Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, November 21, 2005

Wij gaan door

door KeesjeMaduraatje

afgelopen zaterdag 19 November was ik met mijn vrouw in Frankfurt. Twee vrienden warn 25 jaar getrouwd en bovendien beide 50 jaar oud geworden. Waar vind je dat nog tegenwoordig. we kregen een rondleiding door Frankfurt, waar we de zegeningen van de "Freie Marktwirtschaft" met eigen ogen konden aanschouwen. In de Pauls Kirche zagen we waar de allereerste Deutschen Nationalversammlung vergaderd had in 1848. De zegeningen van de vrije democratie dus. we werden steeds beter gehumeurd. Wat leven we toch in een vrij en democratisch Europa.

Voordat bepaalde reaguurders van dit politiek incorrecte weblog nu weer beginnen te roepen dat we neo-liberaal en conservatief zijn, moet ik nog even vertellen wie dus deze "alte Kampfgefährten" van ons waren. wat ze vroeger hebben gedaan en wat ze nu doen.

We liepen door het centrum en zagen tram 12 aankomen. Toen vertelde een mede feestvierder hoe een wethouder op het idee was gekomen, in 1986, om alle trams uit de stad te bannen en metros te laten aanleggen. Door acties hadden ze dat weten te voorkomen. Deze vroegere actievoerder is nu stadplanner en gemeenteraadslid voor de SPD in Magdeburg (Oost-Duitsland).


De gastvrouw zelf was aan het einde van de jaren zeventig lid van de MSB Spartakus (Marxistische Studentenbund Spartakus). Nu is ze succesvolle advocate in Frankfurt. Destijds mochten de studenten van de MSB Spartakus met speciale visa naar de DDR reizen en daar socialistische bedrijven bezoeken, waaronder de socialistische Atoomcentrales. De gastvrouw had toen een keer voorzichtig gevraagd of er in de DDR geen anti-atoom demonstranten waren, zoals in West Duitsland wel het geval was. Daar kreeg ze twee antwoorden op: de socialistische kerncentrales zijn veiliger dan de kapitalistische kerncentrales en bovendien is atoomenergie weliswaar gevaarlijk, maar suiker is ook gevaarlijk en je eet het toch.

Leden van de KBW (Kommunistische Bund West-Deutschland) Ortsgruppe Dreieich hadden in het begin van de tachtiger jaren serieus overwogen het politiebureau te bestormen en de politieagenten ervan te overtuigen de kant van de arbeiders te kiezen en hun wapens af te geven.
Ook met deze actievoerder is het goed afgelopen en ze zijn nu gerespecteerde burgers van Frankfurt. Net als de tegenstanders van de "Startbahn West" van de Frankfurter Flughaven.

Op dit moment moet het SPD gemeenteraadslid van Magdeburg zich zorgen maken over zijn lidmaatschap van de Marxistische Studentenbond, omdat alle raadsleden opnieuw door de veiligheidsdienst gecontroleerd worden op lidmaatschap van SED en STASI. Of de West Duitse groepen daar ook onder vallen weten ze niet.


No comments: