Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, October 05, 2005

De Schuld van de Indiaan

'T is de schuld van de Indiaan
door KeesjeMaduraatje

Nadat ik Culturele Antropologie had gestudeerd, merkte ik, dat je de mensen van alles wijs kan maken, als het maar over verre vreemde volkeren gaat en het verhaal maar krankzinnig genoeg is. Zo vertel ik jaren op feesten en bij visites dat indianen geen woord voor schuld hebben. Ze kennen het woord gewoon niet. Dit sluit naar mijn mening goed aan bij de onder antropologen wijdverbreide mythe van de "edele wilde". De mensen die "dichter bij de natuur" leven, kennen eigenlijk geen goed en kwaad, in ieder geval bedoelen ze het altijd goed. Vandaar dat ze in hun woordenschat ook geen woord voor schuld hebben. Aan de andere kant sluit het goed aan bij de gedachte van Adam en Eva in het paradijs, die pas door de zondeval schaamte ontwikkelden en tot moderne mensen muteerden. Hoe graag zouden we wilen dat we nog in een hutje ergens op de savanne zouden zitten en geen zorgen hadden?

Wie schets mijn verbazing toen een gekke socioloog het inderdaad ging onderzoeken en tot de conclusie kwam dat de indianen inderdaad geen woord voor schuld hadden! Ongelofelijk!

Maar wie heeft er dan wel schuld?

Wij natuurlijk. De witman. Dat is duidelijk. De blanken hebben de indianen uitgemoord en ook nog eens de bizons, of andersom. De indianen hebben natuurlijk geen schuld, want die weten niet eens wat dat is. Nou leer je één ding wel bij de studie Antropologie en dat is kritisch denken. Vandaar dat ik dit verhaal nooit helemaal heb geloofd. De twijfel werd sterker toen er hele oude botten werden gevonden in de VS en de Indianenstammen deze botten opeisten om ze te herbegraven. Na DNA onderzoek bleek dat de botten inderdaad al ouder waren dan de indianenstammen en dat ze van een Europeaan waren. Ja, jammer. Snel begraven dan maar. Het kan dus zijn dat de Noormannen inderdaad al veel eerder in Amerika waren.

Nog erger is het, dat het bizon verhaal ook niet klopt. De indianen zijn veel minder vredelievend en natuurlievend dan ze verhalen ons doen geloven. Ook de indianenstammen op de prairie hebben de bizons uigemoord. Bovendien waren er al heel lang oorlogen aan de gang en die werden ook voor de lol gevoerd. Dus de indiaan als edele mens is een mythe die uit ons onderbewuste voortkomt.
Het hele verhaal kan je hier lezen

1 comment:

Sonia said...

je beweerd een antropoloog te zijn, wel met deze laat ik u mijn grote twijfels daarover; als je de achter grond van deze mensen wil opzoeken doe het dan grondig in plaats van zomaar uit je nek te krabelen.voor dat columbus hen zogezegt ontdekt heeft waaren er de nederlanders en zeker de nooren al aan land geweest die deze mensen opjaagde als wild,zijn dit dan die vredelievende blanken die echt zo heilig en vredelievend zijn(VOLGENS DE GESCHIEDENIS DIE IK GELEERD HEB WAS ER AL IN DE TIJD VAN DE ROMEINEN OORLOG) dus werp AUB deze natieve amerikan geen steen , wat zouw jij doen moest ik in uw huis komen binnen vallen en uw kinderen mee nemen of verkrachten , ik denk dat je er niet zal op staan wachten en me uitzwaaien met de beloften kom binnen een paar jaar terug dan heb ik weer kinderen voor u of beter indien je wil mag je hier al mijn bezittingen hebben en zal ik voor u kruipen waar je wil. Ik denk niet dat dit is wat je wil zelfs je levens gewoonte, taal en geloof moeten negeren laat ons toch een koe een koe noemen en respekt voor deze mensen die zelfs nu nog voor hun land, geloof, levens wijze enook de natuur opkomen (iets waar de blanken geen respekt voor hebben.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!