Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, October 31, 2005

Indirekte kritiek

Harry van Bommel, bezoek SP-delegatie 3 tot en met 10 januari 2004 (zie persbericht)

Dinsdag 6 januari 2004
Wat volgt is een gesprek met enkele leden van de Palestijnse Wetgevende Raad. Maar onderweg maken we eerst een sanitaire stop bij een moskee. Zo zijn die moskeeën toch nog ergens goed voor, zegt een van onze reisgenoten. De vrouwen beklagen zich dat ze nergens terecht kunnen

Anja Meulenbelt, Gaza, 2 oktober 2005
Mannen en vrouwen
De meeste mannen die ik tegenkom houden zich niet erg aan de regels en mijn vrienden laten zich zelfs zoenen - in het openbaar nog wel. Fatma gaat achter het stuur zitten en moppert op alle Palestijnse mannen die er nog steeds niet tegen kunnen als vrouwen rijden. Haar vader vindt het niks. Moet je net als een man worden? En wat is er voor ons mannen dan nog over? Troost je, zeg ik. Zo was het in nederland toen ik jonger was ook nog...

Verdeeldheid op de Gazastrook
.. Het is onrustig op straat. Eerst denken we dat het komt omdat er rijen mensen staan bij de banken op de boulevard: de salarissen van de overheid zijn gearriveerd. Net op tijd voor ramadan, wanneer de kinderen cadeautjes horen te krijgen, en extra lekker eten voor de iftarmaaltijd, en een niewe set kleren. Maar dan zien we dat er straten zijn afgezet door politie, we moeten omrijden. Meer groepen politie die op hoeken staan. Khaled zet de autoradio aan. Ernstige nationalistische liederen. Dan een oude speech van Abu Amar, Arafat, die de Palestijnen maant om de eenheid te bewaren. Dat klinkt niet best, want dat doen ze alleen als er crisis is. We horen het uiteindelijk over de mobiel: er zijn gevechten gaande tussen Hamas en het Palestijns Gezag in Beach Camp, er zijn veel gewonden. Dit is waar iedereen het meest bang voor is, interne gevechten. (....) Een vrachtwagen met Hamasmannen die zich niet tegen lieten houden door de politie en begonnen te schieten. De politie is woedend op de overheid dat ze niet beter bewapend en getraind zijn. De hele nacht zijn er onderhandelingen geweest. Hamas bindt in. Normaal werden incidenten als dit binnenskamers gehouden. Maar het Palestijns Gezag is van plan om onderzoek te doen, de schuldigen aan te wijzen en voor de rechtbank te brengen. Iedereen die ik spreek schudt het hoofd. Het ergste wat er kan gebeuren is dat de verschillende facties met elkaar gaan vechten, in plaats van de machtsstrijd via de stembussen te beslechten.


Vogelgriep, Moslimterrorisme en Globalisering

door Keesjemaduraatje

jullie houden het niet voor mogelijk maar ik ben één van die weblog columnisten die in één tekst zowel vogelgriep, moslimterrorisme als globalisering, onder weet te brengen, en het ook nog met zijn dagelijks leven van vandaag weet te combineren. Hoe kom ik erop?

Vogelgriep
Vandaag kwamen de Indiërs onze kamer binnen, want ze hadden een dokter nodig. Twee van hen hadden opgezwollen handen en voeten en koorts. Afgelopen zaterdag hadden ze kippenvlees gegeten en sindsdien was het begonnen en steeds erger geworden. Kippevlees riepen een paar collega's en dachten meteen aan Italië waar haast niemand kippevlees durft te eten vanwege de vogelgriep. We densden achteruit. Maar ja, iemand moest ze toch naar het ziekenhuis brengen, dus liepen we even later over de parkeerplaats naar mijn auto.

Moslimterrorisme
Ik vroeg Partha of hij nog iets uit New Delhi had gehoord en of er familieleden van hem bij de slachtoffers waren. Nee, alle familieleden waren "save", maar zijn vader was net van plan die dag naar de bewuste markt te gaan. Dus dan komt zo'n aanslag wel dichtbij. Partha vertelde me dat hij op het werk nooit over politiek en terrorisme praatte, want er werkten ook moslims en Pakistani en dan wilden ze geen polemische sfeer creeëren. Op het werk hadden ze geen enkele moeite met elkaar en de Indiase moslims zijn ook heel anders.

Ik vertelde dat dat bij ons ook het geval is. Zelfs de plaatselijke moslimextremsit wordt gewaardeerd als goede collega, maar zodra we thuis zijn schelden we wel op moslimterroristen.
We hebben zelfs een gewaardeerde collega die van mening is, dat alle aanslagen eigenlijk het werk van de CIA zijn en dat de Hamas een uitvinding van Israël is. Ja, Ja M. roepen we dan, het allemaal vreselijk, ga nou maar die Sametime server installeren.

Tegen de tijd dat we deze ontboezemingen achter ons hadden waren we al bijna in het ziekenhuis aangekomen. de zuster vertelde dat ze "overvol" waren en dat het even kon duren. De Indiërs keken verbaasd in de wachtkamer, omdat die wel vol was, maar iedereen kon nog zitten. In India staan de mensen in de gangen en liggen op de vloer te wachten.

Globalisering
In de wachtkamer gezeten, bespraken we verder de toekomstige samenwerking en kwamen tot de conclusie, dat we nog veel meer IT services naar India zouden gaan brengen en dat de toegevoegde waarden van de Nederlandse collega's eruit zou bestaan, services op te bouwen, contact met de klant houden en dan naar India te verschepen.
Partha beloofde mij de goedkope Indiase zelfstudie CD's over security toe te sturen en zo werd het toch nog een gezellige dag.


Saturday, October 29, 2005

De wet van de remmende voorsprong

De wet van de remmende voorsprong
betrekking hebbende op de IT industrie in India en Europa.
door KeesjeMaduraatje

Gisteren kwamen de Indiërs naar me toe om allerlei praktische zaken te regelen, qua security en pre-paid telefoons. Daarbij kwam het gesprek op de vraag hoe de IT security in Mumbai geregeld is en of ze daarvoor gecertificeerd zijn. Al snel bleek dat niet alleen de bedrijven in Mumbai voor een groot deel gecertificeerd zijn met BS7799 en ISO (Internationale kwaliteitscertificaten), maar ook een groot deel van de medewerkers. Veel vaker dan bij ons!

Ja, hoe moest ik dat nu verklaren?

Gelukkig was daar de oude "wet van de remmende voorsprong" van Jan Romein om alles nog eens uit te leggen. Als een land het eerste is bij het ontwikkelen van een nieuw produkt (trendsetter), dat kan straatverlichting, riolering of IT industrie zijn, dan moeten ze altijd de moeilijke problemen op lossen. De navolgende generatie heeft het altijd gemakkelijker omdat die leren van de voorgangers. Doordat wij er een troep van hebben gemaakt in de IT industrie, letten de Indiërs nu veel meer op kwaliteitscontrole.


Jan Romein

De meeste systemen moeten op een gestructureerde manier overgebracht worden naar India, en daardoor moet er al een beschrijving en een structuur in zitten. De stap naar certificatie is dan klein. De Indiërs vertelden ook dat de spoorwegen veel moderner zijn in Mumbai en dat is ook een voorbeeld van de wet van de remmende voorsprong.

Islamofilie

Islamofilie
door Democrates.net
Bron: Democrates.net

Weinig westerlingen bekeren zich tot de islam. Wel nemen sommige "intellectuelen" het geloof der moslims in bescherming.

Tijdens de Koude Oorlog werden ze fellow travellers genoemd. Het ging om intellectuele types die een afkeer van de eigen kapitalistische consumptiemaatschappijen combineerden met een blinde bewondering voor communistische experimenten in verre landen. Ze verheerlijkten Lenin, Mao en Castro, omdat deze revolutionaire helden een nieuw tijdperk leken in te luiden vol voorspoed en geluk.

De fellow travellers waren in de regel geen boeven of huurlingen van de KGB en andere rode spionagediensten. Het waren simpele wereldverbeteraars die zo hevig verlangden naar een andere maatschappij dat ze hun gezond verstand opofferden en de communistische landen gebruikten als witte kaart om hun illusies op te projecteren. Informatie die de illusie kon verstoren, werd bewust of onbewust genegeerd. Zo publiceerde de feministische schrijver Anja Meulenbelt een paar jaar nadat bij de Culturele Revolutie een paar miljoen mensen over de kling waren gejaagd, het boekje Kleine voeten, grote voeten, waarin de vreedzaamheid van de vriendelijke Chinezen ten voorbeeld werd gesteld aan de gewelddadige westerlingen........

De islam, waarmee het Westen volgens sommige waarnemers nu eveneens in staat van oorlog verkeert, maakt minder enthousiasme los. In West-Europa zijn weliswaar miljoenen fellow travellers in de vorm van islamitische migranten, maar er zijn nauwelijks autochtone bekeerlingen. Een opvolger van Anja Meulenbelt die uitlegt dat het in Afghanistan of Iran uitstekend gesteld is met de vrouwenemancipatie, de gezondheidszorg of de vrijheid van meningsuiting, heeft zich nog niet opgeworpen.

Wel zijn er intellectuelen die de islam in bescherming proberen te nemen. De bekendste is de Britse theologe Karen Armstrong, wier visie op de invloedrijke wereldgodsdienst zojuist in Nederlandse vertaling verscheen (Islam, De Bezige Bij). Haar benadering, die ook door verschillende Nederlandse hoogleraren godsdienstwetenschappen en arabistiek wordt gepropageerd, doet een beetje denken aan de wijze waarop de westerse intelligentsia in het recente verleden het communisme verdedigde.

Allereerst is er de nadruk op de goede bedoelingen. Islam, zo leggen de islamofielen geduldig uit, komt van het woord salem, dat vrede betekent. De koran staat vol aansporingen tot fatsoenlijk gedrag. Een term als jihad wordt door kwaadwillenden als heilige oorlog vertaald, maar zou in feite 'je best doen voor een ander' betekenen. Onaangename trekjes van het geloof der moslims maskeren de islamofielen met verwijzingen naar de slechte prestaties van de concurrentie. Ja, zeggen ze dan, de positie van de islamitische vrouw is wellicht niet ideaal, maar heeft het Christendom de vrouw ook niet eeuwenlang onderdrukt? En lieten de kruistochten niet zien hoe wreed christenen kunnen optreden? Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat de islamitische cultuurkritiek toch wel enig hout snijdt. Is het niet begrijpelijk dat de moslims zich keren tegen de door en door materialistische westerse maatschappijen met hun drugs, hun porno en hun criminaliteit? Typerend is verder de verklaring voor islamitische ontsporingen. Geweld, in het bijzonder terrorisme, zou een angstige reactie zijn op het westerse imperialisme. Als Amerikaanse tanks gestationeerd worden bij de heilige plaatsen Mekka en Medina, hoeft het geen verwondering te wekken dat de moslims zich geschoffeerd voelen en een keer terugslaan. Deze islamitische razernij zou je niet met geweld moeten bestrijden, maar met begrip.

Zulke redeneringen komen bekend voor. De fellow travellers, de aanhangers van het 'geloof der kameraden', argumenteerden namelijk op precies dezelfde wijze. Ook zij wezen op sympathieke passages uit de Heilige Schrift, de werken van Karl Marx en Friedrich Engels. Ook zij concentreerden zich op de splinter in het westerse oog en negeerden de balk in het andere oog. Ook zij wilden een dialoog in plaats van krachtige verdediging en vergelding. Toen de Sovjet-Unie steeds meer raketten op West-Europa richtte, pleitten zij bijvoorbeeld voor ontwapening aan NAVO zijde om zo de Russen een beetje op hun gemak te stellen.

Tegenwoordig worden de fellow travellers beschouwd als uiterst naïeve figuren die met hun ideologische dwalingen de westerse vrijheid in gevaar hebben gebracht. Nu maar afwachten hoe de islamofielen over een paar decennia zullen worden beoordeeld.
Dit artikel is overgenomen van Democrates.net

Anja Antisemiet

De Website van Anja Meulenbelt bevat de volgende grap:
zaterdag 29 oktober 2005
Grapje
Geplaatst onder: Algemeen om 9.13 uur
Ingezonden door Yasmin Aslan.

Dit moet je even proberen

1 - Ga naar Google ( http://www.google.com )
2 - Type het woord "Failure" in
3 - Click niet op "Google Zoeken," maar op "Ik doe een gok"
4 - Lach
5 - Doorsturen voordat de mensen van Google dit mankementje fixen

2 reacties »
Of probeer eens 'raar kapsel'.

Reactie van Joost — zaterdag 29 oktober 2005 @ 10.24

1 - Ga naar Google ( http://www.google.com )
2 - Type de woorden "anja antisemiet" in
3 - Click niet op "Google Zoeken," maar op "Ik doe een gok"
4 - Lach
5 - Doorsturen voordat de mensen van Google dit mankementje fixen

Reactie van keesjemaduraatje — zaterdag 29 oktober 2005 @ 17.50

1 - Ga naar Google ( http://www.google.com )
2 - Type het woord "haatzaaier" in
3 - Click niet op "Google Zoeken," maar op "Ik doe een gok"
4 - Lach
5 - Doorsturen voordat de mensen van Google dit mankementje fixen

Reactie van keesjemaduraatje — zaterdag 29 oktober 2005 @ 17.51

Thursday, October 27, 2005

IT-Security als Wapen

door KeesjeMaduraatje

IT-veiligheidsmaatsregelen zijn eigenlijk bedoeld als kwaliteitsgarantie om inbrekers buiten te houden en de informatiesystemen draaiende te houden. Steeds vaker echter worden de veiligheidseisen misbruikt om interne strijd uit te vechten. Security wordt dan als wapen in de strijd om de macht en invloed in een bedrijf. Hoe vaak moeten we niet horen als er een verzoek ligt om een extra toegansmogelijkheid tot een software of hardware: "ja, eigenlijk zou dat wel mogelijk moeten zijn, maar ik weet niet hoe "security"er over denkt.

Er worden een aantal protocollen afgesproken die in de communicatie tussen mens en computer onderling gebruikt mogen worden. Protocollen zijn de afspraken en formaten die gelden bij de uitwisseling van informatie. Bijvoorbeeld de internet toegang verloopt via het HTTP protocol op poort 80 of 8080. Doordat de zakelijke wereld voortdurend in verandering is, worden er steeds meer eisen gesteld en wordt er een noodzaak duidelijk van steeds meer flexibiliteit en snelheid. Dat betekend dat er mobiele apparaten worden aangeschaft zoals de Blackberry, TomTom en de Ipod. Deze apparaten moeten ook weer communiceren met de bestaande infrastructuur.

De security afdeling zal altijd deze verandering in de richting mobiliteit afwijzen. Mobiliteit betekend altijd minder veiligheid. Zo wordt securit tot een wapen en een rem op de vernieuwing.

Een oplossing uit deze impasse is een veiligehidsanalyse te maken. De managers van een bedrijf bepalen uiteindelijk welke veiligheidsrisicos uiteindelijk aanvaardbaar zijn. Bij veranderen van de situatie, bijvoorbeeld het aanschaffen van Blackberrys, kan opnieuw een afweging worden gemaakt of het risico van de aanschaf , qua veiliheid, verantwoord kan worden.

Wednesday, October 26, 2005

Security in Informatiesystemen

door KeesjeMaduraatje

Voor de meeste veiligheidsexperst is het al moeilijk genoeg de "hackers" voor te blijven en er voor te zorgen dat er nooit gaten in de verdedigingsmuur om het informatiesysteem geslagen worden en de indringers buiten blijven. Wat dan ontstaat is een veiligheid in "beperkte zin". Er is een stelsel van viruscheckers, firewalls, paswoorden, encryptiemechanismen en toelatingskriteria ontstaan en elke verandering en uitbreiding van het systeem die voorgesteld wordt, betekend stress. Er moet eerst gekeken worden of het geen kwaad kan en of er niet een poortje open gezet wordt.

Het is nog erger als er een situatie ontstaat waar een schijnveiligheid wordt gecreeërd. er worden extra apparaten aangeschaft om de veiligheid van data te waarborgen, zonder dat er een risicoanalyse wordt gemaakt om de nog bestaande risico's in te schatten.

Een oplossing voor het probleem van de "onontdekte gaten", in grote bedrijven natuurlijk het verschijnsel "audit". Er komen mannen in zwarte pakken die gewichtig kijken en vragen gaan stellen. Vaak willen ze ook bewijzen zien. Pas op als je die bewijzen ook gaat tonen. Dan geld weer het oude gezegde: "Erfüllte Wünsche kriegen Kinder" (het antwoord op de ene vraag produceert weer nieuwe vragen). Beter is het, te beloven dat de bewijzen binnenkort getoond gaan worden, maar dat je eigen security afdeling daar nog toestemming voor moet geven. Anders kom je in de Kafkajaanse situatie terecht dat je moet gaan bewijzen dat de getoonde bewijzen echt zijn en dat die niet vervalst kunnen worden. Dus het tonen van "logfiles", die bewijzen dat er geen ongeoorloofde toegang is geweest, roept de vraag op, waar die bestanden worden opgeslagen. Op een harde schijf natuurlijk. "En wie kunnen er allemaal bij die harde schijf?". Ja, de administratoren natuurlijk. "Zijn die administratoren gescreend". Ja, die hebben allemaal een security verklaring onderstekend. "Mogen we die verklaringen eens zien? " enzovoorts enzovoorts.

Echte gaten en security risico's worden door auditors nooit ontdekt.


Tuesday, October 25, 2005

Leven na de Offshoring

Is er leven na de offshoring?
door KeesjeMaduraatje

Op mijn eigen werk merk ik het nu pas, steeds meer werk wordt geoffshored naar India. Het Control Centre is al weg, de tweede lijn van het Unix Operating system en nu wordt onze eigen tweede lijn ook al naar India overgebracht. De vraag is natuurlijk wat voor werk wij dan moeten gaan doen en of er dan nog wel werk voor ons is.

Als we willen weten wat ons te wachten staat en wat we er aan kunnen doen, is het nodig te kijken wat voor industrieën er al weg zijn gegaan uit Nederland en wat er met de medewerkers is gebeurd.

De Textielindustrie is al uit Twente weg, en de mensen liggen daar nog niet hongerend op straat. De Fordfabriek is weg uit Amsterdam en de lassers en andere arbeiders kwam ik later tegen als schoonmaker op Schiphol. De arbeiders uit de productieafdelingen in Eindhoven zijn ontslagen, maar er is nog steeds genoeg werk in Eindhoven.

De algemene trend is dus: productiewerk naar China, Hongarije en Turkije en de dienstverlening blijft hier. Als je dus mee wilt komen, is het van belang hoog opgeleid te zijn. Er is nog toekomst in de kennisindustrie en in de ingewikkelde dienstverlening.

Juist mensen met een consultants- en commerciele instelling hebben weinig moeite een andere baan te vinden. De mensen die het eenvoudigere monitor werk doen hebben het daar moeilijker mee.

De grootste Misverstanden

De grootste Misverstanden na Theo van Gogh
door KeesjeMaduraatje

De moord op Theo heeft tot grote discussie en strijd in onze bevolking geleid. Een aantal misverstanden en misvattingen omtrend deze aanslag heeft zijn weg gevonden in de hoofden en harten van de Nederlandse bevolking. Doordat deze misvattingen bestaan praten mensen voortdurend langs elkaar heen. Volgens mij gaat het om de volgende zaken:

1) Een gebrek aan integratie van buitenlanders in de Nederlandse samenleving leidt tot extremisme en terrorisme

2) De oorlog in Irak is een belangrijke oorzaak voor het terrorisme.

3) De discriminatie van Marokkanen en Turken in Nederland is een oorzaak voor terrorisme.

4) Als we maar met elkaar blijven praten, "allochtone" vrienden hebben en elkaar begripvol blijven bejegenen, valt het allemaal wel mee.

5) Theo heeft het ook een beetje aan zichzelf te danken.

Als je goed luistert naar discussies op TV, Internet en in kranten, komen de bovenstaande denkbeelden steeds weer terug. Daarom is zo'n discussie nooit met argumenten te "winnen".
Doordat veel "opinionleaders" in Nederland geen duidelijk moreel oordeel over extremisme en terrorisme willen vellen, blijft er een vage onrust in Nederland hangen. De onderligende aggressie en ontevredenheid kan elk moment weer oplaaien. Bijvoorbeeld bij de volgende aanslag.

Aankomst van Indiërs

De aankomst van drie nieuwe Indiërs in een IT bedrijf
Door Keesjemaduraatje

Vandaag kwamen er drie Indiërs naar ons bedrijf om ingewerkt te worden. Eén ervan was al eerder 6 weken geweest met een andere groep. Dit zijn alledrie medewerkers van de "derde lijn" . Dat wil zeggen dat ze alle problemen op moeten lossen die alle eerdere "lijnen" niet hebben opgelost. Bovendien doen ze verbeteringsprojecten.

Wat me meteen positief opviel was, dat deze collega's uit India vandaag al begonnen met Nederlands te leren!! Terwijl andere collega's uit London, die al jaren in Nederland wonen, geen woord Nederlands spreken en het ook niet van plan zijn. Voor één Indiase collega is het de zevende taal en voor de twee andere de vijfde taal.

De andere collega's hebben gelukkig een interculturele cursus gehad, vorige week. Dus de sfeer op het werk kan niet meer kapot. We gaan zelfs misschien een keer samen eten.

Sunday, October 23, 2005

SP en de moordenaars


http://vredesbeweging.nl/archief/tka03/paas4b.jpg

http://www.rotterdamvoorpalestina.nl/activiteiten/HerdenkingpresidentArafat.htm

http://www.rotterdamvoorpalestina.nl/activiteiten/images/plastinaherdenkingArafat038.jpg

Mohammed B. Award

Het weblog "Frontaal Naakt" van Peter Breedveld, gaat de Mohammed B. Award uitreiken aan de man of vrouw die Theo van Gogh op de meest overtuigende wijze voor de tweede keer heeft vermoord.

Het is mogelijk een kandidaat te nomineren door een email te sturen naar Peter Breedveld

Wordt het Minister (Smadelijke Godslastering) Donner, of Anja (Haatzaaister) Meulenbelt, Gretta (Diplomatiek Paspoort) Duisenberg, Geert (Goebels) Mak, Frits Abrahams, J.A.A. van Doorn, Bas Heijne, of toch Job (Knuffel) Cohen?

We zijn benieuwd.

Interculturele Cursus

Interculturele Cursus
door KeesjeMaduraatje

we zijn op ons werk (IT-dienstverlening) al sinds Maart aan het offshoren naar India en nu hebben we een echte interculturele cursus gekregen van een Cultureel Antropologe uit Wageningen. We kregen een inleiding over India en Mumbai en over de indiase cultuur. Daarna werd verteld wat er allemaal fout kan gaan als je met Indiërs samenwerkt. Dat is heel wat. Als je alle problemen die genoemd werden ook echt zou krijgen, zou er geen communicatie meer mogelijk zijn. Maar gelukkig zijn de Indische medewerkers ook steeds westerser aan het worden, zodat er toch een goede samenwerking mogelijk is.

De vrouwelijke manager blijkt in India een normale verschijning te zijn. 30% van de managers in India is vrouw. Dat is dus een voordeel ten opzichte van Nederland. Helaas werd dat door één van de cursisten niet zo goed opgevat en die begon een hele discussie over feminisme.

De cursusleidster had ook aan de Vrije Universiteit les gegeven en ik vroeg haar wat de huidige stroming in de Curlturele Antropologie was. In de zeventiger jaren was dat "articulatie van productiemiddelen", marxistische antropologie dus. Daarna was het een tijd "ethniciteit" geweest en nu schijnt "Witchkraft" helemaal de bom te zijn. Volgens mij heeft de antropologie zich aan de Harry Potter trend aangepast.

Een groot gedeelte van de relaties tussen collega's in India blijkt bepaald te zijn door het verschijnsel "reciprociteit" . Dat betekent in het kort "ik geef jou wat" en "wat geef jij mij?". Bovendien zijn persoonlijke relaties erg belangrijk. De Indiase collega wil graag een persoonlijke band met de Nederlandse collega opbouwen en vraagt daarom al gauw naar partner en kinderen.
De wederkerigheid in voor Nederlanders een beetje moeilijk. De Indiase collega komt tenslotte om jouw werk over te nemen. Moet je hem dan ook nog uitnodigen voor eten. Moet je evengoed gezellig over je thuissituatie zitten te kletsen? Moeilijk.

De Indiase collega's gaan een "tweede lijn" en een 'derde lijn" opzetten in India. Die zal 7x24 uur per dag operationeel zijn. Dus altijd. Dat is iets dat we in Nederland niet meer zouden kunnen. Wie wil er nu nog nachtdiensten draaien?
Aanstaande maandag komt de volgende ploeg. Ik ben benieuwd.

Thursday, October 20, 2005

Nieuws van het Front

Im Westen nichts neues
door Keesjemaduraatje

even een paar berichten van het front tussendoor:

De webmaster van VetVetVet.web-log.nl, Karel Gabler, wil er mee stoppen. Karel is de webmaster van De Gezonde Roker, van Theo van Gogh. Hij wil meer nachtsrust en wil zich weer eens laten verwonderen. Ik vind het erg jammer

Premier Balkenende en Burgemeester Job Cohen zullen bij de herdenking voor Theo van Gogh op 2 November in de Linnaeusstraat, spreken. Dit is enkele vrienden van Theo in het verkeerde keelgat geschoten, omdat Theo van Gogh altijd veel kritiek op Cohen had.

De anti-deportatie-dichteres Joke Kaviaar (alias Joke Kuijt, nomen est omen) ligt al enkele dagen onder zwaar vuur op de website Eurodusnie, omdat een schrijver het niet eens is met haar te eenvoudige voorstelling van feiten en de verbranding van de Nederlandse vlag. Daarop ontspon zich een hevige discussie waarbij natuurlijk over en weer tegenstanders voor fascist werden uitgemaakt. De websites Geenstijl.nl en Nieuwrechts.nl deden live verslag van de openlijke ruzie in de extreem linkse gelederen. Daardoor verhoogde het aantal users zodanig dat de server het begaf.

Ondergetekende werd, op de website "Eurodusnie.nl", uitgemaakt voor "Fortuynistische Oud Kraker". Mijn reactie werd aanvankelijk verwijderd, maar later door de tussenkomst van een, boven ons gestelde, hoog geplaatste corifee, weer geplaatst.

De socialistische heilsprofeet Peter Storm , van de website Rooie Ravotr, is verdwenen en niemand weet waar ie is. De gewetenloze zakkenvuller AGS beweert dat hij ondergedoken is in Amsterdam of zich bij het verzet in Venezuela heeft aangesloten.

Wednesday, October 19, 2005

Lesbische pinguins in Antwerpen

Anja Meulenbelt bakt ze nog gekker:
Ze schrijft in haar blog over Lesbische Pinguins in Antwerpen. Daarom zei ik al: de werkelijkheid is nog altijd veel gekker.

De aanduiding pinguin wordt namelijk in de weblogwereld gebruikt voor radicale moslimvrouwen in alles bedekkende sluier.

Zoek in google maar eens de woorden "Pinguin"en "hofstadgroep" dan weet je wat ik bedoel.


Monday, October 17, 2005

Valerie Solanas

Valerie Solanas door Keesje Maduraatje de laatste maanden wordt het me steeds duidelijker dat mensen met een extreme politieke grondhouding, die tot gewelddaden komen, eerder een motief zoeken dan dat ze door jarenlange strijd gefrustreerd geraakt, tot hun daden komen. Eerst is er dus de frustratie en dan pas het geweld, waarbij het er niet eens zoveel toe doet welk doel de actie dient. Alleen zo is te verklaren, waarom sommige activisten zich achteréénvolgens voor marxisme, feminisme en de Islam inzetten, en telkens weer dezelfde ondemocratische en diktatoriale methodes gebruiken. De oplettende lezer zal misschien zeggen: ophouden nu, je raaskalt, want een feminist heeft nog nooit iemand omgebracht. Tenzij je Ulrike Meinhof en Gudrun Enslin als feminsten beschouwd, maar dat laten we maar even terzijde. Er is inderdaad een feministe te vinden die een man om politieke redenen aanviel en het is Valerie Solanas, die al in 1968 uit feministische motieven de popart kunstenaar Andy Warhold neerschoot. Valerie Solanas was een zeer radicale feministe die er voor pleitte de man af te schaffen. Volgens haar zijn mannen door het dragen van het onderontwikkelde Y-gen, de mindere van de vrouw en daardoor niet waard om te leven. Dat schreef ze in haar SCUM-Manifesto. Vele feministen, waaronder natuurlijk de onverbeterlijke haatzaaisters Anja Meulenbelt en Renate Dorrestein lazen het manifest en juichten het toe en hebben het tot nu toe niet nodig gevonden zich ervan te distancieëren. Aan het einde van de jaren tachtig besprak Anja Meulenbelt dit manifest nog in haar toespraak "Wat is met de mannenhaat gebeurd?". Nou zegt de kritische lezer misschien, o.k, er is een individuele krankzinnige feminist en die heeft in 1968 op Andy Warhold geschoten. Wat heeft dat met terrorisme te maken? Wie heeft ze beïnvloedt en wat kunnen we er nu nog uit leren.
Ik kan er ook niets aan doen en het leven is in het echt altijd krankzinniger dan je het zelf kan bedenken. Michel Post, heeft op zijn website het gehele SCUM manifesto vertaald in het Nederlands gepubliceerd, omdat "Valerie Solanas ..daarom nog steeds mijn favoriet.." is.

Michel Post verwierf landelijke bekendheid en "een 15 minutes of fame" (citaat van Andy Warhold), doordat hij een artikel schreef waarin de moord op Pim Fortuyn werd verklaard uit een Vitamine B12 gebrek. .(update: het artikel is intussen verwijderd. Op Ravagedigitaal staat nog wel een artikel dat de inhoud enigzins weergeeft:
http://www.ravagedigitaal.org/2001_2002/0213a12.htm

De gelijkenis in levensstijl en geaardheid van Pim Fortuyn en Andy Warhold valt op en kan ook nog een extra verklaring geven. Het is de mislukkeling en gefrustreerde die de levenskunstenaar vermoord. Dus het is weer feminisme, veganisme, een moordaanslag en dan de dood. O dood, die waarheid zijt: Nader tot U

Saturday, October 15, 2005

Arafat, Cuba, RARA

Arafat, Cuba, RARA

Door Keesjemaduraatje

Ik zal na het publiceren van dit log wel tot Peter Siebelt adept bestempeld worden, maar het moet toch geschreven worden. Wat hebben Arafat, Cuba en RARA met elkaar gemeen. Welke personen in Nederland hebben met alledrie de terroristische componenten iets te maken? Waar staan de drie woorden voor?

-Arafat staat voor Palestijns terrorisme
-Cuba staat voor diktatuur en terrorisme in Zuid-Amerika
-RARA is een Nederlandse terroristische organisatie die nog steeds niet is opgerold.

Waarom is het van belang te weten welke personen in Nederland met alledrie iets te maken hebben? Omdat het aantoont, dat het sommige mensen helemaal niet om de zaak gaat, maar dat terreur een doel op zich is. Het geeft een gevoel van macht in een nutteloos leven. Daarom kunnen aanhangers van deze ondemocratische bewegingen zowel in de hoogste kringen (Prinses Irene, Gretta Duisenberg, Hans van Mierlo), als in de marginale groeperingen gevonden worden.

Namen van personen noemen
In haar hoogtijdagen presteerde Gretta Duisenberg het, om zowel met de KGB spion Philip Agee, Hans van Mierlo als met haar eigen man, Bedier De Prairie, een relatie te hebben. Op een goeie dag lag ze naakt in bed met Hans van Mierlo, toen een inbreker hen betrapte en met handboeien aan de radiatorbuis boeide. In Den Haag brak paniek uit, omdat Hans van Mierlo, toen minister van Buitenlandse zaken, niet op de NAVO-top verscheen. De internist Bedier De Prairie, echtgenoot van Gretta, bevrijde het stel. Het is niet alleen verwonderlijk dat Gretta na dit incident niet met Hans van Mierlo, maar met Wim Duisenberg trouwde. Het is ook verwonderlijk dat Wim Duisenberg toch nog zo'n hoge positie in de Europese bankwereld kon veroveren. Philip Agee, de vriend van Gretta, werd uit Nederland uitgewezen en heeft nu een reisbureau op Cuba opgericht. Daarmee is dus de relatie tussen Cuba en Arafat gelegd. Wat heeft RARA ermee te maken?


Philip Agee

Namen van organisaties noemen
De relatie tussen Gretta en RARA loopt via de organisatie Transnational Instituut, de Wittenstraat 25, 1052 AK, Amsterdam. . Het is de organisatie van de linkse "radical chique". Mensen die zich net zo goed in mantelpakje in de bankwereld als in een actiegroep tegen de kerncentrale Dodewaard kunnen bewegen. Die niet te beroerd zijn om tonnen overheidssubsidie op te strijken en zich evengoed in de zeventiger jaren door de KGB lieten betalen. Die in een Islamitisch ondemocratisch land als Malaysia laten uitnodigen om over het "Vredesproces in het Midden-Oosten" te praten, terwijl er niemand van de Israelische regering wordt uitgenodigd.
Genoeg gescholden. Wat was er nu met RARA? Ik was er zelf niet opgekomen en het is ook een bewijs dat de werkelijkheid altijd weer drie keer zo krankzinnig is dan je je kan voorstellen.

De lijn van het Transnational Institute naar RARA loopt via Annelies Borsboom, de vroegere voorzitter van het TNI. De Groene over Annelies Borsboom:

Annelies Borsboom, gekleed in elegant mantelpak. Borsboom kan bogen op ervaring zowel als activiste (onder meer bij de antikernenergiebeweging van eind jaren zeventig rond Kalkar en Dodewaard) als in het zakenleven. Voordat ze bij het TNI kwam, was ze werkzaam bij een grote bank. Drie jaar geleden was ze een van de aangewezen personen om het eerbiedwaardige doch lichtelijk ingeslapen TNI de Nieuwe Tijd in te trekken. Dat lukte haar met verve. Het Transnational Institute is anno 2003 invloedrijker dan ooit tevoren. Voor het eerst geniet het instituut een forse subsidie van het Rijk (een half miljoen euro), wat als een indicatie mag worden gezien van het belang dat het instituut in de ogen van Den Haag inmiddels heeft.

Ze heeft ook voor het Bureau Jansen en Jansen onderzoek gedaan naar de RARA en daar artikelen over geschreven. Daarbij heeft ze de aanslag op Aad Kosto, gepleegd door de RARA, gedoogd, zo niet goedgepraat met de volgende woorden:


"er zouden ook persoonsdossiers bestaan die 'voor eeuwig open' blijven, omdat ze een RARA-zegeltje hebben. Eenmaal onder de aandacht in het kader van een RARA-onderzoek blijft de verdachte-die-geen-verdachte-is voor altijd besmet.
Maar wanneer krijgt iemand nou zo'n RARA-oortje aan zijn dossier gevouwen? Gebeurt dat al met het dossier van Lia, die in haar artikel opmerkt dat de reguliere pers weigert in te zien dat de bommen van RARA een reactie zijn op 'een extreem en gevaarlijk asielbeleid'? En komen medewerkers van de Amsterdamse vluchtelingenorganisatie die zich niet stante pede distantieerde van de bom bij Kosto ook automatisch in die sectie terecht? Het lijkt er wel op..."

Het zal wel aan mij liggen en ik zal wel een wantrouwige complotdenker zijn, maar in dit verhaal komen te veel spionnen, en bankemployees voor. Bovendien laat het volgens mij zien, dat het de terreurorganisaties in West-Europa er helemaal niet om gaat welk doel ze willen bereiken. De RARA zette zich achtereenvolgens in tegen de Apartheid, tegen de Metro en voor vluchtelingen. Bij Gretta gaat het ook niet om Arafat. Sinds de zeventiger jaren is ze bij alle ondemocratische bewegingen betrokken geweest en heeft zelfs de Nederlandse Staatsveiligheid in gevaar gebracht.

Friday, October 14, 2005

Duitsers in Nederland

Duitsers in Nederland

Bron: Allochtonen weblog
--------------------------------------------------------------------------------
Sociologe Mira Peeters-Bijlsma (35) promoveert vandaag op haar onderzoek 'Duitsers in Nederland'. Het was pionierswerk, want behalve een onderzoek naar Duitse dienstmeiden in Nederland was verder niets voorhanden. Terwijl er 105000 Duitsers in Nederland wonen.

Sommige uitkomsten van haar onderzoek zijn voor de hand liggend, andere eerder hilarisch. Zo noemen Duitsers, voordat ze verhuisden naar Nederland, 'grote ramen zonder gordijnen' als typisch Nederlands. Maar wonen ze eenmaal een aantal jaren hier, dan prijkt 'zuinig' opeens bovenaan.
Het is een diffuse groep. Een kwart noemt zich Nederlander, een kwart voelt zich nog steeds Duitser, terwijl de helft van de 343 ondervraagden zich 'Europeaan' noemt. Een derde van de geïnterviewden gaf spontaan aan dat ze ingrijpende negatieve ervaringen hadden gehad, in verband met hun afkomst. Dat varieert van opmerkingen als 'Daar heb je die moffen weer' tot het bekrassen van auto's.

In het mediagebruik zijn ze vrij eenduidig. De radio en de krant is er voor de Nederlandse informatie, terwijl televisie en tijdschriften als Der Spiegel en Der Stern dienen om op de hoogte te blijven van de verwikkelingen in het moederland. De 343 Duitsers die Peeters interviewde, zijn hoogopgeleid, en werken bijna allemaal als wetenschapper, vakspecialist of kunstenaar. Ze belandden in de Randstad (44 procent), of in het oosten en zuiden van Nederland (45 procent). Ruim de helft heeft een Nederlandse partner, maar 39 procent spreekt thuis met die partner Nederlands.

Bijna allemaal hielden ze hun Duitse paspoort; slechts 11 procent nam de Nederlandse identiteit aan. Kenmerkend is de positieve blik op Nederland die veel Duitsers hadden voordat ze zich hier vestigden. Open, tolerant, vriendelijk, gastvrij: het kon niet op. Tegelijkertijd beschouwden ze Duitsers zelf als arrogant en overheersend. Maar wat blijkt? Naarmate ze langer in Nederland wonen, stellen de immigranten hun visie bij. Ze worden positiever over Duitsland en kritischer op de Nederlandse volksaard.

Meer op de website van: Trouw

"lesbische anja meulenbelt adept"

Soms ben ik ook actief op andere weblogs. Bijvoorbeeld onder het thema:

"lesbische anja meulenbelt adept"
Check it!

Thursday, October 13, 2005

Burka!!

De voordelen van de Burka!!
door KeesjeMaduraatje

Je kan het zo gek niet bedenken, of er zijn wel weer mensen die zich voor een krankzinnig kledingstuk als de Burka inzetten. Zoals de conservatieve krachten aan het begin van de Zeventiger Jaren tegen de minirok tekeer gingen, zo gaan de conservatieve krachten nu zich inzetten voor de Burka. Met conservatief bedoel ik alle mensen die links van de PvdA staan. Ik noem geen namen meer. De trouwe bezoekers van dit weblog weten wie ik bedoel.

Nu is er weer een vernieuwde website van krakers in Leiden in de lucht en verdomd als het niet waar is. Er staat een pleidooi voor de Burka in.

In de vroeger Eighties waren de krakers nog vooruitstrevend met hun majoos en zwarte leren jassen. Het heeft zeker tien jaar geduurd voordat ik dezelfde mode op het platteland van Duitsland plotseling ook zag opduiken. Maar nu gaan ze toch echt terug in de tijd.

Afgezien van de conservatieve kledinglijn, zijn de maatschappelijke groepen die zichzelf met "links"aanduiden, ook op andere terreinen het initiatief in het publieke debat verloren.
De VVD komt met voorstellen voor een goede kinderopvang. Verdonk en Wilders zetten zich in tegen de onderdrukking van de vrouw. In dezelfde week heeft Femke Halsema niets anders te zeggen dan dat ze nu "Individueel Liberaal" is geworden. Het is duidelijk dat er sprake is van een identiteitscrisis van de "linkse" intelligentsia.

Wat doen we met de Burka?
--Verplicht stellen voor Islamitische vrouwen?
--Toestaan voor mannen én vrouwen
--Sollicitatieplicht opheffen voor Burkadragers
--Eens kijken hoeveel mensen dan nog een Burka gaan fragen!!


Tuesday, October 11, 2005

Arafat en de Nazis

De nazi wortels van Arafat

Katholiek Nieuwsblad, 26 september 2003.

Yasser Arafat was in zijn jeugd de oogappel van de groot-moefti van Jerusalem, Al-Husseini. Arafats eigen achternaam luidt ook Al-Husseini. Hoewel zijn bloedverwantschap met de moefti niet vaststaat, noemde hij hem wel 'oom'.

Nog in 2002 noemde Arafat in een interview met de Palestijnse krant Al Quds zijn oom "onze held" en vergeleek zijn eigen overlevingskunst met die van de Arabische nationaal-socialistische collaborateur.
"Wij zijn geen Afghanistan" zei Arafat bij die gelegenheid. "Wij zijn een groot volk. Kon men destijds onze held Hajj Amin Al-Husseini vervangen? Er waren een aantal pogingen om van hem af te komen, omdat men hem als een collaborateur van de nazi's beschouwde. Maar evengoed woonde hij in Cairo en nam hij deel aan de oorlog van 1948; ik was één van zijn soldaten."

Wie was Hajj Amin al-Husseini? De groot-moefti van Jerusalem was voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog een overtuigde medestander van de nationaal-socialisten. Hij was een groot voorstander van de Duitse massamoord op de joden. Hij werd in feite een Duitse agent die de Engelsen verscheidene malen hebben gepoogd te arresteren.


Op de foto met Anja Meulenbelt (SP)

Een van de 'grootste' prestaties van de moefti is het werven van tienduizenden moslims uit de Balkan voor de SS. Zijn moslimlegioenen namen later deel aan de massamoorden op duizenden Servische partisanen, joden en zigeuners.

Op 1 maart 1944 deed Arafats held in Berlijn een dramatische oproep op de radio: "Arabieren! Sta op als één man en vecht voor jullie heilige rechten. Dood de joden waar je ze ook maar vinden kunt. Dit behaagt aan God, de geschiedenis en de godsdienst. Dit kan jullie eer redden."

De moefti bezocht meerdere concentratiekampen en moedigde Hitler aan om de Endlösung ook toe te passen op de joden van Noord-Afrika en Palestina. Zijn enige voorwaarden voor het werven van de moslimlegioenen op de Balkan was de belofte van Hitler na de oorlog ook de joden van het Midden-Oosten aan te pakken. Deze moefti was Arafats mentor en spirituele 'peetoom'.


Mein Kampf

Een Arabische vertaling van Adolf Hitlers Mein Kampf is enige jaren te koop in de gebieden die vallen onder de Palestijnse autoriteit. Het bereikte in korte tijd de Palestijnse boeken-toptien. Het gaat om de heruitgave van een oorspronkelijke Libanese editie uit 1963 en 1995. Vertaler Luis Al-Haj merkt in de inleiding onder andere op:
"Deze vertaling van Mein Kampf is ongewijzigd gelaten door de censuur. We zorgden ervoor Hitlers opvattingen en theorieen over nationalisme, regimes en etniciteit zonder enige verandering door te geven omdat zij nog niet verouderd zijn en omdat wij, in de Arabische wereld, nog altijd lukraak op al die drie gebieden te werk gaan."


Monday, October 10, 2005

Palestijnse Propaganda (filmpje)

De Propaganda op de TV zender van de Palestijnse Autoriteit
door Keesjemaduraatje

bron: Palestinian Media Watch

Ook na de terugtrekking uit de Gazastrook gaat de Palestijnse TV gewoon door met propaganda uitzenden. Kijk maar naar dit filmpje van de Palestijnse TV. In deze film wordt een Palestijnse bruid doodgeschoten door een Israelische soldaat. Opvallend is de gelijkenis in symboliek met nazi-propaganda uit de dertiger jaren. De Israelische soldaat wordt afgebeeld met een kromme neus. De symboliek laat een gemene lachende soldaat zien die een onschuldige Palestijnse bruid, die in de zee staat, doodschiet. De zee staat in dit geval voor reinheid en onschuld. De reddende Palestijn springt natuurlijk door een brandend vuur (reiniging). Wat wel opvalt is dat de Palestijn met zijn Kalashnikov in de lucht schiet.

De boodschap van de Palestinian Media Watch is, dat Abbas weliswaar zegt te willen onderhandelen, maar tegelijkertijd op zijn TV zenders doorgaat met dit soort propaganda uit te zenden. Een typisch geval van een diktatuur die hat haarzaaien nodig heeft om zijn eigen bevolking verder op te hitsen tegen een vijand om zo zelf aan de macht te kunnen blijven. Zoals beschreven in "The Case for Democracy"van Nathan Sharansky.

Wednesday, October 05, 2005

Articulatie van productiemiddelen

art

De rol van de Antropoloog

Waar antropologen goed voor zijn
door Keesjemaduraatje

veroveren van andere landen
in kaart brengen van sociale structuren
De machthebbers helpen

De Schuld van de Indiaan

'T is de schuld van de Indiaan
door KeesjeMaduraatje

Nadat ik Culturele Antropologie had gestudeerd, merkte ik, dat je de mensen van alles wijs kan maken, als het maar over verre vreemde volkeren gaat en het verhaal maar krankzinnig genoeg is. Zo vertel ik jaren op feesten en bij visites dat indianen geen woord voor schuld hebben. Ze kennen het woord gewoon niet. Dit sluit naar mijn mening goed aan bij de onder antropologen wijdverbreide mythe van de "edele wilde". De mensen die "dichter bij de natuur" leven, kennen eigenlijk geen goed en kwaad, in ieder geval bedoelen ze het altijd goed. Vandaar dat ze in hun woordenschat ook geen woord voor schuld hebben. Aan de andere kant sluit het goed aan bij de gedachte van Adam en Eva in het paradijs, die pas door de zondeval schaamte ontwikkelden en tot moderne mensen muteerden. Hoe graag zouden we wilen dat we nog in een hutje ergens op de savanne zouden zitten en geen zorgen hadden?

Wie schets mijn verbazing toen een gekke socioloog het inderdaad ging onderzoeken en tot de conclusie kwam dat de indianen inderdaad geen woord voor schuld hadden! Ongelofelijk!

Maar wie heeft er dan wel schuld?

Wij natuurlijk. De witman. Dat is duidelijk. De blanken hebben de indianen uitgemoord en ook nog eens de bizons, of andersom. De indianen hebben natuurlijk geen schuld, want die weten niet eens wat dat is. Nou leer je één ding wel bij de studie Antropologie en dat is kritisch denken. Vandaar dat ik dit verhaal nooit helemaal heb geloofd. De twijfel werd sterker toen er hele oude botten werden gevonden in de VS en de Indianenstammen deze botten opeisten om ze te herbegraven. Na DNA onderzoek bleek dat de botten inderdaad al ouder waren dan de indianenstammen en dat ze van een Europeaan waren. Ja, jammer. Snel begraven dan maar. Het kan dus zijn dat de Noormannen inderdaad al veel eerder in Amerika waren.

Nog erger is het, dat het bizon verhaal ook niet klopt. De indianen zijn veel minder vredelievend en natuurlievend dan ze verhalen ons doen geloven. Ook de indianenstammen op de prairie hebben de bizons uigemoord. Bovendien waren er al heel lang oorlogen aan de gang en die werden ook voor de lol gevoerd. Dus de indiaan als edele mens is een mythe die uit ons onderbewuste voortkomt.
Het hele verhaal kan je hier lezen

Dialektiek van de Antropologie

De Dialektiek van de Antropologie (Eerste deel)
door KeesjeMaduraatje

de meeste cultureel antropologen zijn in hun eigen land progressief, vooruitstrevend en seculier. Als je ze verteld dat je je kind laat dopen, kijken ze je glazig aan. Als je verteld dat je moeder bij je in huis komt wonen, krijg je meewarige blikken toegeworpen. De cultureel antropoloog is een individualistische moderne persoon, zolang hij in Nederland verblijft.

Dit verandert volkomen en 180% als de antropoloog één stap buiten de landsgrenzen zet. Dan moet cultuur behouden worden, bedreigde volkeren hun cultuur gered worden. Vergeten indianenstammen moeten in het oerwoud blijven en er mag niemand heen. Allerlei vreemde gebruiken en riten moeten beschermd worden. Als een indianenstam hem uitnodigd bij een initiatierite aanwezig te zijn, is de antropoloog graag van de partij.

Ik heb dit bij mezelf vastgesteld, toen ik drie maanden antropologisch onderzoek deed in de bergen van Tunesië. Daar waren heilige hutten, die door gelovigen gebruikt werden om offers aan de Marabouts te brengen. Die hutten stonden op verschillende plekken in het dorp en ik zag een paar opgeschoten jongens die door zo'n hut renden en er afval achterlieten. Ik was geschokt en wilde ze terecht wijzen. Dat was tenslotte een religieus symbool. Een docent van mij zei dat ik dat allemaal niet té serieus moest nemen.

De antropoloog wordt conservatief als het om een andere dan zijn eigen cultuur gaat.

Monday, October 03, 2005

Toenadering tot Israel

De voorzichtige toenaderingspogingen tot Israel
door KeesjeMaduraatje

de laatste tijd heb ik al vanuit twee bronnen gehoord, dat er voorzichtige toenaderingspogingen door arabische- en islamitische staten gedaan worden in de richting van Israel. eerst hoorde ik het van mijn antropologische collega die in Singapore onderzoek doet naar joodse sporen in Azië. Vanuit Maleisië waren er al pogingen gedaan, maar die moesten weer afgebroken worden. De Indonesische regering wil wel graag de betrekkingen weer herstellen, maar wordt door de moslim meerderheid teruggefloten.

Vandaag lees ik in de Palestinian Media Watch weer hetzelfde verhaal, dat er pogingen worden gedaan, maar dat die vanuit de terroristische en extremistische hoek worden bestempeld als hoererij.


Onderschrift: Israel als hoer.
bron: Al-Hayat Al-Jadida

Waarom is dit nu zo van belang om te weten?

Twee redenen kan ik zo bedenken: de verhalen dat Abbas en de PLO nu zo graag vrede willen, worden er door tegengesproken. De gewone Palestijnen willen inderdaad vrede, maar het zou ook het einde zijn van de macht van de PLO en Hamas. Die leven juist dankzij de haat die ze zaaien. Daarom wordt er nog voortdurend haat gezaaid door deze organisaties. De andere reden is, dat het de theorie bevestigd, dat redelijke en democratische regeringen helemaal geen oorlog willen en zelfs geen oorlog nodig hebben.

De conclusie kan volgens mij alleen zijn, dat de democratie in de Palestijnse gebieden bevorderd moet worden. De Europese Gemeenschap moet voorwaarde aan de hulp stellen en niet zomaar miljoenen in een dictatuur pompen.

Criminele Vreemdelingen

De harde hand van Minister Verdonk
door KeesjeMaduraatje

Ook al is het nog zo begrijpelijk dat de regering de verblijfsvergunning van vreemdelingen die misdaden hebben begaan wil intrekken, toch ben ik het er niet mee eens hoe dat nu gecommuniceerd wordt. Er wordt namelijk voortdurend over "Criminele Vreemdelingen" gepraat. De twee woorden crimineel en vreemdeling worden nu al een week voortdurend naast elkaar genoemd en dat kan niet zonder gevolgen blijven. De associaties die dat teweeg brengt zullen nog lang blijven doorwerken. Ik heb dat ik duitsland al meegemaakt metde woorden "Kriminelle Asylanten" (criminele asielzoekers). Toen was het geen minister die het zei, maar het waren de extreem rechtse Republikaner en NPD die deze woorden voortdurend in verbinding brachten. Het is waarschijnlijk overbodig te zeggen dat het grootste deel van de vreemdelingen helemaal niet met justitie in aanraking komt. Maar ze worden wel voortdurend geconfronteerd met deze associaties.