Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, September 29, 2005

Cowboys en Indianen

De IT-Business wordt bevolkt door cowboys en indianen
door Keesjemaduraatje

Al sinds het ontstaan van de Informatie Technologie kent deze business een manier van werken die het beste met de wild west term "cowboys" aangeduid kan worden. Er wordt plotseling geschoten op alles wat beweegt. Servers worden in het wilde weg geconfigureerd, zonder documentatie, zonder werkinstructies en zonder dat iemadn weet waar de server staat en door wie hij wordt geheerd. Degene die het werk heeft uitgevoerd beheerd de computer ook een tijdje en als deze cowboy na een tijdje van werk veranderd of anderszins neergeschoten wordt, blijft zijn product achter als een dode schedel in de woestijn die IT-landschap heet.

Omdat de Cowboys wel veel praatjes hebben en het nodige wapengekletter kunnen laten horen, is het een graag geziene krijger in de IT-afdelingen die beheerst worden door managers die met de vuist op tafel durven slaan. Procedures, standaards, en policies zijn aan de cowboys niet besteed. Dat is voor mietjes. Dat soort flauwekul, daar mogen anderen maandenlang aan werken als de cowboys naar de VS en London zijn terug gegaloppeerd.

Geen wonder dan ook dat er sinds een aantal jaren sprake is van een ander stereotiepe werknemer in de IT en dat is de Indiaan. De Indiaan is de totale tegenhanger van de cowboy. De indiaan is het beste te omschrijven als de "edele wilde". Bescheiden, goed- en breed opgeleid, en zich houdende aan standaarden probeerd de indiaan ook een graantje mee te pikken van de welvaart. Bij de Indiaan gaat het in de eerste plaats om het leggen van contacten, beter nog: vriendschappen sluiten en het door hard en serieus werken opbouwen van een karig bestaan.

Binnenkort stuiten de cowboy en de Indiaan op elkaar. Op de gang hebben ze elkaar al gezien. Tot nu toe konden ze elkaar ontlopen. Maar binnenkort is de showdown op de globaliserings highway te bewonderen.

No comments: