Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, August 01, 2005

Ziek, Zwak en Misselijk

Dit land is ziek, zwak en misselijk

door KeesjeMaduraatje

Maandag een week geleden kwamen we dus met de veer Dover-Calais terug naar het vasteland en we werden nauwelijks gecontroleerd. Geen wonder dat één van de terroristen allang in Italië zat. Dat kan weer een voedingsstof voor complotdenkers opleveren. Misschien wist de Britse politie al wie het waren. Daar komt nog bij dat de Britse geheime dienst een Al Quaida terrorist een week voor de aanslagen lekker over het eiland liet reizen en niet ingreep. Een paar uur voor de aanslagen mocht hij ook ongehinderd weer vertrekken. Dat heeft allemaal in de Times gestaan, dus dat komt niet uit de koker van een haatzaaiende imam ofzo.

Ik zette de Nederlandse radio aan op de Middengolf 1008 (Radio Tien Gold) en wat was het eerste bericht dat ik hoorde? Een bericht over welke beroepen de meeste kans op overspanning hebben.
Als je bedenkt dat in de ons omringende landen niet eens een woord voor overspannen bestáát. Zelfs de Burnout is een Nederlands begrip en de Engelsen kennen het niet. Ik was weer terug in het Nederlandse. Als je "ziek zwak en misselijk" op google zoekt krijg je precies 1600 treffers. Het meeste gaat over ziek op vakantie.

S'avonds waren we dan weer thuis en ging ik alle kranten van de afgelopen dagen lezen. Daar las ik: de politieagenten die Mohammed B. hadden neergeschoten en gearresteerd waren al 6 maanden in therapie en konden nog steeds niet werken. Ze hadden allemaal in therapie gezeten. Wat een watjes. Konden ze eens lekker schieten, is het weer niet goed. Als een vrouw met een aardappelmesje op ze afkomt knallen ze d'r zo voor d'r kop (Meta Hofman), maar een man met een automatisch wapen kunnen ze alleen in z'n been raken na 14 keer proberen. Dan moet ik zeggen dat de Britse politie heel wat beter zijn voorbereid op het moslim-terrorisme.


Vervolgens lees ik afgelopen zaterdag de Volkskrant en wat staat er op de Opiniepagina? Dat Mohammed B. recht heeft op therapie. Ja, ga nog effe lekker knuffelen zou ik zeggen. Als je bedenkt dat het nut van therapie nooit is bewezen en dat de meeste mensen vanzelf weer uit een depressie komen zonder pillen of gesprekken. Terwijl de eerste de beste TBS-er na 6 jáár therapie al zoveel op zijn dokter is gaan lijken dat hij overtuigend zijn gezondheid kan voorspiegelen. Hij heeft leren práten als een therapeut en weet precies wat die wil horen. En dan knalt ie meteen weer iemand neer tijdens zijn verlof.

Karl Popper heeft al overtuigend aangetoond dat psycho-analyse niet een wetenschappelijke theorie is, omdat in de theorie geen mogelijkheid tot negatie bevat. Ja kan de theorie dus niet verwerpen. Als je dus tegen Mohammed B. in het Pieter Baan centrum zou zeggen: je hebt de dood van je moeder niet goed verwerkt en daarom zijn er onverwerkte gevoelens bij jou losgekomen die je nu op een aggressive manier uit. Dan zou Mo zeggen: onzin ik doe gewoon wat de Profeet van mij wil. Daarop kan de psycho-analyse dan alleen antwoorden (omdat het een gesloten denk-systeem is): zie je wel hij zit in de ontkenningsfase, daaruit blijkt dat hij het niet verwerkt heeft. Dus er is geen mogelijkheid buiten de theorie om te denken en iets te verwerpen. En nu heeft Mo ook nog geweigerd te praten en nou heeft hij straf verdiend. Nu hebben ze een rapport uitgebracht waarin staat dat Mohammed B. toerekeningsvatbaar is. Dus nu krijgt hij levenslang. Terwijl een slimme verdachte lekker mee was gaan lullen en er met 18 jaar en TBS af was gekomen. Daardoor bewijzen de zogenaamde wetenschappers van het Pieter Baan centrum ook nog eens dat ze niet eens wetenschappelijk bezig zijn, want ze straffen iemand die niet meewerkt en ze zouden vanuit hun eigen pseudo-wetenschap juist moeten zeggen: zie je wel, hij is zo gestoord dat hij helemaal vast zit in zijn godsdienstwaanzin.

Michel Foucault heeft al eens een referaat gehouden waarin hij stelde dat het instituut ziekenhuis en gevangenis heel dicht bij elkaar ligt. Je wordt onmondig gemaakt, krijgt andere kleren aan, mag niet vrij bewegen en je wordt niet meer als volwassene gezien. ("gaan we even een plasje doen?")
Door het hele TBS systeem komen die instituten echt dicht bij elkaar.

Nederland is één van de heel weinige landen waar een vijfde van de arbeidzame bevolking in de ziektewet loopt, verschillende kabinetten over de WAO gevallen zijn en de vakbond met staking dreigt als een kabinet het eindelijk wil aanpakken.

Dus ik kan alleen maar uitroepen: we zijn met z'n allen: ziek, zwak en misselijk

Maar ik zie de reacties op dit log al weer voor me en vrees de reacties van A.G.S. al weer met grote vreze. Jullie willen een standpunt, een mening een opinie een reactionair woord uit de mond van Keesjemaduraatje. Daar komt het:

In een eerder log met als thema vergeving heb ik al eens betoogd dat wereldgodsdiensten wel degelijk van elkaar verschillen en dat met name het begrip vergeving een sleutelwoord tot die verschillen is. In de Islam en de Koran komt het begrip niet voor en daarom zal er voor Mohammed B. geen vergeving mogelijk zijn, zolang hij aan zijn haatdragende geloof vasthoudt. Hij zal zijn straf in eenzaamheid zelf moeten dragen. Iedereen die wel eens in de gevangenis heeft gezeten weet dat dat héél erg moeilijk is.

Pas als hij tot inkeer komt en oprecht spijt betuigt, zal er een mogelijkheid ontstaan dat zijn hart verlicht wordt en vergeving en lastenverlichting mogelijk is. Therapie zal niet helpen in dit geval omdat psycho-therapie op zichzelf amoreel is. Als je tegen een therapeu zegt: ik haat mijn moeder, dan zal die zeggen: "ja, ga verder, wat gaat er door je heen? ". Er zit geen moraliteit in het systeem van psycho-denken. Daarom zal Mo niet tot inkeer kunnen komen. Hij zal aan een verzoenende God om vergeving moeten vragen en ik denk dat dat nog een hele moeilijke, bijna onmogelijke weg wordt.

Jesaja 2:
16 Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen van voor Mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen.

17 Leert goed te doen, zoekt het recht, helpt den verdrukte, doet den wees recht, handelt de twistzaak der weduwe.

18 Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

19 Indien gijlieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede dezes lands eten;

20 Maar indien gij weigert, en wederspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden; want de mond des HEEREN heeft het gesproken.

1 comment:

AGS said...

Keesje schreef:

Maar ik zie de reacties op dit log al weer voor me en vrees de reacties van A.G.S. al weer met grote vreze

Mijn reactie:

Vrees je een reactie van AGS :) Dat is toch nergens voor nodig, Keesje. Nee, ik vind het helemaal niet zo vreemd dat iemand, die in GB heeft gezeten, bij terugkomst in Nederland de gedachten heeft die jij aan dit weblog hebt toevertrouwd.

En wat je schrijft over TBS, psycho-analyse etc.... kwamen op mij over als opmerkingen die er toe doen. Ik zet ook zo mijn vraagtekens bij TBS, psycho-analsye etc... etc....

Nee, Keesje, reacties van AGS hoef je niet te vrezen, hoor. Soms ben ik een beetje bot in mijn woordkeuze maar verder....

Nou ja, ik heb wel wat puntjes van kritiek maar ik laat me vandaag eens van mijn goede kant zien. Ik vond het artikel leuk om te lezen, ik ben het niet eens met alles wat je schrijft maar vandaag ff geen discussie.

Dat weblog van je blijft een leuk weblog, Keesje. Je schrijft leuke stukjes, je 'hebt' iets met ideologie (ideologie is goooeeeddd :) ) en je bent een beetje een 'gifkikker' maar dat vind ik eigenlijk wel okay :P

Zie je nou wel, Keesje, dat je reacties van AGS niet hoeft te vrezen :P

En staat er nu een nieuwe foto van Ayaan op je weblog of stond deze foto van Ayaan altijd al op je weblog?