Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, November 12, 2005

Kwakende Eend

door KeesjeMaduraatje

Hans Knoop zei het heel treffend in het programma "Het Zwarte Schaap"van de VARA, dat ik vanavond bekeek: "Als het kwaakt als een eend, vliegt als een eend en eruit ziet als een eend, mag je het beste een eend noemen." Daarom mag hij Gretta Duisenberg een antisemiet noemen.

Ik bekeek het omstreden programma samen met mijn vrouw en twee zoons. dat is ook wel weer eens een bijzondere ervaring, want er worden toch hele andere opmerkingen gemaakt dan je zou verwachten. Mijn vrouw: "Is dat haar echt of heeft ze een pruik op". Mijn oudste zoon: "kunnen we nu naar iets anders kijken?" enzovoorts.

Mevrouw Duisenberg heeft het voortdurend over het "lijden van het Palestijnse Volk".

Dat is natuurlijk retoriek die rechtstreeks overgenomen is van de propaganda van de Palestijnse haatzaaiers. Ze is niet in staat zelf iets te bedenken.

Een interessant gegeven is, dat mevrouw Duisenberg naar restaurants in Amsterdam-Zuid gaat en daar soms wordt uitgescholden. Dat is natuurlijk vervelend, maar je moet bedenken dat mensen die echt kritisch zijn, helemaal niet meer naar een restaurant kunnen omdat het te gevaarlijk is. Van wie gaat het geweld nu eigenlijk uit? Gretta en Anja kunnen nog steeds onbeschermd rondlopen.

Vragen die in het programma niet gesteld werden: Wat gebeurd er met de miljarden Euri die de EU aan de Palestijnen geeft? Waarom worden daar geen ziekenhuizen van gebouwd? Waarom moeten Palestijnse vrouwen nog steeds in Israel bevallen? Waarom heeft Arafat niet toegestemd in het stichten van een Palestijnse staat?

Het laatste woord is nog niet gezegd en geschreven.


4 comments:

J.J. v.d. Gulik said...

Ik vond het optreden van Knoops kenmerkend voor vele joden. Hij vroeg van Van Agt en Duisenberg compassie te tonen met de de joden in Israel. In dit geval gaat het om vertegenwoordigerrs van een kleine groep in Nedrland, die de Palesatijnse zaak steunt.Tegelijk haalt hij het niet in zijn hoofd om te verwachten, dat de degenen die pro-Israel zijn en dat zijn er velen compassie hebben met de Palestijnen. Een gebruikelijke huichelachteige afleidingsmanoeuvre dus.

Joden kunnen gemakkelijk het staatsburgerschap van Israel verkrijgen. De joodse gemeenschap stelt zich ook op als een verlengstuk van de joodse gemeenschap in Israel. De internationelae joodse gemeenschap maakt daarmee ook het handelen van de Israelische politiek mogelijk. Als ze daar als gemeenschap op worden aangesproken is het plotseling van ''van onze naam is haas'' en het is racistisch om ons zo te bejegenen. Hypocrisie ten top en gewoon een truc om zichzelf buiten elke kritiek te kunnen plaatsen. Tegelijk staan mensen als Knoops, maar dat geldt eigenlijk voor alle vertegenwoordigende organen van de joden, snel met kritiek klaar op individuen of groepen, als die kritiek op joden en israel hebben. Joden zijn er dan ook in geslaagd om voor zichzelf een pluspakket te verwerven. Andere groepen moeten het gewoon met racisme doen, de joden hebben voor zichzelf de term antisemitisme gemonopoliseerd. In feite is het een discriminerende term, omdat het meer inhoudt dan wat gebruikelijk is bij racisme. De truc was om naast de gebruikelijke racistische uitingen ook gewone kritiek op joden en Israel onder dat begrip te schuiven, waardoor het min of meer strafbaar werd om met kritiek op joden en Israel te komen. Als men daarmee doorgaat, dan zal dat zich tegen de joden gaan keren.

Sharon stelt ook jaarlijks in zijn toespraak tot de Aipac onder meer de volgende punten aan de orde. Israel en Jeruzalem zijn er voor alle joden. Joden dienen hun kinderen een zionistische opvoeding te geven en intensieve contacten met Israel na te streven en indien mogelijk naar Israel te verhuizen. Hij stelt dan ook, dat hij zich niet als Israelisch premier tot hen richt, maar als een jood. Hij heeft het dan ook over de gedeelde lotsbestemming. Het tekent de band tussen de Amerikaanse joodse gemeenschap en Israel.

De Aipac vertegenwoordigt ook primair de Israelische belangen en is daarmee een vijfde colonne en wel gezien de invloed een vijfde colonne van jewelste.

En als Duisenberg zich niet meer in restaurants en zo dreigt te kunnen gaan vertonen, dan is dat gewoon een schandalige zaak van de joodse gemeenschap daar, tenzij de joodse gemeenschap zich daarvan distantieert, maar dat zullen ze niet doen. Als ze daarop worden aangesproken, zullen ze echter van de prins geen kwaad weten. Maar als een jood geweigerd zou worden, zouden ze meteen en masse de publiciteit zoeken en krijgen en wijzen op het 'verboten fur Juden'.

keesjemaduraatje said...

het spreekt voor zich dat de bovenstaande opmerkingen geheel voor rekening van de weledelgestrenge heer Mr. Drs. J.J. vd Gulik zijn.

Ariël Bruéns said...

v.d. Gulik is een bekende jodenhater die de hele dag google raadpleegd waar het woord "jood" valt. Vervolgens copy en past hij overal dezelfde soort teksten over neocons en andere nonsens. Google een op J.J. v.d. Gulik en zie voor jezelf dat ik niet uit mijn nek lul.

Els said...

De heer van Gulik blijkt weinig inzicht in de geschiedenis te hebben als hij niet begrijpt dat er een apart woord voor het discrimineren van joden is uitgevonden....