Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, September 27, 2005

Video Chat met Minister Pechtold

Van onze vrienden in de Tweede Kamer ontvingen wij de volgende oproep:

Beste redactieleden,
Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende:
Aanstaande donderdag is er weer een video chat met
minister Pechtold donderdag 29 September om 17.00 uur.

Het onderwerp is een vervolg op de vorige video chat, die over de islam ging: 'We moeten moslims erbij houden'

Dit leverde veel reacties en discussie op, vandaar het vervolg. Kennelijk is dit een onderwerp waarover de Nederlander graag zijn mening kwijt wil. Dit vond de minister van Bestuurlijke Vernieuwingen en Koninkrijksrelaties erg interessant en wil daarom nog een keer met de burgers in gesprek.

Aanstaande donderdag kan men dus via deze laagdrempelige manier anoniem zijn of
haar mening aan de minister doorgeven.Wij hebben uw website laatst bezocht en wij denken dat dit interessant kan zijn voor zowel u als voor de bezoeker van uw website.

Wellicht kunt u er op donderdag weer aandacht aan besteden. Uzelf kunt natuurlijk ook deelnemen aan het gesprek en misschien zijn uw collega's en vrienden ook geïnteresseerd.

Indien u aandacht zult besteden aan deze chat is het mogelijk om vanaf uw website direct te linken naar de webcam pop-up.

Op deze manier verlaat het bezoek niet jullie website en doet het wel mee aan het gesprek.

De link en code staan hieronder samen met verdere informatie over de chat.

Bedankt voor uw aandacht. Mocht u nog vragen en of opmerkingen hebben dan kunt u contact met mij opnemen. Graag horen wij wat u met dit bericht doet.

Met vriendelijke groet,

Rutger Rog
Politiek Online in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

Nadere info over de webcam-chat;
Minister Pechtold gaat opnieuw met u in debat over de islam.

Komende donderdag zal minister Pechtold live via een video chat op zijn site
reageren op de vele reacties die zijn binnengekomen over het onderwerp islam,
grondrechten en terrorisme.

Dit naar aanleiding van een chat (op 8 september) met de minister met als
stelling: 'we moeten moslims erbij houden'.

Lang niet iedereen was het met de minister eens. Een reden temeer voor hem om
opnieuw met u in gesprek te gaan.

U bent welkom om de minister live te ontmoeten in de ministerchat: aanstaande
donderdag 29 september om 17.00 uur, op zijn site www.ministerpechtold.nl

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

De link naar de pop-up chat:

http://chatevent.kpnwebcast.com/ministerchat/link.htm

Websitecode:
<a href="http://
href="javascript:void(0)"onClick="javascript:window.open('http://chatevent.kpnwebcast.com/ministerchat/index.html','d','width=800,height=500')"">Ministerchat

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


1 comment:

Dylan said...

ff offtopic';

toen je in het begin van de tachtiger jaren voor de krakerskrant Bluf! schreef, was je toen ook al zo'n thatcher fan?!