Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, October 03, 2005

Toenadering tot Israel

De voorzichtige toenaderingspogingen tot Israel
door KeesjeMaduraatje

de laatste tijd heb ik al vanuit twee bronnen gehoord, dat er voorzichtige toenaderingspogingen door arabische- en islamitische staten gedaan worden in de richting van Israel. eerst hoorde ik het van mijn antropologische collega die in Singapore onderzoek doet naar joodse sporen in Azië. Vanuit Maleisië waren er al pogingen gedaan, maar die moesten weer afgebroken worden. De Indonesische regering wil wel graag de betrekkingen weer herstellen, maar wordt door de moslim meerderheid teruggefloten.

Vandaag lees ik in de Palestinian Media Watch weer hetzelfde verhaal, dat er pogingen worden gedaan, maar dat die vanuit de terroristische en extremistische hoek worden bestempeld als hoererij.


Onderschrift: Israel als hoer.
bron: Al-Hayat Al-Jadida

Waarom is dit nu zo van belang om te weten?

Twee redenen kan ik zo bedenken: de verhalen dat Abbas en de PLO nu zo graag vrede willen, worden er door tegengesproken. De gewone Palestijnen willen inderdaad vrede, maar het zou ook het einde zijn van de macht van de PLO en Hamas. Die leven juist dankzij de haat die ze zaaien. Daarom wordt er nog voortdurend haat gezaaid door deze organisaties. De andere reden is, dat het de theorie bevestigd, dat redelijke en democratische regeringen helemaal geen oorlog willen en zelfs geen oorlog nodig hebben.

De conclusie kan volgens mij alleen zijn, dat de democratie in de Palestijnse gebieden bevorderd moet worden. De Europese Gemeenschap moet voorwaarde aan de hulp stellen en niet zomaar miljoenen in een dictatuur pompen.

6 comments:

Dylan said...

"De andere reden is, dat het de theorie bevestigd, dat redelijke en democratische regeringen helemaal geen oorlog willen en zelfs geen oorlog nodig hebben.
"

VS
NL
UK

etc etc etc
allemaal deden ze mee aan oorlog.

En hoe ben jij er zo zeker van dat het palestijnse volk vrede wil? ben jij hun woordvoerder?

keesjemaduraatje said...

Ik ben er inderdaad van overtuigd, dat de Palestijnse kinderen opgehitst worden. Op de televisiestations van het Palestijns gezag wordt voortdurend propaganda uitgezonden. Als er ook eens andere stemmen aan het woord zouden komen, zou de situatie snel ontspannen. Het geweld is ook alleen maar toegenomen sinds alle vredesakkoorden en sinds de PLO weer toegelaten is in het land.
Wat betreft het meedoen aan oorlog: dat is al erg genoeg, maar soms nodig.

Dylan said...

het gaat er niet om of het erg is of niet
het gaat erom dat het complete bullshit is dat democratische regeringen geen oorlog nodig hebben/willen

en de NOS is ook propaganda, en CNN ook, en 99% van alle films ook.

enne, isrealische tanks die (schietend) door palestijnse straten rijden is al meer dan genoeg om de palestijnen "op te hitsen"

Dylan said...

*hollywood films

keesjemaduraatje said...

dat van het NOS journaal vind ikm interessant, omdat namelijk zowel de Israeilische- als de Palestijnse kant het NOS journaal partijdig vindt. Dus waarschijnlijk zitten ze gewoon in het midden.

pele said...

of hebben ze 2 parttime hoofdredacteuren.