Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, September 29, 2005

Cowboys en Indianen

De IT-Business wordt bevolkt door cowboys en indianen
door Keesjemaduraatje

Al sinds het ontstaan van de Informatie Technologie kent deze business een manier van werken die het beste met de wild west term "cowboys" aangeduid kan worden. Er wordt plotseling geschoten op alles wat beweegt. Servers worden in het wilde weg geconfigureerd, zonder documentatie, zonder werkinstructies en zonder dat iemadn weet waar de server staat en door wie hij wordt geheerd. Degene die het werk heeft uitgevoerd beheerd de computer ook een tijdje en als deze cowboy na een tijdje van werk veranderd of anderszins neergeschoten wordt, blijft zijn product achter als een dode schedel in de woestijn die IT-landschap heet.

Omdat de Cowboys wel veel praatjes hebben en het nodige wapengekletter kunnen laten horen, is het een graag geziene krijger in de IT-afdelingen die beheerst worden door managers die met de vuist op tafel durven slaan. Procedures, standaards, en policies zijn aan de cowboys niet besteed. Dat is voor mietjes. Dat soort flauwekul, daar mogen anderen maandenlang aan werken als de cowboys naar de VS en London zijn terug gegaloppeerd.

Geen wonder dan ook dat er sinds een aantal jaren sprake is van een ander stereotiepe werknemer in de IT en dat is de Indiaan. De Indiaan is de totale tegenhanger van de cowboy. De indiaan is het beste te omschrijven als de "edele wilde". Bescheiden, goed- en breed opgeleid, en zich houdende aan standaarden probeerd de indiaan ook een graantje mee te pikken van de welvaart. Bij de Indiaan gaat het in de eerste plaats om het leggen van contacten, beter nog: vriendschappen sluiten en het door hard en serieus werken opbouwen van een karig bestaan.

Binnenkort stuiten de cowboy en de Indiaan op elkaar. Op de gang hebben ze elkaar al gezien. Tot nu toe konden ze elkaar ontlopen. Maar binnenkort is de showdown op de globaliserings highway te bewonderen.

Tuesday, September 27, 2005

Video Chat met Minister Pechtold

Van onze vrienden in de Tweede Kamer ontvingen wij de volgende oproep:

Beste redactieleden,
Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende:
Aanstaande donderdag is er weer een video chat met
minister Pechtold donderdag 29 September om 17.00 uur.

Het onderwerp is een vervolg op de vorige video chat, die over de islam ging: 'We moeten moslims erbij houden'

Dit leverde veel reacties en discussie op, vandaar het vervolg. Kennelijk is dit een onderwerp waarover de Nederlander graag zijn mening kwijt wil. Dit vond de minister van Bestuurlijke Vernieuwingen en Koninkrijksrelaties erg interessant en wil daarom nog een keer met de burgers in gesprek.

Aanstaande donderdag kan men dus via deze laagdrempelige manier anoniem zijn of
haar mening aan de minister doorgeven.Wij hebben uw website laatst bezocht en wij denken dat dit interessant kan zijn voor zowel u als voor de bezoeker van uw website.

Wellicht kunt u er op donderdag weer aandacht aan besteden. Uzelf kunt natuurlijk ook deelnemen aan het gesprek en misschien zijn uw collega's en vrienden ook geïnteresseerd.

Indien u aandacht zult besteden aan deze chat is het mogelijk om vanaf uw website direct te linken naar de webcam pop-up.

Op deze manier verlaat het bezoek niet jullie website en doet het wel mee aan het gesprek.

De link en code staan hieronder samen met verdere informatie over de chat.

Bedankt voor uw aandacht. Mocht u nog vragen en of opmerkingen hebben dan kunt u contact met mij opnemen. Graag horen wij wat u met dit bericht doet.

Met vriendelijke groet,

Rutger Rog
Politiek Online in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

Nadere info over de webcam-chat;
Minister Pechtold gaat opnieuw met u in debat over de islam.

Komende donderdag zal minister Pechtold live via een video chat op zijn site
reageren op de vele reacties die zijn binnengekomen over het onderwerp islam,
grondrechten en terrorisme.

Dit naar aanleiding van een chat (op 8 september) met de minister met als
stelling: 'we moeten moslims erbij houden'.

Lang niet iedereen was het met de minister eens. Een reden temeer voor hem om
opnieuw met u in gesprek te gaan.

U bent welkom om de minister live te ontmoeten in de ministerchat: aanstaande
donderdag 29 september om 17.00 uur, op zijn site www.ministerpechtold.nl

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

De link naar de pop-up chat:

http://chatevent.kpnwebcast.com/ministerchat/link.htm

Websitecode:
<a href="http://
href="javascript:void(0)"onClick="javascript:window.open('http://chatevent.kpnwebcast.com/ministerchat/index.html','d','width=800,height=500')"">Ministerchat

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Monday, September 26, 2005

Control Centre

De gevolgen van offshoring naar India (II)
door KeesjeMaduraatje

Vandaag was ik in het Control Centre van de firma waar ik werk om enkele security gerelateerde dingen te regelen. Het Control Centre is een afdeling waar mensen 24 uur per dag aan de monitor zitten en checken of er ergens op de wereld een server, router of programma crashed. Dan komen ze in actie en melden het aan de betreffende afdeling. Er worden mensen in de betreffende regio gealarmeerd om op te treden. Een "ticket" wordt aangemaakt en dan moet binnen een bepaalde tijd gereageerd worden om het "incident" op te lossen. In de praktijk komt het er op neer nooit een ticket op je naam te laten zetten en als er onverhoopt toch een ticket op je naam staat het zo snel mogelijk weer door te kunnen schuiven.

Deze afdeling wordt geoffshored naar India, dus ik vroeg de "officer of the day" of hij hier over een paar maanden nog zou zijn, of dat we op een gegeven moment voor gesloten deuren zouden komen te staan. Hij zei dat er al verschillende Nederlanders een andere baan hadden gezocht en dat India nu goed draait. Maar het vreemde is dat de hoeveelheid werk toeneemt. Zodra de klanten merken dat je een afdeling in India kan opbouwen, geven ze meer opdrachten. Dus de opdrachten blijven binnen komen door de lagere prijzen die je kan vragen. Dus ons Control Centre heeft juist nu weer vacatures.

Ik noem dit de dialectiek van de globalisering. Je denkt dat je je baan kwijt raakt en in plaats daarvan krijg je steeds meer werk. In de praktijk kan het er op neer komen dat we in Nederland een doorgeefluik worden voor werk. We bouwen een service op en laten het echte en regelmatige werk door India doen.

De Antropologen

afgelopen zaterdag was ik dus op een reünie van de antropologen in Amsterdam en dat was best wel weer leuk. We zijn bij het standbeeld van Andre Hazes op de Albert Cuyp geweest. Daar stonden bierflesjes en lagen bloemen ter ere van de grote volkszanger die veel te vroeg van ons is heengegaan. Daarna hebben we gegeten in een eethuis in de tweede van der Helststraat en dat was ook lekker. Opmerkelijke nieuwtjes waren dat de antropoloog T. intussen op de VU werkt en onderzoek doet naar het joodse verleden in Indonesië en Singapore. Het is erg moeilijk, vertelde hij, om in de joodse gemeenschap in Singapore binnen te dringen om onderzoek te doen. Antropologen noemen dat participerende observatie. De joodse gemeenscahp in Singapore komt oorspronkelijk uit Bagdad en leeft een afgescheiden en teruggetrokken leven. Door de toenemende islamisering wordt het steeds moeilijker om daar te leven.

En een andere studiegenoot J. werkt bij het NOS journaal en is regelmatig op de Gazastrook om reportages en berichten voor te bereiden. Dus dat is ook een interessant leven. Ik heb nog geprobeerd hem ervan te overtuigen dat Hamas fout was en Israel goed. Maar hij heeft een genuanceerder standpunt: "dat Hamas hartstikke fout is, maar ook dat Israël niet per definitie alleen goede besluiten neemt."

En natuurlijk was onze vriendin I. uit Nijmegen aanwezig, die nu als systeembeheerster bij de Gemeente werkt en MCSE is. Toen ik eind jaren 90 eens bij haar en haar man op bezoek in Nijmegen was vertelde ik wat voor werk ik in de IT deed. Zij vertelde dat ze aan het promoveren was en in Senegal onderzoek had gedaan. Na mijn bezoek was ik jaloers op haar omdat ze aan het promoveren was en zei vond mijn leven interessant, omdat ik geld verdiende en geen druk van promoveren moeten meer had. Nu werkt zij ook in de IT en we kwamen afgelopen zaterdag weer tot de conclusie dat dat toch een goede beslissing was geweest.

Maar als je dan weer hoort van collegas die wel iets met hun studie doen, blijft het toch een beetje knagen.

Sunday, September 25, 2005

Ravage

In de trein van Amsterdam naar Eindhoven
door KeesjeMaduraatje

Theo Maassen heeft wel eens aan een publiek gevraagd: "Wat is het beste aan Amsterdam?", antwoord: "de Trein naar Eindhoven". Vannacht was dat zeker niet het geval. Ik zat in de laatste trein naar Eindhoven en op het Amstelstation ging het helemaal fout. Twee groepen jongens zaten elkaar te stangen over "kom je uit de Domstad?", "Ja dat ken je wel zien", enzo. Er werd een jongen met pepper spray bespoten en daarna volledig in elkaar getrapt met bloed aan het raam en de deur. Daarna mochten de daders de trein gewoon verlaten en vluchten via de trambaan. De trein reed niet verder. Het slachtoffer lag voor dood in de trein en er moest eerst een ambulance komen. De mensen die er naast hadden gestaan, toen het gebeurde kwamen bij mij in de coupe zitten en zaten naar eigen zeggen "helemaal te shaken". "Shaken man".

Na een drie kwartier ging de trein verder en bleek dat we alle aansluitingen vanuit Utrecht gemist hadden. Er ging geen trein meer en we moesten bij het "Klanten Communicatie Punt" om een taxibon vragen. Daar stonden we ruim een uur met 50 personen. Na een tijdje zag je de NS medewerkers hunn jas aantrekken en naar huis gaan. Er kwam beveiliging die vroeg "Heren, wat is er aan de hand". Sommige reizigers werden al ongeduldig en aggressief, maar al die tijd stond er een ouder man met een staartje en een Ravage t-Shirt aan rustig te wachten. Door het T-shirt van het actieblad Ravage dacht ik met een oudere actievoerder te maken te hebben en ik vermoedde dat hij bij de demonstratie van KeerhetTij in Den Haag geweest was. Zeker weer iemand die nooit werkt en wel alles bekritiseerd, dacht ik.

Ik wilde hem aanspreken maar deed het toch niet meteen. Pas toen we groepen moesten vormen om met de taxi naar huis te kunnen, sprak ik hem aan en kwamen we in gesprek. Toen bleek het om een planoloog van de Provincie Zuid-Holland te gaan, die aan het promoveren was op het thema woonmilieus. Nu werkende bij de Provincie Zuid-Holland en bezig het Groene Hart dicht te bebouwen. Hij heeft een huis in Eindhoven en had tot voor kort een woonboot in Delft. Hij had wel me de kraakbeweging te maken gehad en een vriendin in Hamburg gehad. Dus eigenlijk net zo'n soort leven als ik. Alleen dat ik een woonboot zo willen hebben en er geen heb. Zo zie je maar hoe je door het uiterlijk iemand inschat en al in een hokje duwt.

Om 3.40 was ik eindelijk thuis.

Thursday, September 22, 2005

Offshoring

De ervaringen met offshoring naar India tot nu toe

door Keesjemaduraatje

Ik werk dus als technisch consultant bij een grote automatiseerder en een half jaar geleden begon opeens iedereen over offshoring naar India te praten. Onze banen gaan dus op de lange of korte duur naar India. Als dat in een afdeling verteld wordt gaan er rare processen optreden. Het hangt er wel van af wat voor werk mensen doen. Bij ons heb je zogenaamde tweede lijners, die de hele dag achter een monitor zitten en "incidenten" oplossen. Dat zijn servers die crashen, bestanden die corrupt raken, programma's die niet werken en opgestart meoeten worden. Als een bepaald incident te vaak op treedt, dan wordt er een "probleem" van gemaakt en dat moet door de "derde lijn" opgelost worden. Als blijkt dat het probleem wordt veroorzaakt door een structurele fout, dan wordt een "change"gegenereerd. De mensen op de derde lijn zijn over het algemeen minder bang voor verandering. De mensen op de tweede lijn begonnen meteen een andere baan te zoeken. Toen bleek dat die mensen niet verbonden zijn met het werk dat ze doen. die kunnen net zo goed "call agent" of telefoonverkoper zijn.

De derde lijners voelen zich erg bij het werk betrokken en kunnen zich niet voorstellen dat hun werk door iemand in India gedaan kan worden. Er worden aanvankelijk opmerkingen gemaakt in de trand van : die mensen zijn goedkoop en minder geschoold. Goedkoop klopt. Ze verdienen een derde van wat wij verdienen. Maar ongeschoold blijkt en vergissing te zijn. De meeste Indiase collegas houden van techniek en hebben meer certificaten dan wij.

Mission Impossible

Een onmogelijke taak

Samenvatting van het boek van Nathan Sharansky "The Case for Democracy, the power of freedom to overcome tyranny & terror"
ISBN 1-58648-261-0
2004 Nathan Sharansky

tot nu toe:
Voorwoord, Inleiding, Artikel uit Trouw,
Hoofdstuk 1 , Hoofdstuk 2, Hoofdstuk 3, en dan nu:

Hoofdstuk 4 (Mission Impossible)

Samengevat door KeesjeMaduraatje

(Bij het bekijken van TV beelden van Balkenende tijdens zijn toespraak bij de VN, bedenk ik weer hoe onmogelijk de positie van de Verenigde Naties is, omdat ondemocratische landen moeten samenwerken met democratische landen. Terwijl de regeringsleiders van deze landen op totaal verschillende manieren aan de macht gekomen zijn en aan de macht willen blijven. Dan is een redelijk gesprek en beslissingen nemen erg moeilijk. Een regering die tegen zijn eigen bevolking al onredelijk is, is ook niet te vertrouwen in het internationale diplomatieke verkeer. De maatregelen tegen terrorisme zijn daarom krachtelood, want een groot deel van de vertegenwoordigers in de VN zijn zelf terroristen of door terrorisme aan de macht gekomen.)


Arafat bij de VN

De vraag die in het vierde hoofdstuk van "The Case for Democracy"gesteld wordt is: of het mogelijk is democratie van buiten af op te leggen, zoals dat nu in Irak gebeurd. President Bush ziet de opbouw van de democratie in Irak als een "historische kans de wereld te veranderen". Hij werd er door verschillende commentatoren zwaar op afgerekend. Wat er verder ook gebeurt in Irak, de kans dat daar een democratie ontstaat is op dit moment groter dan de kans op democratie in Syrie of Saudie-Arabia. Je moet bedenken, dat de kans dat er in de Sovjet-Unie democratie zou uitbreken ook als zeer laag werd ingeschat.

In de 70er jaren gleed de VS van de ene crisis naar de andere: Watergate, Vietnam, Oliecrisis, inflatie etc. Terwijl de Sovjet-Unie groide in macht en economie. Niemand had gedacht dat Amerika een rol kon spelen bij de bevrijding van de Sovjet-Unie. De toenmalige diplomatie was gericht op ontspanning en onderhandeling. Henry Kissinger, de belangrijke adviseur van verschillende opéénvolgende VS presidenten, was een realist die er niet op uit was ideologische verschillen met de Sovjet-Unie uit te vechten, maar eerder een gestructureeerde vrede te bereiken. De ontspanningspolitiek leek een succes, omdat de koude oorlog geen echte oorlog werd. Wat de ontspanningsideologen niet zagen en tot op vandaag niet wilden zien, is dat samenlevingen die op angst zijn gebaseerd, bepaalde mechanismen nodig hebben om te overleven. Diktaturen kunnen alleen overleven als ze de bevolking onder controle houden en dat kost teveel energie. Het gebrek aan vrijheid in een diktatuur leidt tot stagnatie. In de huidige technologische samenleving is een vrije stroom van ideeën nodig om te kunnen ontwikkelen en groeien. Als er een beperking van vrijheid is, land een land niet van zichzelf uit groeien.

De Sovjet-Unie importeerde weliswaar technologie en graan uit het vrije westen, maar tegelijkertijd moest de VS als vijandsbeeld blijven bestaan. De machthebbers konden niet zonder vijandsbeeld aan de macht blijven.

Het ontwaken van Joodse identiteit in de Sovjet-Unie

De Arabische staten die in 1967 Israel aanvielen waren bondgenoten van de Sovjet-Unie. Door deze Zesdaagse Oorlog kregen de joden in de Sovjet-Unie het ook moeilijker. De meeste waren geassimileerd en hadden niets met Israel te maken, toch werden ze door partijleden als als zionistische vijanden gezien. Door de overwinning van Israel, kwamen meer joden op het idee de Sovjet-Unie te willen verlaten. Dit werd als verraad aan de Sovjet-Unie gezien. De joodse identiteit werd nu steeds sterker. Doordat de joden niet mochten uitreizen werd de Sovjet-Unie steeds meer bekritiseerd door het westen. De Amerikaanse president Nixon en zijn adviseur Kissinger widen er nog niet veel aan doen, maar latere presidenten en afgevaardigden legden er steeds meer de nadruk op.

De democratische afgevaardige Henry Jackson heeft erg veel voor de joden in de Sovjet-Unie gedaan. Hij was een tegenstander van ontspanning en een voorvechter voor mensenrechten. Hij liet een wet aannemen, die Amerikaanse hulp aan de Sovjet-Unie alleen in ruil voor vrijheid van emigratie toestond. Dit was de beslissende klap die de mensenrechtsactivisten nodig hadden.

Tuesday, September 20, 2005

Straf van God

Orkaan Katrina was straf van God
uit het arabisch door Itamar Marcus and Barbara Crook

Een imam heeft op de radio van de Palestijnse Autoriteiten gezegd, dat de dood en vernietiging die door de orkaan Katrina is aangericht, een straf van God is. God zou de Verenigde Staten hebben willen straffen voor het bestrijden van moslims in Afghanistan, Irak en de Gazastrook en het bedreigen van Syrië en Iran.

Yusuf Abu Sneina, Imam van de Al-Aqsa Moskee, herhaalde ook zijn bekende stokpaardje, dat de macht van de VS ten einde gaat, net als vroegere machten als de Perzen en de Byzantiers. De preker was te horen op het radiostation van de Palestijnse Autoriteit.

Commentaar van Keesjemaduraatje:
Dit bericht is opmerkelijk, aangezien de PA net 50 miljoen dollar van de Verenigde Staten heeft gekregen. Bovendien heeft de Europese Unie ook meerdere miljoenen dollars teogezegd aan de PA.

Palestinian Media Watch Bulletin

September 19, 2005


Palestinian Authority: Katrina was Allah's punishment
By Itamar Marcus and Barbara Crook

A Palestinian Authority religious leader preached on PA radio that the death and destruction caused by Hurricane Katrina was Allah's punishment to the United States for fighting Muslims in Afghanistan, Iraq and the PA, and for threatening Iran and Syria.

Yusuf Abu Sneina, Imam of Al-Aqsa Mosque, also repeated a common theme that America's time as a power will end, and America will fall like such earlier powers as "Persia and the Byzantine." The sermon was aired on Voice of Palestine, a PA-owned and -run radio station.

The following is the text of the Friday sermon:

"...And then Katrina happened, and the American president stood dazzled, beaten, defeated, stunned, lamenting his lot ... and the question we are presenting here is, was the USA able to stop Allah's power, and limit His will? Within a few hours the storm has destroyed enormous areas and the water flooded the houses...

"O Muslims, the greatness of the USA has fallen in the face of the storm... O Muslims, always remember that oppression never lasts forever, that the era of tyrants will not last forever, that the era of tyrants will not last forever. Where are the kings of [Ancient] Persia and the Byzantine emperors? Where are the nations of the past? Where are the former powerful states? Allah alone is the one who takes revenge, the Mighty One.

"Therefore, learn a lesson, O you who see through things, owners of wisdom, the oppression of the USA in the world - especially in Iraq, in Afghanistan, and here, in our own land Palestine - has crossed the line, and Allah was right when He said in Surat Hud [from the Quran],'These are some of the stories of communities that we relate unto thee: of them some are standing, and some have been mown down... Such is the chastisement of thy Lord when He chastises communities in the midst of their wrong; grievous, indeed, and severe is His chastisement. In that is a sign for those who fear the penalty of the hereafter: that is a Day for which mankind will be gathered together. That will be a Day of Judgment.'

"Servants of Allah, isn't it high time the USA pulled back its oppressing forces from Afghanistan and Iraq? Isn't it high time the USA stopped threatening others, such as Iran and Syria? Isn't it high time the USA stopped supporting Israel against the oppressed Palestinians...?"
[Yusuf Abu Sneina, PA Radio, September 9, 2005]


To SUBSCRIBE to PMW reports, send an e-mail to pmw@pmw.org.il with "SUBSCRIBE" in the subject line.

Sunday, September 18, 2005

Patstelling in Duitsland

Geen duidelijke winnaar
door KeesjeMaduraatje
Helaas hebben de Duitse verkiezingen geen duidelijk uitslag en geen duidelijke winnaar opgeleverd.

De extremen in het politieke spectrum hebben wel gewonnen: FDP (liberaal) en PDS (communistisch) en daardoor hebben de gematigden geen meerderheid voor zichzelf kunnen winnen.

Hervormingen zijn wel noodzakelijk in Duitsland, het was goed geweest eens een vrouw als Kanzler te hebben en het zou de eerste keer geweest zijn dat een homo minister was (Westerwelle FDP) Maar het heeft allemaal niet zo mogen zijn. Merkel is mislukt als nieuwe Kanzler, doordat ze voor de verkiezingen aangekondigd heeft de BTW te verhogen en door haar ondoordachte belasting voorstellen.

De Duitsers hebben nog te veel te verliezen om de hervormingen te steunen. De Oost-Duitsers zijn teleurgesteld en stemmen massaal links. De noodzakelijke hervormingen zullen nu blijven liggen.

Deze uitslag is slecht voor Duitsland en voor de Europese politiek. Dus ik kan niet begrijpen dat iedereen zo blij is.

Thursday, September 15, 2005

Het antisemitisme van de SP

Het nieuwe antisemitisme van de SP
door KeesjeMaduraatje

refererend naar de beide logs hieronder in Engels en Duits (tenminste één taal zullen jullie toch wel kunnen lezen) kan je de politieke houding van de SP in Nederland als antisemitisch omschrijven.
En ik zeg dit niet als iemand die elke kritiek op joden, jodendom of Israel al antisemitisme noemt. Ook heb ik geen moeite met mensen die vanuit een eerlijk gerechtigheidsgevoel en na het zien van de armoede en het leed van de Palestijnen op de Gazastrook zeggen dat er een einde moet komen aan de bezetting. Maar als ik vandaag weer de beelden zie van zwaar gewapende leden van zowel Hamas als El Aqsa brigades die door Gaza paraderen en dan lees dat Harry van Bommel, Anja Meulenbelt en anderen het vuurtje nog eens lekker opstoken. Kritiekloos de terreurorganisaties steunen, dan moet ik Nathan Sharansky gelijk geven als hij spreekt over antisemitisme in 3D:

Demonisering
Dubbele moraal
Delegitimering

Demonisering omdat consequent oorzaak en gevolg omgedraaid worden. Nadat de Intifada begonnen is, is de situatie van de Palestijnen dramatisch verslechterd. De muur tussen Israel en de Palestijnse gebieden is een gevolg van de voortdurende zelfmoordaanslagen en het afschieten van raketten op onschuldige burgers. Het doden van Hamas leiders is een vergelding voor het doden van onschuldige burgers. Dat zijn volgens mij de logische oorzaak- en gevolg stappen, maar in de propaganda van de SP lijkt het wel of het geweld van de Israeli's is uitgegaan.

Dubbele Moraal omdat Israel wordt veroordeeld, terwijl het één van de heel weinige democratiën in het Midden-Oosten is, terwijl diktaturen als Syrië, China, Cuba etc worden bejubeld, in het bijzonder door SP leden.

Delegitimering omdat de Israelis het recht op zelfverdediging wordt ontzegd, hun synagoges in de brand worden gestoken en hun kinderen worden aangevallen door zelfmoordenaars.


Antisemitismus in 3-D

Die Differenzierung zwischen legitimer Kritik an Israel und dem sogenannten neuen Antisemitismus.

Von Natan Sharansky

Letzte Woche nahm ich an einer Konferenz über Antisemitismus in Europa teil. Mit dem Präsidenten der Europäischen Kommission Romano Prodi als Gastgeber brachte die Konferenz führende Persönlichkeiten aus der ganzen Welt zusammen, die entschlossen waren die neue Welle an Antisemitismus zu bekämpfen, die Europa in den letzten Jahren überschwemmt hat.

Die Frage ist, wie die ehrlichen Absichten der Teilnehmer, gegen dieses Übel vorzugehen, in die Tat umgesetzt werden können.

Meine Erfahrung hat mich davon überzeugt, dass moralische Klarheit dafür entscheidend ist, eine Haltung gegen dieses Übel einzunehmen. Das Übel kann nicht besiegt werden, wenn es nicht erkannt werden kann, und die einzige Möglichkeit es zu erkennen ist, klare moralische Grenzen zu ziehen. Das Übel blüht auf, wenn diese Linien verwischt sind, wenn Richtig und Falsch eine Sache von Ansicht und nicht von objektiver Wahrheit ist.

Das ist es, was den Kampf gegen den sogenannten neuen Antisemitismus so schwierig macht.

In den Augen der modernen freien Welt ist der klassische Antisemitismus leicht auszumachen. Wenn wir Filme sehen, die Juden dabei zeigen, wie sie nichtjüdischen Kindern das Blut abzapfen oder Pläne zur Erlangung der Weltherrschaft schmieden, werden die meisten von uns das sofort als Antisemitismus erkennen.

Solche Filme, die erst kürzlich durch die von der Regierung kontrollierten Medien in Ägypten und Syrien produziert wurden und über Satellit zu Hunderten von Millionen Muslimen in der ganzen Welt übertragen wurden, einschließlich von Millionen muslimischen Immigranten in Westeuropa, verwenden Motive und Verleumdungen, die uns bekannt sind.

Aber der neue Antisemitismus ist viel subtiler. Während man den klassischen Antisemitismus als gegen die jüdische Religion oder das jüdische Volk gerichtet sieht, zielt der neue Antisemitismus angeblich gegen den jüdischen Staat. Da dieser Antisemitismus sich hinter der Fassade legitimer Israelkritik verstecken kann, ist er viel schwieriger aufzudecken.

Tatsächlich, immer wenn wir besonders virulente anti-israelische Äußerungen dahingehen kritisiert haben, dass sie in Antisemitismus wurzeln, war die Reaktion unweigerlich, dass wir versuchen würden, legitime Kritik an Israel zu unterdrücken, indem wir sie vorsätzlich als antisemitisch bezeichnen.

Was aus dieser Konferenz hervorging war das Eingeständnis von den europäischen Führungspersonen selbst, dass nicht jede Israelkritik legitim ist. Diese Erkenntnis war offensichtlich in den Äußerungen von Präsident Romano Prodi, dem deutschen Außenminister Joschka Fischer und anderen offiziellen Vertretern.

Wenn nicht jede Israelkritik zulässig ist, wie legen wir dann die Grenzen fest?

Ich schlage den folgenden Test vor, um legitime Kritik an Israel von Antisemitismus zu unterscheiden. Der 3-D-Test, wie ich ihn nenne, ist kein neuer Test. Er wendet nur dieselben Kriterien auf den neuen Antisemitismus an, die auch seit Jahrhunderten die verschiedenen Dimensionen des klassischen Antisemitismus identifiziert haben.

Dämonisierung

Das erste D ist der Test auf Dämonisierung.

Ob in der theologischen Form der Kollektivanklage wegen Theozid oder in der literarischen Darstellung von Shakespeares Shylock, die Juden wurden seit Jahrhunderten dämonisiert indem ihre Handlungen aus jeglichen normalen Proportionen gerissen wurden.

Zum Beispiel die Vergleiche von Israelis mit Nazis und der palästinensischen Flüchtlingslager mit Auschwitz - Vergleiche, die innerhalb der "aufgeklärten" Viertel Europas praktisch jeden Tag zu hören sind - können nur als antisemitisch bezeichnet werden.

Diejenigen, die solche Vergleiche ziehen, wissen entweder überhaupt nichts über Nazideutschland oder, was wahrscheinlicher ist, versuchen bewußt das heutige Israel als Inbegriff des Bösen darzustellen.

Doppelstandards

Das zweite D ist der Test auf Doppelstandards.

Seit tausenden von Jahren ist ein klares Zeichen von Antisemitismus, die Juden anders als andere Menschen zu behandeln, angefangen von den diskriminierenden Gesetzen, die viele Nationen gegen sie erlassen haben, bis hin zu der Neigung, ihr Verhalten mit einer anderen Messlatte zu messen.

Auf ähnliche Weise müssen wir heute fragen, ob die Kritik an Israel selektiv angewendet wird. Mit anderen Worten, erzeugt ähnliche Politik anderer Regierungen die gleiche Kritik, oder wird hier ein doppelter Standard eingesetzt?

Es ist zum Beispiel Antisemitismus, wenn Israel durch die Vereinten Nationen wegen Menschenrechtsverletzungen herausgepickt wird, während Länder wie China, Iran, Kuba und Syrien, die nachweislich wirklichen Mißbrauch treiben, ignoriert werden.

Ebenso ist es Antisemitismus, wenn Israels Magen David Adom als einzige Ambulanz-Organisation der Welt nicht zum Internationalen Roten Kreuz zugelassen wird.

Delegitimierung

Das dritte D ist der Test auf Delegitimierung.

In der Vergangenheit haben Antisemiten versucht, die Legitimität der jüdischen Religion, des jüdischen Volkes, oder von beiden, zu negieren. Heute versuchen sie, die Legitimität des jüdischen Staates zu verneinen, indem sie ihn unter anderem als das letzte Überbleibsel des Kolonialismus darstellen.

Während die Kritik an israelischer Politik nicht antisemitisch sein muss, ist es immer antisemitisch, wenn das Existenzrecht Israels angezweifelt wird. Wenn andere Völker das Recht darauf haben, sicher in ihrem Heimatland zu leben, dann haben auch die jüdischen Menschen ein Recht darauf, sicher in ihrem Heimatland zu leben.

Um den 3-D-Test im Gedächtnis zu behalten schlage ich vor, dass wir uns an die 3-D Filme erinnern, die wir als Kinder gesehen haben. Ohne diese speziellen Brillen war der Film flach und verschwommen. Aber wenn wir unsere Brillen aufgesetzt hatten, wurde die Leinwand lebendig und wir haben alles in voller Schärfe gesehen.

Genauso verschwimmen die Linien zwischen legitimer Kritik an Israel und Antisemitismus, wenn wir nicht die richtige Brille aufhaben, und wir werden dieses uralte Übel nicht erkennen können, geschweige denn dagegen angehen.

Aber wenn wir die speziellen Brillengläser des 3-D-Test verwenden - wenn wir prüfen, ob Israel dämonisiert oder delegitmiert wird, oder ob ein doppelter Standard angelegt wird - werden wir immer in der Lage sein, Antisemitismus klar zu erkennen.

Und mit moralischer Klarheit habe ich keinen Zweifel daran, dass unsere Bemühungen, dieses Übel zu bekämpfen, wesentlich erfolgreicher sein wird.

Übersetzung: Thorsten Schmermund
Quelle: Aish.com (Erstveröffentlichung Jerusalem Post)


hagalil.com 05-03-2004

The new anti-semitism

Antisemitism in 3-D

Differentiating legitimate criticism of Israel from the so-called new anti-Semitism.

By Natan Sharansky

Last week I took part in a conference on anti-Semitism in Europe. Hosted by the president of the European Commission Romano Prodi, the conference brought together leaders from around the world determined to fight the new wave of anti-Semitism that has engulfed Europe over the last few years.

The question is how the sincere intentions of the participants to combat this evil can be translated into effective action.

My experience has convinced me that moral clarity is critical in taking a stand against evil. Evil cannot be defeated if it cannot be recognized, and the only way to recognize evil is to draw clear moral lines. Evil thrives when those lines are blurred, when right and wrong is a matter of opinion rather than objective truth.

That is what makes the battle against the so-called new anti-Semitism so difficult.

To the free world's modern eyes, classical anti-Semitism is easily discernible. If we watch films that show Jews draining the blood of Gentile children or plotting to take over the world, most of us would immediately recognize it as anti-Semitism.

Such movies, produced recently by the government-controlled media in Egypt and Syria and broadcast via satellite to hundreds of millions of Muslims around the world, including millions of Muslim immigrants in Western Europe, employ motifs and canards that are familiar to us.

But the new anti-Semitism is far more subtle. Whereas classical anti-Semitism was seen as being aimed at the Jewish religion or the Jewish people, the new anti-Semitism is ostensibly directed against the Jewish state. Since this anti-Semitism can hide behind the veneer of legitimate criticism of Israel, it is much more difficult to expose.

In fact, over the past year, whenever we have criticized particularly virulent anti-Israel statements as being rooted in anti-Semitism, the response has invariably been that we are trying to stifle legitimate criticism of Israel by deliberately labeling it anti-Semitism.

What emerged from this conference was an admission by European leaders themselves that not all criticism of Israel is legitimate. This recognition was evident in the remarks of President Romano Prodi, German Foreign Minister Joschka Fischer and other officials.

If not all criticism is valid, how then do we define the boundary line?

I propose the following test for differentiating legitimate criticism of Israel from anti-Semitism. The 3D test, as I call it, is not a new one. It merely applies to the new anti-Semitism the same criteria that for centuries identified the different dimensions of classical anti-Semitism.

DEMONIZATION

The first D is the test of demonization.

Whether it came in the theological form of a collective accusation of deicide or in the literary depiction of Shakespeare's Shylock, Jews were demonized for centuries as the embodiment of evil. Therefore, today we must be wary of whether the Jewish state is being demonized by having its actions blown out of all sensible proportion.

For example, the comparisons of Israelis to Nazis and of the Palestinian refugee camps to Auschwitz -- comparisons heard practically every day within the "enlightened" quarters of Europe -- can only be considered anti-Semitic.

Those who draw such analogies either do not know anything about Nazi Germany or, more plausibly, are deliberately trying to paint modern-day Israel as the embodiment of evil.

DOUBLE STANDARDS

The second D is the test of double standards. For thousands of years a clear sign of anti-Semitism was treating Jews differently than other peoples, from the discriminatory laws many nations enacted against them to the tendency to judge their behavior by a different yardstick.

Similarly, today we must ask whether criticism of Israel is being applied selectively. In other words, do similar policies by other governments engender the same criticism, or is there a double standard at work?

It is anti-Semitism, for instance, when Israel is singled out by the United Nations for human rights abuses while tried and true abusers like China, Iran, Cuba, and Syria are ignored.

Likewise, it is anti-Semitism when Israel's Magen David Adom, alone among the world's ambulance services, is denied admission to the International Red Cross.

DELIGITIMIZATION

The third D is the test of deligitimization. In the past, anti-Semites tried to deny the legitimacy of the Jewish religion, the Jewish people, or both. Today, they are trying to deny the legitimacy of the Jewish state, presenting it, among other things, as the last vestige of colonialism.

While criticism of an Israeli policy may not be anti-Semitic, the denial of Israel's right to exist is always anti-Semitic. If other peoples have a right to live securely in their homelands, then the Jewish people have a right to live securely in their homeland.

To remember the 3D test I suggest we recall those 3D movies we enjoyed as children. Without those special glasses the movie was flat and blurred. But when we put on our glasses the screen came alive, and we saw everything with perfect clarity.

In the same way, if we do not wear the right glasses, the line between legitimate criticism of Israel and anti-Semitism will be blurred and we will not be able to recognize this ancient evil, much less fight it.

But if we wear the special glasses provided by the 3D test -- if we check whether Israel is being demonized or deligitimized, or whether a double standard is being applied to it -- we will always be able to see anti-Semitism clearly.

And with moral clarity, I have no doubt that our efforts to combat this evil will prove far more effective.

Source: Aish.com (First published in The Jerusalem Post)
hagalil.com 05-03-2004


Tuesday, September 13, 2005

Gewetensgevangenen op Cuba

1.- Nelson Alberto Aguiar Ramírez
2.- Osvaldo Alfonso Valdés *


3.- Pedro Pablo Álvarez Ramos

4.- Raúl Arencibia Fajardo
5.- Pedro Argüelles Moran
6.- Víctor Rolando Arroyo Carmona
7.- Mijail Barzaga Lugo
8.- Oscar Elíías Biscet González
9.- Margarito Broche Espinosa *
10- Marcelo Cano Rodríguez
11- Francisco Pastor Chaviano González
12- Rafael Corrales Alonso
13- Juan Roberto de Miranda Hernández *
14- Carmelo Díaz Fernández *
15- Eduardo Díaz Fleitas
16- Antonio Ramón Díaz Sánchez
17- Alfredo Domínguez Batista
18- Oscar Manuel Espinosa Chepe *
19- Alfredo Felipe Fuentes
20- Efrén Fernández Fernández
21- Juan Adolfo Fernández Sainz
22- José Daniel Ferrer García
23- Luis Enrique Ferrer García
24- Orlando Fundora Álvarez *
25- Prospero Gainza Agüero
26- Miguel Galván Gutiérrez
27- Julio César Gálvez Rodríguez
28- Edel José García Díaz *
29- José Luis García Paneque
30- Ricardo Severino González Alfonso
31- Diosdado González Marrero
32- Léster González Pentón
33- Alejandro González Raga
34- Jorge Luis González Tanquero
35- Leonel Grave De Peralta Almenares
36- Iván Hernáádez Carrillo
37- Normando Hernández González
38- Juan Carlos Herrera Acosta
39- Regis Iglesias Ramírez
40- José Ubaldo Izquierdo Hernández
41- Rolando Jiménez Pozada
42- Reinaldo Labrada Peña
43- Librado Ricardo Linares García
44- Marcelo Manuel López Bañobre *
45- Héctor Fernando Maseda Gutiérrez
46- José Miguel Martínez Hernández
47- Mario Enrique Mayo Hernández
48- Luis Milán Fernández.
49- Rafael Millet Leyva
50- Nelson Molinet Espino
51- Ángel Juan Moya Acosta
52- Jesús Mustafáá Felipe
53- Félix Navarro Rodrííguez
54- Jorge Olivera Castillo *
55- Pablo Pacheco ÁÁvila
56- Hééctor Palacios Ruiz
57- Arturo Pérez De Alejo Rodríguez
58- Omar Pernet Hernández
59- Horacio Julio Piña Borrego
60- Fabio Prieto Llórente
61- Alfredo Manuel Pulido López
62- José Gabriel Ramón Castillo
63- Arnaldo Ramos Lauzerique
64- Ricardo Ramos Pereira
65- Blas Giraldo Reyes Rodríguez
66- Alexis Rodríguez Fernández
67- Néstor Rodríguez Lobaina
68- Omar Rodríguez Saludes
69- Marta Beatriz Roque Cabello *
70- Omar Moisés Ruiz Hernández
71- Claro Sáánchez Altarriba
72- Jorge Enrique Santana Carreira
73- Ariel Sigler Amaya
74- Guido Sigler Amaya
75- Ricardo Silva Gual
76- Fidel Suárez Cruz
77- Manuel Ubals González
78- Julio Antonio Valdés Guevara *
79- Miguel Valdés Tamayo *
80- Héctor Raúl Valle Hernández
81- Antonio Augusto Villareal Acosta
82- Orlando Zapata Tamayo

* behorend tot de veertien gedetineerden die vorig jaar om gezondheidsredenen werden vrijgelaten maar van wie de straf niet werd kwijtgescholden.

Meer informatie kan je vinden op cuba.web-log

Monday, September 12, 2005

Kinderpostzegels

Brief aan de Stichting Kinderpostzegels

Ik heb gezien dat Kinderpostzegels geld geeft aan de NCCR, een aan de PLO geliëerde organisatie binnen de Palestijnse Autoriteit (Gazastrook).
Zijn er voorwaarden aan deze gift verbonden?
Is het u duidelijk dat het geld ook op een andere oneigenlijke manier besteed kan worden?
Is het niet cynisch dat Kinderpostzegels geld geeft aan een organisatie die zelfmoordenaars opleidt? Waarom worden er vele projecten op de Gazastrook gefinancierd en maar twee in Israel, die ook nog Palestijnen ten goede komen?
Is het u bekend dat de Palestijnse Autoriteiten zojuist 50 miljoen dollar van de VS hebben gekregen en evengoed tot strijd tegen joden en het westen oproepen?
Is het u bekend dat "vredeonderwijs" op de Gazastrook een geheel andere betekenis heeft dan in Nederland?

hartelijk bedankt voor u aandacht.

KeesjeMaduraatje


Linkse Lente

De Linkse Lente van Groen-Links
door KeesjeMaduraatje

Groen-Links doet er alles aan om niet aan de macht komen. In Duitsland hebben de Groenen al 7 jaar geregeerd, dankzij Joschka Fischer, die van de fundi-partij een realo-partij maakte. Onder zijn leiding werd zelfs het militair ingrijpen in Kosova mogelijk. Zo niet bij Groen-Links in Nederland.
Femke Halsema gaf afgelopen zaterdag een interview aan het Volkskrant-magazine, waarin ze zei graag te willen emigreren. (eigenlijk stond er migreren, maar dat zullen we maar aan het schrale intellectuele klimaat wijten, dat ze dat niet wist) Een fractievoorzitster die zegt te willen emigreren uit Nederland is niet bepaald een pré.

Intussen woont 2/3 van de Groen-Links-top gezellig in de Amsterdamse Oosterparkbuurt, waar Theo werd vermoord, maar daarover wordt op het congres "linkse lente" geen woord vuil gemaakt. Een aantal Groenlinksers stuurt hun kinderen natuurlijk wel op school in de Watergraafsmeer, waar Theo heeft gewoond. Terwijl ze wel andere ouders willen dwingen hun kinderen in de eigen buurt naar school te doen.

Wonderbaarlijk dat de top van een partij die voor een schoner milieu is en een ander landbouwbeleid wil, voor het grootste deel in Amsterdam en Nijmegen woont. Als ze eens in dat mooie groene deel van Nederland gingen wonen, zouden ze waarschijnlijk merken dat ze een auto nodig hebben, om nog érgens op tijd te kunnen komen.

De selectie voor geschikte kandidaten voor de fractie en het bestuur van de partij is afgekeken van de Kraakbeweging uit de tachtiger jaren, waar oppositietijger Wijnand Duyvendak de toon aanvoerde. "Lekker fijn bezig zijn" was daar de leuze, waarbij politieke standpunten in grote mate afhingen van wie bij wie in de buurt woonde.

Dat die selectie het deelnemen aan een coalitie erg moeilijk maakt, is dan van minder belang. Wijnand Duyvendak zal nooit, zoals Joschka Fisher, minister kunnen worden. Toch is zijn ambitie zo groot, dat ik me erover verbaas dat hij het zo lang in een ondergeschikte rol uithoudt.

Femke Halsema wil wel graag met alle linkse partijen samen een vuist maken en aan een regering deelnemen, maar de PvdA houdt dat tot nu toe tegen. Er is nog een ander probleem, dat ze nog niet wil zien: De SP is een partij met een op haat gebaseerde ideologie, terwijl Groen-Links een idealistische partij is, met goedwillende mensen. Meer liberaal bijna. Dat past niet samen. Ze zouden veel beter met D66 en VVD samen passen. Dat moet dan wel aan de achterban duidelijk gemaakt moeten worden. Dat betekend ook, dat het socialisme voorgoed vaarwel gezegd moet worden.

Sunday, September 11, 2005

Kinderpostzegels


Kinderpostzegles

Pro Arafat Demonstratie

National Center for Community Rehabilitation (NCCR) Contact Information

Contact Person: Khaled Abu Zeid
CSO Location: Madhoun Building, El Jala'a Street, Gaza, PNA
Telephone: 08-283 6899
Fax: 08-205 1299
E-mail: nccrgaza@marna.com
Website: (not specified)

Khaled Abu Zaid, de voorzitter van het National Centre for Community Rehabilition (NCCR).

Overigens zit Van Mierlo anno 2002 in het comité van aanbeveling van de Stichting Kifaia, die medische hulp biedt in de Gazastrook. Voorzitter Anja Meulenbelt vertelde in NRC Handelsblad van 19 juni 2002: "Van zelfmoordterroristen is meestal weinig over, maar we zouden hen zeker helpen."


Anja en Harry op bezoek bij de Palestijnse Authoriteiten
Er blijkt wel degelijk kritiek op de Islam mogelijk te zijn als Harry van Bommel een sanitaire stop wil maken bij een moskee in de Gazastrook. "dan is de moskee nog ergens goed voor" , zo wordt een begeleider geciteerd. De vrouwen klagen dat er geen toilet voor hen is.

Saturday, September 10, 2005

Stichting Kifaia

De terroristische contacten van de Stichting Kifaia
door KeesjeMaduraatje

Wie regelmatig het weblog van Anja Meulenbelt leest, weet dat Anja een stichting heeft opgericht voor steun aan de slachtoffers van de Intifada. De slachtoffers zijn in de ogen Anja en haar SP-vrienden niet de onschuldige burgers, die gedood worden door "suicide bombers", maar de gehandicapten op de Gazastrook, die bij Israelische militaire acties gewond raken. Anja Meulenbelt over hulp aan zelfmoord moordenaars in NRC Handelsblad van 19 juni 2002: "Van zelfmoordterroristen is meestal weinig over, maar we zouden hen zeker helpen."


Arafat op bezoek bij de NCCR

Nu zou je in eerste instantie zeggen dat er niets tegen humanitaire hulp aan een arm gebied in te brengen is. Bij de Palestijnse Authoriteit is dat toch nog iets anders. Er gaan al miljoenen Europese subsidie naar de Palestijnse Authoriteiten, die naar believen door Arafat aanhangers verdeeld worden en op die manier de interne dictatuur in stand houden. Veel financiele middelen worden oneigenlijk gebruikt en kunnen niet meer gecontroleerd worden. Bovendien gaat er geen dollar naar, of uit dit gebied zonder dat de Hamas of El Fatah er van weet. De vraag is dan ook niet of Kifaia het terrorisme steunt, maar interessanter is de vraag: met welke van de twee terreurorganisaties Kifaia te maken heeft. Want één ding is zeker: om op de Gazastrook te kunnen werken of geld te verdelen, moet je met één van de twee organisaties samenwerken.


Pro Arafat demonstratie door de NCCR gehandicapten

De stichting Kifaia werkt samen met de National Center for Community Rehabilitation (NCCR), met als voorzitter Khaled Abu Zeid. Het is zeker dat deze man een voormalig terrorist is en in dienst staat van de El Fatah van Abbas (vroeger Arafat).

Dat Anja Meulenbelt, Harry van Bommel (SP) en de NCCR heel close met Arafat en de PLO zijn blijkt wel uit het reisverslag van van Bommel naar Israel:

Van Bommel en Anja Meulenbelt bij Arafat:
"Om 7 uur zijn we welkom bij Arafat en enige opwinding maakt zich van ons allen meester. We vertrekken ruim op tijd naar Ramallah en drinken eerst nog koffie in het centrum. Vanuit het busje ben ik nog even kort live op Radio 2 in Knooppunt Kranenborg. De presentator nodigt me uit om voor het einde van het programma nog even te bellen met de uitkomsten van het gesprek. Indien dit lukt, zal ik het zeker doen, beloof ik. Dan gaan we de bewaakte poort van de compound van Arafat binnen. Onze bezoek is vooraf geregeld door onze kennissen bij NCCR uit Gaza. Anders zouden we nooit zo makkelijk binnenkomen. Arafat zit aan het hoofd van de tafel en Anja voert als eerste het woord. Dit is de derde keer dat ze Arafat ontmoet; eerder eenmaal in Gaza en eenmaal in Amsterdam. Anja herinnert Arafat daaraan en hij weet het duidelijk nog. Dan krijg ik het woord."

Uit deze gegevens blijkt volgens mij, dat Anja Meulenbelt niet alleen geld inzamelt voor een aan een terroristische organisatie gelieerd instituut, maar ook dat ze dat geen enkel probleem vindt. De El Fatah pleegt nog steeds zelfmoordaanslagen in Israel en de Stichting Kifaia gaat nog steeds door met geld geven aan deze organisatie.


Thursday, September 08, 2005

Marijke de Goede

De censuur van Anja Meulenbelt

De linkse feministe Anja Meulenbelt, lid van de eerste Kamer voor de SP, heeft een forum op haar website, waarin ze voortdurend haat zaait tegen Israel en tegen de VS. Bovendien verdedigt en rechtvaardigt ze consequent de intolerantie van Islamitische landen ten opzichte van vrouwen, homos en westerse waarden. Tot en met het rechtvaardigen van steniging van vrouwen in Nigeria. Over de protesten tegen steniging zegt ze: "..., alsjeblieft, niet doen, je maakt het alleen maar erger. Wat de internationale actie zo problematisch maakte was dat die vaak gepaard ging met aanvallen op de islam zelf, en erg gekleurd was door wat Margot Badran, islamitisch feministe, 'sharia-phobia' noemt,"

Als je probeert te reageren op het forum, wordt je genadeloos gewist. Soms wordt er een kleine discussie toegelaten, maar haar helpers gaan dan gezamelijk met allerlei argumenten de dissident op het weblog te lijf. Alle kritiek op Islam, ondemocratische regimes en Palestijnen wordt onder de noemer "islamofobie, Shariafobie en westerse dominantië" weggewuifd.

Sinds kort zijn er mensen die onder een andere naam toch nog een bijdrage aan het log willen geven. Dat zijn Marijke de Goede ,Christen Leblanc, Pascalle Leefgoed en Erika Greve.

Het idee erachter is, door zo vaak te zeggen dat Anja zo "hartstikke" goed bezig is, haar strontziek te maken en haar beslissingsmogelijkheden voor het wissen van commentaren te bemoeilijken.

Tegelijkertijd worden tussen de positieve commentaren ook af en toe feitelijk gegevens over de ware toedracht meegegeven. Helaas schrapt Anja tot nu toe zelfs een commentaar waar de naam van een boek in staat.

We hopene dat er op den duur meer mensen meedoen en onder deze of andere namen ook commentaren gaan schrijven. De hele discussie kan je hier lezen

Tuesday, September 06, 2005

Inhalen en voorbijstreven

Een vrije samenleving of een angstige samenleving?

Samenvatting van het boek van Nathan Sharansky "The Case for Democracy, the power of freedom to overcome tyranny & terror"
ISBN 1-58648-261-0
2004 Nathan Sharansky

tot nu toe:
Voorwoord, Inleiding, Artikel uit Trouw,
Hoofdstuk 1 , Hoofdstuk 2, Hoofdstuk 3, en dan nu:


Hoofdstuk 3 (Dognat y Peregnat)

Samengevat door KeesjeMaduraatje

Na de van van het ijzeren gordijn koos de Amerikaanse regering ervoor de Sovjet-Unie te steunen bij het in stand houden van een stabiele eenheidsstaat, ondanks de pogingen van de Oekrainers, de Letten en de Litouwers eindelijk onder het juk van de Sovjet Unie uit te komen. De VS en andere westerse staten kozen voor stabiliteit in plaats van vrijheid.

Dit herhaald zich nu in hun houding ten opzichte van het Midden Oosten: liever een stabiele diktatuur dan een instabiele democratie.

Belangen contra moraal
Er bestaat een lange traditie in de geschiedenis van de Amerikaanse diplomatie, die er op neer komt dat de belangen van de VS zwaarder wegen dan moraliteit. Dit wordt als een realistisch standpunt beschouwd. Het standpunt dat alle volken en alle landen recht hebben en uiteindelijk streven naar democratie, wordt als naïef en gevaarlijk beschouwd. Het gaat volgens hen om strategische belangen. Realisten en idealisten delen één mening namelijk dat de stijd voor mensenrechten en democratie een strijd voor "morele waarden" is. Dat het stichten van een democratie ook een veiligheidsbelang van het westen dient, zien slechts weinigen in.

Geen democratie zonder vrijheid
Voorwaarden voor het in stand houden van een democratie zijn: een rechtstaat, een grondwet, politieke partijen, een echte oppositie, vrijheid van religie,vrijheid van pers, enz. enz. Toch zien veel mensen het hebben van verkiezingen als een teken van democratie. Terwijl de verkiezingen een fake kunnen zijn, waarbij de kandidaten van te voren geselecteerd zijn. De eerste Duitse verkiezingen na de oorlog werden pas drie jaar na de bevrijding gehouden, omdat eerst de instituties weer opgebouwd moesten worden.
Het argument dat Hitler door verkiezingen aan de macht is gekomen, is een voorbeeld ervan dat het houden van verkiezingen alleen geen teken van democratie is.

Het mechanisme democratie
Er is een duidelijk verband tussen democratie en veiligheid waarneembaar: democratiën voeren onderling geen oorlog. Het is uit veiligheidsoverwegingen dus al zinvol een democratie na te streven, ook al heeft men aanvankelijk angst dat er een radicale partij aan de macht komt.

De verklaring voor dit fenomeen is heel eenvoudig: vrije mensen willen geen oorlog, dat hebben de regering van Spanje en de VS regering tot hun leedwezen moeten ervaren.

Er zijn weliswaar veel Palestijnen die Israel haten, maar slechts weinigen zijn bereid hun leven in een oorlog op te offeren. Als er een Palestijnse democratie zou bestan, met echte vrijheid, ook van dissidenten, zou het terrorisme meteen ophouden, omdat de vredelievende krachten de overhand zouden krijgen. Op dit moment leven de Palestijnen in een"Angst"-samenleving, waar elke oppositie in de kiem en met wapengeweld gesmoord wordt.

De bevolking in de Palestijnse gebieden wordt voortdurend geïndoctrineerd en in toom gehouden. Dat veroorzaakt de grote geweldbereidheid ook onder jongeren.
Een democratie daarentegen, is afhankelijk van de mening van het volk en zal daarom niet zo gauw gekke dingen doen. Ze kunnen weer weggestemd worden. In angst samenlevingen steunt de bevolking op de regering, die geld en gunsten te verdelen heeft. In een vrije democratische samenleving, steunt de regering op de gunst van het volk.

De Vijand van Buiten

Een samenleving die op angst gebaseerd is, controleerd zijn onderdanen in de eerste plaats met fysiek geweld. De tweede methode is de invloed die van economische macht uit gaat. De economie wordt volledig beheerst en daardoor de bevolking. De derde methode is door propaganda en totale beheersing van de media. Al deze methodes kunnen niet verbloemen dat de situatie is hoe hij is. Als er geen luxe producten te krijgen zijn en de mensen niet mogen zeggen wat ze willen valt dat natuurlijk op.

De uiteindelijke methode, die alle voorgaande acties rechtvaardigt en motiveert, is het creeëren van een externe vijand. Voorbeelden van vijandsbeelden in de historie zijn: joden, klassevijanden, imperialisme, terrorisme, zionisme etc.

Mensen die in angst leven zullen veel meer accepteren, tot en met honger. Tegelijkertijd wordt er in een diktatuur een enorme haat gecreeërd, die ingezet kan worden tegen de vijand of tegen vermeende aanhangers van de vijand. Het is belangrijk dat de vijand diffuus is en geen naam en adres nodig heeft.

Intussen verspreiden de diktaturen hun haatideologie ook over de hele wereld. Ze heeft de Sovjet-Unie hun communistische ideologie over de gehele wereld verspreid, wat zware terreur ten gevolge had. Op dit moment wordt de haat ideologie vanuit Saudi Arabia verspreid. Daarom is er geen vrede mogelijk met dictators.


Monday, September 05, 2005

De Trotskiste

ik was dus net bij de open avond van de Volks Universiteit en ontmoette de lerares Portugees. Ze is zelf Portugese. Ik vroeg of ze af en toe het idee had dat ze weer terug wilde gaan, omdat ik dat na 12 jaar Duitsland wel had. Ze zei dat ze alleen de sociale strijd erg miste, en dat de mensen in Nederland niet strijdbaar genoeg zijn. Met name de strijd tegen de monarchie. Ze woont zelf in een mooie middenklassewijk, dus ik vroeg of de sociale strijd wel zo nodig is als je tussen het groen woont. Als trotskiste zei ze volmondig van wel. In Portugal zijn de mensen veel strijdbaarder. Ik probeerde nog er tegen in te brengen dat de monarchie in Nederland ook veel contacten voor het bedrijfsleven opleverde.


Met name de relaties die Prins Bernhard heeft onderhouden. Maar dat viel helemaal verkeerd. "Zijn onechtelijke kinderen zal je bedoelen". Ik zei dat ik wel een troskistisch contact voor haar kon organiseren, zodat ze geheel in dienst van de massa's het socialistische arbeidersparadijs naderbij kon brengen. "Ik heb Trotskisten onder mijn beste vrienden", zei ik nog. Met name de Rode Ravotter. Dat wilde ze dus niet. Dus Peter ik heb het geprobeerd.

Sunday, September 04, 2005

Merkel - Schröder

Het Debat Merkel - Schröder

het enige TV debat tussen Bundeskanzler Schröder en CDU-kandidaat Angela Merkel is vanavond live uitgezonden. Op dit moment wordt het duel op de Duitse TV bediscussieerd. Het vreemde is dat Schröder in de peilingen lager staat dan Merkel, maar als persoon na het duel als winnaar uit de bus komt, volgens de peilingen.

Voor mij is het nog steeds moeilijk een duidelijke keuze te maken. Mijn vrouw stemt Schröder omdat ze geen CDU wil stemmen. Even een paar plus en min punten:

Als Schröder wint komt Turkije in de EU en dat vind ik intussen toch wel goed.
De Bundesländer worden in meerderheid door CDU geregeerd en kunnen in de Budesrat (Eerste Kamer) alle wetten tegenhouden. Schröder is uit opportunistische redenen buiten de Irak-oorlog gebleven en deze gevaarlijke alleengang zal dan blijven. 7 Jaar Rood-Groen heeft wel wat vergeteringen opgeleverd, maar misschien moet een andere ploeg het nu maar eens overnemen.

Als Merkel wint, komt er een zwart-gele coalitie (liberaal-conservatief) en dan loopt Duitsland weer in de pas met de VS. Maar Turkije komt niet in de EU. De sociale hervormingen zullen gewoon doorgaan.

Een grote coalitie (SPD-CDU) is af te raden, omdat dan het extremistische spectrum (links en rechts) zal groeien.

Ik ben nog aan het twijfelen.

Europa voor de Burgers

door KeesjeMaduraatje

afgelopen woensdag reden we naar Amsterdam om Duitse paspoorten voor mijn vrow en twee zoons te halen bij het Duitse consulaat. Je moet tegenwoordig met twee ouders aanwezig zijn bij de aanvraag, om ontvoering van kinderen tegen te gaan. Dat is bij de Nederlandse paspoortaanvraag ook al zo. Alle Duitsers moeten bij dat ene consulaat hun paspoort en andere zaken regelen, hoewel de meeste Duitsers in Limburg wonen. Het was de tweede ker dat mijn vrouw naar het consulaat ging, omdat ze de eerste keer onverichterzake was terug gekeerd.

Het consulaat is maar tot 12.00 uur open en daarna kom je er niet meer in. We kwamen in twee verschillende files en stonden om 11.55 op de Stadshouderskade. Het verkeer ging heel langzaam en ik ag mezelf al weer voor niets een dag vrij hebben genomen. Mijn vrouw en kinderen stapten bij de Heineken Brouwerij uit en renden naar het consulaat. Ze voelden zich net ambassadevluchtelingen in Hongarije (1989). Om 11.59 kwamen ze aan.

De kinderen kregen dan wel een paspoort, maar mijn vrouw niet, omdat haar nationaliteit niet op het uittreksel van het bevolkingsregister stond. Opbellen, faxen etc, doen ze niet meer. Alle papieren moeten live en origineel overhandigd worden.

Vandaar dat ik dus tot de conclusie gekomen ben, dat dit Verenigde Europa helemaal niet voor burgers bedoeld is. Dit Europa is voor de Minister Veermannnetjes, die hun subsidie er door opstrijken kunnen. Voor de Neelie Smit-Kroesjes, die haar onroerend goed zaakjes veilig kan stellen. Voor bedrijven, die gemakkelijker handel kunnen drijven. Voor boeren die nog steeds subsidie krijgen. (in die zin is het helemaal niet neo-liberaal)

Saturday, September 03, 2005

Steun Managua

Een sportterrein in Managua
door KeesjeMaduraatje

Vanochtend ging ik boodschappen doen bij de Albert Heijn op de Limburglaan in Eindhoven. Bij het naar buiten gaan werd ik aangesproken door Ruud, die me iets over een vrijwilligersproject in Managua wilde vertellen. Ruud en Loes gaan binnenkort naar Managua in Nicaragua om vrijwilligerswerk te doen. Ze gaan in een achterstandswijk een sportterrein opbouwen. Bij deze wil ik dit project van harte aan bevelen om te steunen.

Natuurlijk steun ik zelf het project ook.

Friday, September 02, 2005

Keer het Tij

Het eb-en-vloed denken van de anti-globalisten

door KeesjeMaduraatje

we woonden vroeger dicht bij het strand en als we s'avonds langs de zee wandelden, wilde ik als kleine jongen nog wel eens met een stok op de oprukkende golven slaan en roepen "terug, terug".
Daar dacht ik aan, toen ik voor de eerste keer de naam van het actiecomitee "Keer het Tij" las. Zou degene die deze naam bedacht heeft geweten hebben hoe de naam op een voortreffelijke wijze de onmacht van de groep tot uitdrukking brengt? De getijden zijn niet te keren en het lijkt er soms op alsof ook de economische ebben en vloeden over ons komen als een natuurverschijnsel.

Voor degenen die het comitee niet kennen: keer het tij organiseert binnenkort een omsingeling van het parlement om te protesteren tegen de bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren. Daarbij gaan ze met de rug naar het parlement staan. De lijst van organisaties die tot de ondertekenaars van het "platvorm" behoren, 541, is de langste lijst subsidiesponzen, die ik ooit heb gezien. Als elke organisatie 100 mensen meeneemt, kan het nog een heel aardige verzameling worden. Jammer dat ook de linkse partijen lid geworden zijn en dus in feite zichzelf de rug toe draaien. En jammer dat de PvdA die wel van de partij is, ook had willen bezuinigen, maar helaas door het CDA uit het kabinet gehouden is.

Onmiddelijk kwam dan ook discussie op over de vraag of de PvdA wel lid van het comitee kan zijn en of de politieke partijen niet alle aandacht naar zich toetrekken.

Een andere vraag is volgens mij belangrijker: wat doen politieke partijen in een buiten-parlementair forum? Die hebben hun forum in het parlement.

De groepen vervallen in ouderwetse rituelen. en zijn niet in staat een alternatief aan te bieden. De "verrechtsing" is een trend die gemakkelijk te roepen is, maar die alleen maar een kreet zonder betekenis bevat. Op dit moment heeft de staat weinig geld niet omdat het land te kapitalistisch is, maar omdat er juist te weinig wordt geinvesteerd. Dus Tom Poes moet een list verzinnen, of gewoon afwachten tot de bui over waait.

Thursday, September 01, 2005

Bouterse en Castro

De overéénkomsten tussen Desi Bouterse en Raúl Castro
door KeesjeMaduraatje


wat zijn de overéénkomsten tussen tussen een nietmachine en een naaimachine? Een nietmachine niet en een naaimachine niet. Zo zijn er ook overeenkomsten tussen Desi Bouterse en Raúl Castro. Allebei hebben ze mensen omgebracht en zijn het dictators. Dat weten we wel. Maar er is nog een overeenkomst en dat is de cocainehandel. Desi Bouterse kan niet meer aan de macht komen omdat hij veroordeeld is voor cocainehandel. Raúl Castro, de broer van Fidel Castro, heeft directe banden met de Colombiaanse cocainemaffia van Pablo Escobar en werd in Zuid-Florida aangeklaagd.. Fidel Castro beschermde zichzelf en zijn broer door de belangrijkste getuige,Generaal Arnaldo Ochoa ,te laten vermoorden.


Op de foto: Raul Castro blinddoekt een ter dood veroordeelde vlak voor de excecutie

Als Fidel Castro binnenkort sterft, wordt het moeilijk hem te laten opvolgen door zijn jongere broer, Raúl Castro, omdat zijn aanzien beschadigd is. Doordat de broertjes Castro intussen alle vroegere revolutionairen en eventuele capabele mensen hebben uitgeschakeld, zal het heel moeilijk worden een opvolger voor Fidel te vinden. Het is waarschijnlijk dat de Cubaanse revolutie binnenkort als een kaartenhuis inzakt.

Nog vier logs

Ik moet nog vier logs schrijven en dan heb ik een heel lijstje met commentaarloze logs op mijn weblog. De afgelopen maanden werd er veel en heftig gereageerd en daarna was het plaotseling afgelopen. Mijn broer is weer met de Moslimomroep bezig en andere graag geziene gasten zijn bezig de "revolutie" voor de "arbeidersklasse" op te bouwen door de "massas"te mobiliseren.
Intussen heb ik steun gekregen uit onverwachte hoek, namelijk van de liberaal Dirk Verhofstadt. Dus dat kan ook niet iedereen zeggen.

Ik zelf was vandaag ook echter alweer bijna van liberaal naar extreem-links gemigreerd toen ik hoorde dat Minister Veerman alleen maar een "foutje" gemaakt had door een "lege" BV niet te melden aan de Minister-President. Met dat soort lulkoek moeten ze bij ons volk niet aan komen. Vanavond zag ik dan weer Bert de Vries op Netwerk die een boek had geschreven over het "sociale" beleid van ons kabinet. Hij vond dat Balkenende alleen maar aan het afbreken was en dat de "sociale" kanten van de Christen-Democratie te kort kwamen. Wat de Christen-Democraten onder democratie verstaan hebben we gezien bij Aantjes (SS), van Agt (Menten), Lubbers (Koeweit, handtastelijk), Gerrit Braks (visfraude), Verhoeven (HBO-fraude), De Geus (UWV) en Veerman( euro-subsidie) en dan heb ik nog niet eens nagezocht maar zo uit mijn hoofd opgeteld.

Het lijkt wel of alle Christen-Democraten op hun oude dag plotseling ingevingen krijgen en "sociaal" worden. Van Agt steunt opeens de Palestijnen, Lubbers wordt opeens milieubewust en De Vries wil opeens alles "socialer" maken. Waarom hebben ze dat tijdens hun ambtsperiode niet gedaan?
Omdat iedereen op zijn oude dag milder wordt en denkt: "ach, laat die mensen toch lekker een uitkering krijgen". En dan gaan ze de huidige regering voor de voeten lopen.