Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, October 17, 2005

Valerie Solanas

Valerie Solanas door Keesje Maduraatje de laatste maanden wordt het me steeds duidelijker dat mensen met een extreme politieke grondhouding, die tot gewelddaden komen, eerder een motief zoeken dan dat ze door jarenlange strijd gefrustreerd geraakt, tot hun daden komen. Eerst is er dus de frustratie en dan pas het geweld, waarbij het er niet eens zoveel toe doet welk doel de actie dient. Alleen zo is te verklaren, waarom sommige activisten zich achteréénvolgens voor marxisme, feminisme en de Islam inzetten, en telkens weer dezelfde ondemocratische en diktatoriale methodes gebruiken. De oplettende lezer zal misschien zeggen: ophouden nu, je raaskalt, want een feminist heeft nog nooit iemand omgebracht. Tenzij je Ulrike Meinhof en Gudrun Enslin als feminsten beschouwd, maar dat laten we maar even terzijde. Er is inderdaad een feministe te vinden die een man om politieke redenen aanviel en het is Valerie Solanas, die al in 1968 uit feministische motieven de popart kunstenaar Andy Warhold neerschoot. Valerie Solanas was een zeer radicale feministe die er voor pleitte de man af te schaffen. Volgens haar zijn mannen door het dragen van het onderontwikkelde Y-gen, de mindere van de vrouw en daardoor niet waard om te leven. Dat schreef ze in haar SCUM-Manifesto. Vele feministen, waaronder natuurlijk de onverbeterlijke haatzaaisters Anja Meulenbelt en Renate Dorrestein lazen het manifest en juichten het toe en hebben het tot nu toe niet nodig gevonden zich ervan te distancieëren. Aan het einde van de jaren tachtig besprak Anja Meulenbelt dit manifest nog in haar toespraak "Wat is met de mannenhaat gebeurd?". Nou zegt de kritische lezer misschien, o.k, er is een individuele krankzinnige feminist en die heeft in 1968 op Andy Warhold geschoten. Wat heeft dat met terrorisme te maken? Wie heeft ze beïnvloedt en wat kunnen we er nu nog uit leren.
Ik kan er ook niets aan doen en het leven is in het echt altijd krankzinniger dan je het zelf kan bedenken. Michel Post, heeft op zijn website het gehele SCUM manifesto vertaald in het Nederlands gepubliceerd, omdat "Valerie Solanas ..daarom nog steeds mijn favoriet.." is.

Michel Post verwierf landelijke bekendheid en "een 15 minutes of fame" (citaat van Andy Warhold), doordat hij een artikel schreef waarin de moord op Pim Fortuyn werd verklaard uit een Vitamine B12 gebrek. .(update: het artikel is intussen verwijderd. Op Ravagedigitaal staat nog wel een artikel dat de inhoud enigzins weergeeft:
http://www.ravagedigitaal.org/2001_2002/0213a12.htm

De gelijkenis in levensstijl en geaardheid van Pim Fortuyn en Andy Warhold valt op en kan ook nog een extra verklaring geven. Het is de mislukkeling en gefrustreerde die de levenskunstenaar vermoord. Dus het is weer feminisme, veganisme, een moordaanslag en dan de dood. O dood, die waarheid zijt: Nader tot U

No comments: