Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, December 12, 2005

Waarom geen Multi-Culti meer?

Wat is er gebeurd met het Multi-Culti beleid?
door KeesjeMaduraatje

Ik was nog even aan het vertellen waarom het beleid van de Multi-Culti gestopt is en waarom.
Ik wilde eerst de geachte reaguurders de kans geven een mening daarover te geven. Maar nou vertel ik liever toch ff zelf. Het is natuurlijk zo dat multi-culti een gegeven, een toestand een ontwikkeling is. Daar gaan we ook niets over zeggen. Het gaat mij om het feit dat het jarenlang als ideaal en als must gepropageerd is. Niet alleen door de PvdA. ook Lubbers heeft eens gezegd dat de Nederlandse vlag hem niet veel zei. Heeft dat er mee te maken? Ja natuurlijk!! Het nationale symbool wordt afgewezen ten gunste van een groter internationaler ideaal. Europa. Sinds Europa verenigd is, is er nooit zoveel regionaal nationalisme geweest als daar voor.

Er zijn dus vier ontwikkelingen geweest die een einde aan het "multi-culti-moeten" hebben gemaakt:

-de haatideologie
-de aanslag op 11 September
-verslechterende economie erna
-vergrote welvaart

Waarbij punt 3 en 4 een schijnbare contradictie zijn. Het ging ons sinds 2001 even iets minder maar in het totaal is de welvaart wel gestegen.

4 comments:

AVe said...

Maar KeesjeMaduraatje, volgens mij is er helemaal nog geen eind gemaakt aan het 'multi-culti-moeten', integendeel, 'het' tiert welig! Ik vind juist dat na 2 november 2004 de islamisering in volle gang is.

Arie said...

@ AVe

Misselijke vergelijkingen ben je goed in.

keesjemaduraatje said...

geef alsjeblieft namen en feiten

keesjemaduraatje said...

volgens mij is er een einde gekomen aan de gedachte dat je veel mensen van buiten europa op kan nemen in Nederland, zonder eisen te stellen aan de integratie.
Minister Verdonk heeft veel eisen te bevordering van integratie gesteld.
Ook is er een einde gekomen aan de ongebreidelde subsidiecultuur die er voor zorgde dat mensen projecten gingen bedenken voor multiculti om maar subsidie te krijgen.
Natuurlijk zijn niet alle problemen opgelost en de Islam is nog steeds een instabiele factor. Maar we moeten blijven doorgaan.