Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, October 25, 2005

Leven na de Offshoring

Is er leven na de offshoring?
door KeesjeMaduraatje

Op mijn eigen werk merk ik het nu pas, steeds meer werk wordt geoffshored naar India. Het Control Centre is al weg, de tweede lijn van het Unix Operating system en nu wordt onze eigen tweede lijn ook al naar India overgebracht. De vraag is natuurlijk wat voor werk wij dan moeten gaan doen en of er dan nog wel werk voor ons is.

Als we willen weten wat ons te wachten staat en wat we er aan kunnen doen, is het nodig te kijken wat voor industrieën er al weg zijn gegaan uit Nederland en wat er met de medewerkers is gebeurd.

De Textielindustrie is al uit Twente weg, en de mensen liggen daar nog niet hongerend op straat. De Fordfabriek is weg uit Amsterdam en de lassers en andere arbeiders kwam ik later tegen als schoonmaker op Schiphol. De arbeiders uit de productieafdelingen in Eindhoven zijn ontslagen, maar er is nog steeds genoeg werk in Eindhoven.

De algemene trend is dus: productiewerk naar China, Hongarije en Turkije en de dienstverlening blijft hier. Als je dus mee wilt komen, is het van belang hoog opgeleid te zijn. Er is nog toekomst in de kennisindustrie en in de ingewikkelde dienstverlening.

Juist mensen met een consultants- en commerciele instelling hebben weinig moeite een andere baan te vinden. De mensen die het eenvoudigere monitor werk doen hebben het daar moeilijker mee.

No comments: