw allemaal bijstaan? Okay, eentje dan... Staat Rumbsfeld er bij jou op? Ik heb nog die leuke tv opnamen namelijk, dat ie Saddammeke de hand schut toen hij wat grondstoffen voor gifgas kwam afleveren. Ik zeg: kom maar op met dat lijstje Keesje!

Steady Freddy said...

Oja en een nieuwe leuke poll, want zoveel mensen komen hier niet en de vaste bezoekers hebben vast allemaal al gestemd. Ik zoiu zeggen als poll: Mogen vrouwen met een hoofddoekje stemmen?

;-)

keesjemaduraatje said...

@Freddy:
dat lijstje met regeringsleiders is een heel goed idee. We beginnen met Arafat, die zo'n beetje alle diktators heeft toegejuichd en met zekere hand de kant van Sadam koos.

Dan koningin Juliana, die met Nicolae Ceaucescu en met de Sjah van Perzië bevriend was. ehhh meer weet ik niet.

Dan over je laatste commentaar: misschien komen hier niet zoveel mensen, maar ik weet zeker dat het allemaal vrijheidslievende mensen zijn, anders zouden ze niet steeds terug komen. Je moet bedenken dat ik elke dag een publiek van 35 mensen heb. Anja Meulenbelt heeft elke dag van 1400 mensen, maar die heeft een bekende naam.

Die poll over stemmende vrouwen mag je dan op de website van de Moslimomroep zetten. Ik zou niet weten waarom vrouwen met een hoofddoek niet zouden mogen stemmen. Dat is niet de discussie. het ging er om of ambtenaren politieke symbolen mogen dragen en dan nog wel van een diktatoriale stroming.

pascalle said...

politieke stroming?? een hoofddoekje dragen? is een kruisje om je nek ook een politieke statement dan?

Steady Freddy said...

@ keesjemaduraatje

Lijstje met regeringsleiders was jouw idee volgens mijn...Kunnen we niet eerder dan Arafat beginnen, is zo'n cliché! Ik heb nog een mooie poster van de PLO van/voor je. Keesje kom op nou je schrijft steeds Saddam met 1 d. Saddam is toch die gast die door de Amerikanen in het zadel is geholpen met zijn Baath partij? Was rond 1956 meen ik dat het pas lukte, na twee eerdere pogingen... Goeie zet een tijdje maar ja je ziet wat daar van komt...
Ach Juultje onze naïeve koningin, die niet zo naïef bleek en zo'n geweldige man die het woord macht heeft uitgevonden....

Nou maak dan eens meer naam dan Anja Meulenbelt , die doet dat goed. Maar wat heb je tegen dat mens man... Heb je wel eens van trots en eer gehoord maak je niet zo sappel ( Joods woord) en probeer niet ieder schrijven om te beugen tot een anti islam of anti links verhaal, zo enorm doorzichtig, lees je alleen nog maar de Telegrof en HP/De tijd ofzo? Ga in een bunker wonen of in Zuid Afrika achter het prikkeldraad ofzo...

Zal ik je een proefabonnement geven op de Groene?
Durf jij geen poll aan over stemmende hoofddoekdragende vrouwen? Als die vrouwen mogen stemmen waarom mogen ze dan geen RELIGIEUZE uitingen dragen? Kijk voor mij hoeft die hoofddoek niet, maar gelijke monniken gelijke kappen, dan alles d'r uit, geen kruisjes om de nek, geen david sterren, geen kepels, geen lange rikken tot de enkels, niet meer bidden voor het eten in bedrijven, geen vrij op Christelijke feestdagen meer, geen speciaal onderwijs van welk geloof, alles thuis of hooguit in kerk, moskee of synagoge... Halleluja!!!!

Steady Freddy said...

ahuem rikken is rokken dus

keesjemaduraatje said...

nou nee ik had het niet over regeringsleiders, maar over mensen als Anja Meulenbelt, Geert Mak, Michael Moore, Sartre, Peter Schat, Alice Schwarzer, etc. Toen kwam jij met regeringsleiders en daar heb je gelijk in . De mensen die ik noem zijn helemaal niet belangrijk en worden door de publieke opinie helemaal niet meer serieus genomen. Ik vecht tegen windmolens.
Ik ben benieuwd wanneer NOVA komt met een item over Rushdie endaarbij Geert Mak gaat interviewen die dan zegt dat het helemaal niet zo'n goed boek is.