Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, January 04, 2006

D66 of VVD?

Welke partij draagt de liberale ideeën beter uit?
door Keesjemaduraatje

Eén van mijn voornemens voor het nieuwe jaar zijn het lid worden van een politieke partij. Dat kan D66 of de VVD zijn. Opvallend zijn de reacties van de geachte reaguurders van dit weblog, op dit voornemen. Algemeen wordt de D66 veracht door de twijfelachtige houding tenopzichte van de Afghanistan-missie van Nederland. Vandaar de vraag: welke partij draagt het liberalisme beter uit?

De D66 heeft een visie op bestuurlijke verandering en neemt standpunten in. Lousewies van de Laan stak haar nek uit met de motie tegen de Godslasteringsverboden die Minister Donner wilde invoeren. Bovendien is de D66 in alle opzichten redelijker en verstandiger. Tegelijkertijd ook zo erg op het midden geconcentreerd, dat de kiezers zich soms afvragen: is D66 nou links of rechts?

De VVD heeft lange tijd helemaal geen ideologie of standpunten uitgedragen. Doordat de partijd zowel conservatief als liberaal is, kon het een deel van het kiezersvolk aan zich binden en was het meer een gezelligheidsclub dan een echte ideologische partij. Door de bedreigingen van het islamitische terrorisme en de opkomst van Fortuyn, veranderd deze houding. Nu moet er wel gekozen worden en dat levert interessante discussies tussen Ayaan Hirsi ali en Hans Wiegel op.

Interessant is de vergelijking die Ger Groot de afgelopen zaterdag in de NRC maakte tussen Bart Simpson en Che Guevara, waarbij ook de rol van de VVD werd besproken.

16 comments:

Steady Freddy said...

Jij kunt beter voor de VVD gaan. Lokaal over het algemeen erg goed georganieerd en actief. D'66 zijn gewoon draaikonten die eerst nee zeggen ( of ja als dat ze uitkomt) om er enkel en alleen eigen politiek gewin uit te slaan, geen ruggegraad.

pascalle said...

als ik jou was, kees, zou ik gaan voor die partij wiens standpunten jij denkt t beste te willen verdedigen en niet teveel letten op hoe ze die in acties omzetten op dit moment. We leven nu eenmaal in een politiek systeem waarbij de stem van de meerderheid geldt, m.a.w. compromis op compromis. Kijk liever naar hoe jij persoonlijk denkt bij te kunnen dragen aan het beter uitdragen van de standpunten van de partij en wat jij zelf wil en kan veranderen aan de huidige negatieve punten van welke partij je dan ook kiest. Als iedereen maar meegaat met hoe de wind nu waait verandert er nooit wat, wat kan jij veranderen en waar zie jij daar de beste mogelijkheid toe? Ik neem toch aan dat je niet alleen maar lid wordt voor je imago, maar dat je er ook daadwerkelijk iets mee gaat doen.....

keesjemaduraatje said...

ik moet me er thuis voelen en de partij moet ook iets te bieden hebben. Bijvoorbeld, de D66 heeft hele goede workshops en cursussen. De VVD doet volgens mij minder aan scholing van de leden,omdat het nog steeds meer een oude jongens krentebrood vereniging is. De VVD doet volgens mij meer aan commentaar op wat anderen zeggen, dan zelf een mening formuleren. Maar misschien komt daar door de zegenende werking van Keesjemaduraatje binnenkort verandering is.

Steady Freddy said...

Mijn ervaring is juist dat lokale vvdérs erg actief aanweig zijn bij lokale initiatieven en bijeenkomsten ( b.v. over de islam, homosexualiteit, ( probleem) jongeren etc...
Ik om er nooit een d'66er tegen. Die ijn dan vat net even op ja/nee cursus of aanwezig bij een workshop draaikonterij...

Steady Freddy said...

Zeg aspirant politicus mag ik je een eerte casus geven om je licht over te laten schijnen? Wat is uw mening over de bezetting van de Schinveldse bossen in de Limburgse gemeente Onderbanken? Burgemeester van Onderbanken Jos Zuidgeest (PvdA) kondigde woensdagnacht een noodverordening af om de actievoerders te kunnen verwijderen. Die verordening is inmiddels bekrachtigd door de gouverneur van Limburg. Echter niet door de gemeenteraad maar dit is genegeeerd.

Jij bent natuurlijk een groot voorstander van de de AWACS-vliegtuigen die opereren vanaf de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen in Duitsland?

keesjemaduraatje said...

je moet je eerst afvragen: "wie zijn de goeien?" en dan "is spionage voor de goeien te rechtvaardigen? " en dan "offeren we daar een stukkie bos voor op?"

Steady Freddy said...

De goeie zijn volgen mij de bewoner die die overlast moeten meemaken en dat zijn jouw kiezers als je daar voor de VVD in de gemeenteraad zou zitten en als je dan tegen zou zijn zou je ook voor die groenfront types zijn... De dilemma's van een politicus. AWACS-vliegtuigen zijn vooral bedoeld voor communicatie en het verstoren van de communicatie van de 'tgenstander', slechts een klein deel is spionagewerk. Ik heb jaren in de aan- en toevlieg route van Schiphol gewoon en weet wat een enorm lawaai dit kan geven, dus ik kan mij verplaatsen in die bewoners.
Tja en een bos is nooit bedoeld geweest om te kappen, toch? Maar wat is nou jou politieke mening?

keesjemaduraatje said...

mijn mening over de NAVO is inderdaad veranderd, nu we te horen hebben gekregen dat de USSR wel degelijk van plan was aan te vallen. Dus goed dat we een NAVO hebben, zeker nu Iran met atoomraketten begint.
Dus zijn AWAC-vliegtuigen nodig.
Dus moeten dat stukkie bos maar opofferen voor de vliegroute van die vliegtuigen.
Maar mijn zoontjes willen daar morgen gaan demonstreren, dus misschien ga ik er toch nog naartoe. Maar ik ga wel roepen: "alle demonstranten onmiddelijk vrij!!!"

Steady Freddy said...

Even te duidelijkheid Iran kan nu met atoomraketten beginnen door de informatie die Khan met medeweten van de Amerikanen en de Nederlandse regering die aan Pakistan is geleverd en daarna aan Iran en Noord-korea...

keesjemaduraatje said...

ja, maar ik ben er toch tegen dat ze die wapens hebben

pascalle said...

ze? ze als in iedereen? of alleen degenen waar je tegen bent?

keesjemaduraatje said...

diktaturen

Rinus Duikersloot said...

Kan ik KeesjeMaduraatje verleiden tot een lidmaatschap van de VVD? Dit in het kader van de campagne 'Red Ayaan Hirsi Ali en word lid van de VVD'. Klik hier voor meer informatie daarover.

Een aantal mensen zijn om die reden al lid geworden en een aantal bestaande leden sluit zich bij deze oproep aan.

De VVD organiseert overigens ook volop cursussen. Klik hier voor meer informatie.

Morgen organiseert de VVD een nieuwjaarsborrel in Amsterdam (klik hier). Ik heb daar altijd discussies over Ayaan Hirsi Ali. Misschien heb je zin om mee te komen.

keesjemaduraatje said...

ja, dat is altijd zo jammer bij die borrels in Amsterdam. Ik woon in Eindhoven en heb weinig tijd. Dus misschien zit ik hier toch nog niet helemaal goed en moet mettertijd naar Amsterdam verhuizen om dit soort dingen te kunnen beleven. Maar bedankt voor de uitnodiging.

Rinus Duikersloot said...

Oh, wat Amsterdam-centristisch van mij! Ik ging er maar automatisch vanuit dat je daar nog steeds zou wonen. Maar als je lid wordt van een politieke partij dan hoop ik dat het de VVD zal zijn. In mei hebben ze een Algemene Vergadering en daar hoop ik met een aantal andere leden naar toe te gaan.

keesjemaduraatje said...

ja ik heb dus wel in de Madurastraat gewoond, maar daarna ook nog 12 jaar in Duitsland. Nu weer terug in Nederland, maar in Eindhoven.