Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, October 03, 2005

Criminele Vreemdelingen

De harde hand van Minister Verdonk
door KeesjeMaduraatje

Ook al is het nog zo begrijpelijk dat de regering de verblijfsvergunning van vreemdelingen die misdaden hebben begaan wil intrekken, toch ben ik het er niet mee eens hoe dat nu gecommuniceerd wordt. Er wordt namelijk voortdurend over "Criminele Vreemdelingen" gepraat. De twee woorden crimineel en vreemdeling worden nu al een week voortdurend naast elkaar genoemd en dat kan niet zonder gevolgen blijven. De associaties die dat teweeg brengt zullen nog lang blijven doorwerken. Ik heb dat ik duitsland al meegemaakt metde woorden "Kriminelle Asylanten" (criminele asielzoekers). Toen was het geen minister die het zei, maar het waren de extreem rechtse Republikaner en NPD die deze woorden voortdurend in verbinding brachten. Het is waarschijnlijk overbodig te zeggen dat het grootste deel van de vreemdelingen helemaal niet met justitie in aanraking komt. Maar ze worden wel voortdurend geconfronteerd met deze associaties.


5 comments:

Rinus Duikersloot said...

Hoe zou deze groep van mensen dan beter kunnen worden aangeduid?

keesjemaduraatje said...

de maatregel zou beter aangeduid kunnen worden met:
"verscherping beleid verblijfsvergunningen"
of
"verbeter proces criminaliteitsbestrijding"

Rinus Duikersloot said...

Maar de mensen om wie het gaat hebben dan geen naam? Ik vind dat we niet te krampachtig hiermee moeten omgaan. Juist door het niet benoemen speel je rechts extremisme in de kaart.

Rinus Duikersloot said...

Deze discussie doet me ook denken aan de discussie over het schrappen van de term allochtoon.

Hafid Bouazza hierover: Er klinken stemmen om het woord allochtoon te schrappen en te vervangen door een ander woord, omdat deze term een negatieve bijklank zou hebben gekregen. Het zal niet lang duren of de woorden islam en moslim dienen ook vervangen te worden. Ik ben benieuwd wat het onmetelijk vernuft van deze goedbedoelende welzijnwerkers gaat verzinnen, want mohammedaan mogen we ook niet zeggen. Blijkbaar gaat men ervan uit dat een wisseling van benamingen ook een wisseling van mentaliteit inhoudt. Was het maar zo simpel. Want wordt het niet tijd om de mensen te veranderen in plaats van de onschuldige taal geweld aan te doen.

Don Cornelis said...

"Mensen veranderen" ? "Onschuldige taal" ?
Van dit stuk tekst gaat een grenzenloze en domme naiviteit uit.