Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, October 14, 2005

Duitsers in Nederland

Duitsers in Nederland

Bron: Allochtonen weblog
--------------------------------------------------------------------------------
Sociologe Mira Peeters-Bijlsma (35) promoveert vandaag op haar onderzoek 'Duitsers in Nederland'. Het was pionierswerk, want behalve een onderzoek naar Duitse dienstmeiden in Nederland was verder niets voorhanden. Terwijl er 105000 Duitsers in Nederland wonen.

Sommige uitkomsten van haar onderzoek zijn voor de hand liggend, andere eerder hilarisch. Zo noemen Duitsers, voordat ze verhuisden naar Nederland, 'grote ramen zonder gordijnen' als typisch Nederlands. Maar wonen ze eenmaal een aantal jaren hier, dan prijkt 'zuinig' opeens bovenaan.
Het is een diffuse groep. Een kwart noemt zich Nederlander, een kwart voelt zich nog steeds Duitser, terwijl de helft van de 343 ondervraagden zich 'Europeaan' noemt. Een derde van de geïnterviewden gaf spontaan aan dat ze ingrijpende negatieve ervaringen hadden gehad, in verband met hun afkomst. Dat varieert van opmerkingen als 'Daar heb je die moffen weer' tot het bekrassen van auto's.

In het mediagebruik zijn ze vrij eenduidig. De radio en de krant is er voor de Nederlandse informatie, terwijl televisie en tijdschriften als Der Spiegel en Der Stern dienen om op de hoogte te blijven van de verwikkelingen in het moederland. De 343 Duitsers die Peeters interviewde, zijn hoogopgeleid, en werken bijna allemaal als wetenschapper, vakspecialist of kunstenaar. Ze belandden in de Randstad (44 procent), of in het oosten en zuiden van Nederland (45 procent). Ruim de helft heeft een Nederlandse partner, maar 39 procent spreekt thuis met die partner Nederlands.

Bijna allemaal hielden ze hun Duitse paspoort; slechts 11 procent nam de Nederlandse identiteit aan. Kenmerkend is de positieve blik op Nederland die veel Duitsers hadden voordat ze zich hier vestigden. Open, tolerant, vriendelijk, gastvrij: het kon niet op. Tegelijkertijd beschouwden ze Duitsers zelf als arrogant en overheersend. Maar wat blijkt? Naarmate ze langer in Nederland wonen, stellen de immigranten hun visie bij. Ze worden positiever over Duitsland en kritischer op de Nederlandse volksaard.

Meer op de website van: Trouw

No comments: