Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, September 02, 2005

Keer het Tij

Het eb-en-vloed denken van de anti-globalisten

door KeesjeMaduraatje

we woonden vroeger dicht bij het strand en als we s'avonds langs de zee wandelden, wilde ik als kleine jongen nog wel eens met een stok op de oprukkende golven slaan en roepen "terug, terug".
Daar dacht ik aan, toen ik voor de eerste keer de naam van het actiecomitee "Keer het Tij" las. Zou degene die deze naam bedacht heeft geweten hebben hoe de naam op een voortreffelijke wijze de onmacht van de groep tot uitdrukking brengt? De getijden zijn niet te keren en het lijkt er soms op alsof ook de economische ebben en vloeden over ons komen als een natuurverschijnsel.

Voor degenen die het comitee niet kennen: keer het tij organiseert binnenkort een omsingeling van het parlement om te protesteren tegen de bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren. Daarbij gaan ze met de rug naar het parlement staan. De lijst van organisaties die tot de ondertekenaars van het "platvorm" behoren, 541, is de langste lijst subsidiesponzen, die ik ooit heb gezien. Als elke organisatie 100 mensen meeneemt, kan het nog een heel aardige verzameling worden. Jammer dat ook de linkse partijen lid geworden zijn en dus in feite zichzelf de rug toe draaien. En jammer dat de PvdA die wel van de partij is, ook had willen bezuinigen, maar helaas door het CDA uit het kabinet gehouden is.

Onmiddelijk kwam dan ook discussie op over de vraag of de PvdA wel lid van het comitee kan zijn en of de politieke partijen niet alle aandacht naar zich toetrekken.

Een andere vraag is volgens mij belangrijker: wat doen politieke partijen in een buiten-parlementair forum? Die hebben hun forum in het parlement.

De groepen vervallen in ouderwetse rituelen. en zijn niet in staat een alternatief aan te bieden. De "verrechtsing" is een trend die gemakkelijk te roepen is, maar die alleen maar een kreet zonder betekenis bevat. Op dit moment heeft de staat weinig geld niet omdat het land te kapitalistisch is, maar omdat er juist te weinig wordt geinvesteerd. Dus Tom Poes moet een list verzinnen, of gewoon afwachten tot de bui over waait.

No comments: