Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, August 13, 2005

Waar gaat het over?

Waar gaat het over?
veel lezers hebben het nog niet gemerkt, maar veel van de logs die ik hier schrijf gaan over mezelf.
Ik ben namelijk van mening, dat alles wat om ons heen gebeurd en wat schijnbaar door anderen ons wordt aangedaan of misdaden die door anderen gepleegd worden, op de één of andere manier een afspiegeling zijn van processen en gedachtes die ook in onze eigen "ik" plaats hebben. Dit is geen gedachte die ik zelf heb bedacht, maar komt van Albert Mol.(ik kan er ook niets aan doen). Albert ging zelfs zo ver te stellen dat ook gruwelijke personen als Hitler, Stalin etc. geen monsters zijn die ver weg staan. Ook daarvan dragen wij afspiegelingen in onszelf.

Che Guevara
Als het er dus op lijkt dat ik Che-vereerders belachelijk maak, dan is dat maar zeer ten dele het geval. Ik praat meer tegen mezelf. Ik was ooit Che-vereerder. Maar ik was 14 en schreef een werkstuk over Che Guevara. Ik kreeg een tien. Ik heb me gelukkig verder ontwikkeld.

Als ik het over het graf van Marx heb, dan is dat een verhaal over een interesse die ik heb of ooit had. Ik zal nooit zeggen dat het iets is dat ver buiten mij staat. Het zit op de één of andere manier ook in mij. Net zoals politieke stromingen zich het meest afzetten tegen de mensen die het dichtst bij ze staan.
Zo zet ik mij af tegen het verleden, of gedachtes of overtuigingen die ik achter me heb gelaten.

AIX notering
Je moet je dus pas echt zorgen gaan maken als ik logs ga schrijven over de nieuwste AIX notering, tatouages, of over zonnige vakanties. Dat zijn dingen waar ik op het moment niet mee bezig ben. Je weet nooit wat er nog gaat komen.


Haat
Veel politieke standpunten komen voor uit haat. Haat die vaak gezaaid wordt door buitenlandse dictatoriale mogendheden. In de zeventiger jaren was dat haat tegen het imperialistische westen vanuit de Sovjet-Unie. Nu is dat haat tegen de verderfelijke VS en Israël die gevoed wordt vanuit Iran, Saudi-Arabië en Egypte. Door het internet gaat die communicatie zeer snel. Toch heeft die haat ook iets met de personen die het rondvertellen te maken. Het heeft altijd een spiegel in jezelf.
Ik wil in dit weblog nog uitzoeken wat het is dat de activisten zo haten in de VS en Israël. Is het "op eigen benen staan", "verantwoordelijkheid nemen". Ik weet het nog niet.

Palestijnen
In 1977 onmoette in Parijs enkele Palestijnen van de PFLP en ik kocht een poster van ze. Jarenlang hing die bij mij op de kamer. Nu schijnt die bij mijn broer op zijn woning te hangen. Misschien iets voor de Moslimomroep? Direct nadat ik hem kocht (die poster) vertelde de man van een lerares, dat de oom van Yasser Arafat ( die wél in Jerusalem woonde) de nazi's al had gesteund. Later bleek ook de hele Moslimbroederschap, waar ook Yasser Arafat bij hoorde, banden met het Nazi regiem te hebben gehad. Dus in 1977 had ik al kunnen weten, dat er iets niet goed zat. (Wie oren heeft die hore.) In 1983 reed ik langs de kampen van de Palestijnen net buiten Tunesië en zag de jongens in het gelid staan om getraind te worden.


Islam
In 1983 begon ik met arabisch te leren en las ik de Koran. In die tijd zag ik er niet ergs in. Ook al ontmoette ik tijdens mijn verblijf in Tunesië al moslimbroeders, waarvan ik dacht: "heftig". Ik merkte ook dat de Tunesische regering heel erg bang voor deze mensen was. Meisjes mochten geen hoofddoek dragen op school. Op zich had ik niets tegen de Islam zelf. In die tijd was de Iran revolutie ook nog niet zo bekend en de Palestijnse zaak was een puur politieke strijd. Ik ben pas kritisch geworden na 2001.

Nica
Het geweigerd worden op linkse fora en het uitgescholden worden door linkse activisten. (liefst als racist of fascist,... kom maar... kom maar....) heeft een lange historie die teruggaat naar de tijd van "Nicaragua". Toen Nicaragua een links paradijs was. Dat zal wel 1984 geweest zijn. Ik had een krant gemaakt waar in onder andere beweerd werd dat de tanks in Managua met hun loop naar de volksbuurten gericht stonden. En dat de democratie in Nicaragua niet ver ontwikkeld was na de revolutie. Ik werd uitgescholden, bedreigd en letterlijk gespuugd.

Op dat moment wist ik dat het Nica-geloof een gevaarlijk geloof (voor mij) was. Toch had ik het nog niet begrepen en ben nog jarenlang (tot een jaar geleden) naar de anarchistische "Camping tot Vrijheidsbezinning" gegaan.
Maar dat hou ik er in. Ik wind me elke keer op als er een reactie van mij geweigerd wordt bij het weblog van Anja Meulenbelt of Indymedia.

Forum
Ik ben van mening dat de internet wereld een open wereld moet zijn. Dus op elke website zou een forum moeten zijn, waar je op de inhoud kan reageren. Dat is juist het leuke van internet. Ik merk wel dat er heel wat linkse sites zijn waar je helemaal niet kan reageren of waar je meteen weer af gegooid wordt. Dus dat vind ik erg. Intussen wind ik me ook weer op over mensen die mijn weblog volspammen met Moslimomroep aankondigingen, maar ik denk na een tijdje "hij heeft dat nu nodig".

16 comments:

AGS said...

Keesje schreef:
Het geweigerd worden op linkse fora en het uitgescholden worden door linkse activisten. (liefst als racist of fascist,... kom maar... kom maar....)

Mijn reactie:
Op welk links forum word jij geweigerd (en door wie?). Het zou een zeer kwalijke zaak zijn als jou de toegang tot een openbaar (links) forum ontzegd wordt. Geef me eens een naam van een openbaar (links) forum waartoe jou de toegang ontzegd is? .

En dat linkse activisten je voor racist/fascist uitmaken.... maakt jou dat iets uit, Keesje? Linkse activisten vormen een (piep)klein clubje. Waarom zou je je druk lopen maken over de mening van individuele leden van een (piep)klein clubje? Het zal jou toch zeker een worst wezen wat de een of andere linkse activist van jou denkt? Kan het je wat schelen als een linkse activist je uitmaakt voor racist/fascist?

Nee, Keesje, het kan jou vast helemaal niets schelen of de een of andere linkse activist jou uitmaakt voor racist/fascist.

Maak je niet druk om de mening van linkse activisten over Keesje, Keesje :)

keesjemaduraatje said...

dus jij neemt om 2.39 in de morgen de moeite met dat te zeggen? Of zit je in Thailand ofzo?
Ik zou eigenlijk willen weten waarom jij juist zo tegen de VS en Israel bent. Wat is er in jezelf dat zich tegen datgene verzet waar deze landen voor staan?

AGS said...

Tegen de VS, tegen de VS.... ik ben het niet echt eens met beleid van de overheid van de VS. Maar om nu te zeggen dat ik de Amerikaanse versie van kapitalisme bijzonder veel meer veracht dan de Europese versie van kapitalisme...

Nou ja, de Amerikaanse machthebbers vinden het wel erg vaak nodig om Staatsgrepen in den vreemde te ondersteunen (met als prachtig voorbeeld de poging tot Staatsgreep in Venezuela: de overheid van de VS erkende de Staatsgrijpers vrijwel direct na de Staatsgreep als 'legitieme regering').


En dan zwijg ik nog maar over de oorlogen waar die overheid van de VS aan deelgenomen heeft (Korea, Vietnam, Afghanistan etc... etc...).

Israël is een verhaal apart. De Staat Israël houdt zich bezig met kolonialisme. En ik ben niet zo kapot van kolonialisme.

En verder is de Staat Israël niets meer dan een marionettenstaat die doet wat de overheid van de VS zegt dat ze moet doen. De Amerikaanse machthebbers gebruiken de Israëli's en ik vind het tamelijk dramatisch dat de Israëli's zich laten gebruiken.

En dan nog wat: waar staan (volgens Keesje) de VS en Israël voor? Als ik aan de VS denk dan denk ik aan atoobommen gooien op onschudlige slachtoffers, mensen martelen, mensenrechten schenden etc... etc...

Als ik aan Israël denk dan moet ik automatisch aan de VS denken....

En het tijdstip van mijn vorige bericht (2.39) houdt verband met de interessantheid van jouw weblog. Omdat ik jouw weblog zo interessant vind, Keesje, ben ik dag en nacht bezig met het lezen van artikelen/berichten op je weblog :)

Ik schrijf mijn berichten niet vanuit Thailand.....

keesjemaduraatje said...

ja, dan is het goed natuurlijk.

weg met het internationale, imperialistische, kolonialistische , kapitalisme!!!

lang leve het internationale wereld proletariaat van alle landen !!

rooieravotr said...

Wat een hilarische gedachtenwisseling. Wanneer wordt dit script verfilmd? Verder heeft AGS in de kern gewoon gelijk. En ik hoor van Keesjemaduraatje ook geen weerlegging...

keesjemaduraatje said...

nee, we praten weer eens langs elkaar heen. Ik heb uitgelegd hoe de themas op dit log met mezelf te maken hebben. Wat is er in jouw eigen leven AGS en Rooieravotr dat je doet besluiten of dat je motiveert zo tegen de VS en Israel tekeer te gaan. Probeer eens in je te gaan. Misschien is het wel het "eigen initiatief " in plaats van de "slachtofferrol". Kijk maar eens wat voor mooie kassen die joodse kolonisten hebben opgebouwd en hoeveel mensen ze daarmee werk geven. Dat gaat allemaal verloren. De Palestijnen kunnen alleen de slachtofferrol innemen en SAM-raketten afvuren. Ze zijn niet bereid het initiatief op een positieve manier te nemen. Dat jullie jezelf daarmee vereenzelfigen zegt ook iets over je eigen "ik". Daarover zou ik het willen hebben.

AGS said...

Hoezo praten we langs elkaar heen? Ik ben een socialist, Keesje een liberaal? en dus verschillen we van mening over een hele hoop zaken. Maar wat nu maakt dat ik een socialist ben en Keesje een liberaal.... wie zal het zeggen?

En ik heb helemaal niets met VVD - begrippen als 'slachtofferrol' en 'initiatiefnemer' (ik ben immers geen liberaal?).

Als er een groep mensen een 'slachtofferrol' inneemt dan zijn het wel de Joden? De Palestijnen hebben het initiatief genomen in het verdedigen van hun rechten.....

keesjemaduraatje said...

nou heb je me al weer lekker in een vakje gezet en noemt de termen die ik gebruik al weer "VVD-termen". De Palestijnen zijn inderdaad lekker bezig massa-moordenaars te worden die er niet voor terugschrikken raketten op ongewapende burgers af te vuren. Dus nu kan je lekker een groep daders ondersteunen. Jij blij.

Dat je jezelf socialist noemt vind ik geweldig. Ze moeten een foto van je nemen en in een museum ophangen. (die foto!) Tot nog toe zijn alle socialistische experimenten in armoede en diktatuur uitgelopen, maar dat weerhoudt je er niet het lekker nog een keer te proberen. Goed zo.
Natuurlijk is het het altijd de schuld van een ander dat het mislukt is. De "boycot door de VS", of het imperialisme dat zijn klauwen uitstrekte. Etc.

Ik kan er niet kwaad over worden. Dat iemand zichzelf socialist noemt. Vooral omdat de zogenaamde "arbeidersklasse" niets liever wil dan ook eens in Turkije op vakantie en zich niet laat opnaaien door salon-socialisten.

AGS said...

Maar waar blijft nou je inhoudelijke reactie, Keesje?

Dat jij, als VVD - stemmer, liberale begrippen gebruikt lijkt me helder. En dat ik, als socialist, niets met dat soort begrippen te maken wil hebben mag jou ook niet verwonderen?

En tot nog toe zijn alle markteconomische experimenten uitgelopen op fascistische staatsgrepen die al dan niet uitliepen op een wereldoorlog (best gruwelijk, zo'n kapitalistische wereldoorlog :( ).

Dat de socialistische experimenten (om uiteenlopende redenen) niet altijd even succesvol verlopen zijn is me bekend.

Ik kan er wel kwaad om worden dat iemand op de VVD stemt. En ik weet dat slechts een minderheid binnen de arbeidersklasse zichzelf tot de groep der socialisten rekent.

Vakanties in Turkije zijn goooooeeeeeddd 8)

En ik laat me niet opnaaien door een rechts-reactionair figuur als Keesje 8)

keesjemaduraatje said...

ja, je laat je dus wel opnaaien.

keesjemaduraatje said...

@AGS: de regels van dit forum zijn dat je een emailadres of een eigen websiteadres achterlaat. Dus de volgende keer dat je weer een salonsocialistische arbeideristische en kritische bijdrage levert, wil ik graag één van beiden van je zien. En anders gooi ik je eraf.

Wat bedoel je eigenlijk met rechts-reactionair? Bestaat er ook iets als links-reactionair? Bijvoorbeeld dat je terugverlangt naar de socialistische heilstaat van Stalin, Trotski of weet ik wat voor apparatski?

AGS said...

Owww... sorry, keesje, ik had de regels nog niet gelezen. Excuses daarvoor. Maar een 'eigen' website heb ik niet maar de site waar ik naar verwijs is wel een site waar ik het heel erg mee eens ben (zelf een website maken is niet heel erg gemakkelijk!) en een emailadres achterlaten vind ik toch net ff te ver gaan?

En ja, ik denk dat er wel zoiets bestaat als links-reactionair, ja.

Excuses, keesje, voor het niet goed lezen van je forumregels. Maar is het goed als ik verwijs naar een site waarvan ik de inhoud van harte ondersteun (www.iww.org) zonder dat ik zelf de site gemaakt heb? Je kunt toch slecht van mensen eisen dat ze een eigen website maken. En eisen van iemand dat ie zijn email-adres achterlaat vind ik ook niet echt 'kloppen'. Zelfs bij reacties op de site van de SP! (stelletje socialisten dat ze zijn:)) eisen ze niet dat je een emailadres achterlaat (en ze vragen zeker niet om een adres van je eigen website?).

Ik ga zsm je weblogregels lezen, Keesje.

keesjemaduraatje said...

Nee, dat soort gezeik wil ik niet op mijn log van IWW en zo. Misschien is dit een goede website voor je: UWV
Of heb je nog nooit gewerkt?

AGS said...

Ik kan je weblogregels nergens vinden, Keesje. Kun je ff een link plaatsen naar je weblogregels?

keesjemaduraatje said...

Hier zijn de weblogregels

Leo said...

Hulpje: http://spelling.tormentil.nl/

Leuke stukken! Zou nog fijner lezen wanneer je werkwoordspelling beheerst. :)