Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, November 13, 2005

Nieuw Links

door KeesjeMaduraatje

sinds de aanslagen op de Twin Towers op 11 september 2001 was extreem-links in het defensief gedrongen, omdat de strijd tegen het moslim-terrorisme niet aansloot bij de ideologie van "onderdrukkers en uitgebuitenen". Weliswaar gingen miljoenen mensen de straat op om te protesteren tegen de Irak oorlog, maar het kon niet verhinderen dat Bush zijn gang ging. de Aanslagen in Madrid, London en Jordanië. De moord op Theo van Gogh. Allemaal factoren die niet bijdragen aan de populariteit van linkse oplossingen.

No comments: