Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, January 08, 2006

de Middenklasse deel 1

De kenmerken van de middenklasse (deel één)
door Keesjemaduraatje

Laatst was ik dus bij de grote raadsman van de Socialistische Internationale op bezoek en die zei iets dat mij verbaasde. Hij beweerde dat de middenklasse erg klein was en dat de arbeidersklasse nog steeds een groot deel van de werkende bevolking omvat. Terwijl volgens mij, de gebeurtenissen rond Pim Fortuyn, Verdonk, van Gogh etc allen maar te verklaren zijn vanuit een "Middenklassetheorie". Vandaar dat ik ben gaan zoeken naar artikelen die mijn bewering ondersteunen. In ervan gaat over de vraag waarom mensen uit de lagere klasse meer neigen tot criminaliteit.

Ik geef alvast even een citaat als voorproefje. Het gaat over de aanpak van criminaliteit en over de kenmerken van hen die níet tot de middenklasse horen.

"Elke maatschappij heeft de criminaliteit die zij verdient". Deze stelling is vooral aannemelijk bij de sociologische theorieën die criminaliteit verklaren aan de hand van kenmerken van de sociaal-economische en culturele maatschappelijke orde . Ze geven antwoord op de vraag waarom de zogeheten 'commune' criminaliteit (de 'gewone' vermogens- en geweldsdelinquentie) meer voorkomt bij een positie aan de onderkant van de maatschappij. Bevolkingsgroepen met relatief slechte sociaal-economische omstandigheden (scholing, inkomens- en arbeidspositie, woonsituatie etc.) zijn alom oververtegenwoordigd als plegers van door Justitie geregistreerde delicten.
Dit effect wordt nog sterker wanneer er ook in culturele zin sprake is van marginaliteit, zoals bij sommige etnische- en bij deviante subculturen het geval kan zijn. Bij culturele marginaliteit bestaat een wisselwerking van uitsluiting vanuit de conventionele samenleving ('discriminatie') en terugtrekking op de eigen (deviante) leefwereld vanuit de minderheidsgroep. 'Voetbal hooligans', jeugdgangs, scenes van verslaafden aan hard drugs en 'lastig-criminele' Marokkaanse straatjeugd (jongens), vormen binnen de Nederlandse context de duidelijkste voorbeelden van de relatie tussen maatschappelijke marginaliteit en daderschap.


Deze veelal problematische relatie wordt verklaard door de strain (spanning)-theorie en door de subcultuur theorie. De eerste legt de nadruk op sociaal-economische achterstand, de tweede op veronderstelde deviante waarden en leefstijlen. De uit de VS stammende straintheorie gaat uit van een dominant waarden- en behoeftenpatroon van de maatschappelijke middenklasse waarbij iedereen streeft naar succes in termen van materiële voorspoed en maatschappelijk aanzien. Deze algemeen geldende doelstellingen kunnen (vrijwel) alleen worden bereikt met middelen (scholing, relaties etc.) die volgens de straintheorie zeer ongelijk zijn verdeeld. Dit resulteert in een met sociale positie samenhangende spanning tussen de maatschapppelijk gegeven behoeften en de middelen om die behoeften te kunnen bevredigen. Volgens de straintheorie is delinquentie één van de oplossingen om die spanning op te heffen. Delinquentie wordt gezien als een vorm van 'innovatie', een aanpassingsmechanisme waarbij de delinquent wel de conventionele doelstellingen voor geldig houdt, maar alternatieve (i.c. delinquente) middelen worden aangewend om deze te bereiken. Andere oplossingen volgens de straintheorie impliceren in meerdere of mindere mate een conflict tussen individu en samenleving. Bij conformisme en ritualisme (het individu heeft zich neergelegd bij zijn gebrek aan succes maar blijft zich conformeren aan conventionele middelen) is het conflict minimaal. Bij retreatism (terugtrekking) worden zowel doelen als middelen verworpen. Zwervers, daklozen en verloederde verslaafden staan model voor dit aanpassingsmechanisme.
Ten slotte beschrijft de straintheorie ook de rebellie als een vorm van individueel verzet tegen zowel de doeleinden als de middelen van de conventionele samenleving. Dit aanpassingsmechanisme is criminologisch vooral van belang bij de verklaring van 'politiek' geïnspireerde criminaliteit van bijvoorbeeld milieu-activisten of extreem politiek- of religieus geïnspireerde personen.

Lees Hier meer

13 comments:

Dylan said...

ah, weetje he

je bent gewoon waarschijnlijk ram onder te tafel geluld. Anders had je hier wel lopen claimen hoe fantastisch je zijn ongelijk bewees.

In plaats van dat ben je op zoek gegaan naar de zoveelste bullshit, die geripped van een site, en doen alsof je het allang wist.

kokki said...

erg intresante log dit kom zeker nog is terug

keesjemaduraatje said...

@Dylan: welcome back on this weblog

keesjemaduraatje said...

@Dylan: ik hoef de roderavotr niet te overtuigen, want ik heb genoeg aan mijn eigen rechts reactionaire mening. Aangezien het marxistische denken een gesloten denksysteem is, dat altijd van onderdrukking uitgaat in plaats van eigen verantwoordelijkheid, heeft het geen zin te proberen iets "aan te tonen". Ik heb met de Roderavotr over heel andere dingen gepraat. Maar dat kunnen en willen we nog niet bekendmaken.

AGS said...

@Keesje

Het doet me deugd, Keesje, dat je, ook na een lange afwezigheid van AGS, je zelf je eigen meningen nog steeds 'rechts reactionair' noemt ;)

Ik zag een tijdje terug al dat je het lijstje met vette mannen en vette vrouwen aangepast had. En ik moet zeggen dat de lijstjes op mij nu veel 'consistenter' over komen.

Deze lijstjes vallen beter te 'begrijpen' dan je vroegere lijstjes. Emma Goldman kan inmiddels weer rustig in haar graf liggen (nadat ze maanden in haar graf had liggen draaien doordat ze in een zelfde lijstje als Margareth 'fuck de arbeidersklasse' Thatcher had gestaan ;)).

Het verband dat je legt tussen middenklasse en de populariteit van Pim, Theo en anderen snap ik niet helemaal. Ik zou graag zien dat je dat verband nader zou toelichten.

Het standpunt van de grote raadsman van de Socialistische Internationale (over de arbeidersklasse) laat zich (volgens mij) statistisch verklaren.

Volgens het CBS werkt 90% van de Nederlandse beroepsbevolking in loondienst. 90% van de beroepsbevolking behoort tot de groep der werknemers en 10% van de beroepsbevolking behoort tot de groep der werkgevers. En wat is nu precies 'de middenklasse' (wat is jouw definitie van middenklasse, Keesje?).

Het verhaal wat je ophangt over de een of andere sociologische theorie klinkt aardig maar ik vraag me toch af hoe men binnen de sociologie een theorie 'bewijst'.

Verhalen verzinnen over het een of ander kan iedereen maar moet je dat soort verhaaltjes 'theorie' noemen?

Ter illustratie: ik heb ooit een Afghaan (die in Nederland verblijft) horen verklaren dat het Nederlandse uitkeringsstelsel (denk daarbij bijv. aan uitkeringen in het kader van ABW ed) als een vorm van ordehandhaving dient. Als er geen uitkeringen verstrekt zouden worden dan zou er VEEL criminaliteit ontstaan. Ik vond dat verhaal van die Afghaan best aardig/geloofwaardig maar om zo'n verhaal te gaan verheffen tot een 'theorie'......

Wat me een beetje stoort aan de straintheorie: die theorie had ik zelf, op een rustige zondagavond, ook kunnen verzinnen. Sterker nog: die straintheorie had ik zelf al (op een regenachtige donderdagmiddag ;) ) verzonnen. Maar ik had aan mijn gedachten over een en ander niet het plakkertje 'straintheorie' geplakt (waarom zouden we ook?).

En of het Marxisme een gesloten denksysteem is doet er m.i. niet echt toe. Het is echter wel opvallend dat de hedendaagse sociologen veelvuldig het Marxistische begrip 'klasse' gebruiken....

'Political power grows out of the barrel of a gun'

keesjemaduraatje said...

de kreet 'Political power grows out of the barrel of a gun' stamt uit het rode boekje avn Mao, dat weet ik zelfs zonder googlen. Dus de vraag is of ik jou dan wel serieus kan nemen. De sociologische theorien zijn net als de marxistische theorien niet empirisch te toetsen. We zullen dus nooit weten of de arbeidersklasse uitgebuit wordt, of dat we gewoon allemaal met elkaar in een grote boot zitten en de één is liever werknemer en de ander begint zelf een bedrijf. We weten het niet. Dan begint het grote weg relativeren weer. Dan kan je nog zeggen dat emotie er iets toe doet. Het "persoonlijke is politiek". Van die dingen. Maar dat schiet ook niet op.
Het verhaal dat ik bij de Grote Roerganger Rode Ravotr heb verteld en waar hij het in grote lijnen mee eens was, zonder dat hij dat meteen aan de grote klok kon hangen, omdat hij anders van klasseverraad verdacht zou worden, gaat erover dat Pim Fortuyn twee groepen in de samenleving tegelijkertijd kon bedienen. De teleurgestelden in de oude wijken, die niet deel konden nemen in de loonsstijging van de 90-er jaren, omdat ze werkloos, ziek of oud waren maar die wel de shit elke dag zagen die door de PvdA en VVd veroorzaakt was, namelijk een mislukt asielbeleid, slechte zorg en een verhoogde criminaliteit. De Middenklasse die in die jaren groeide door hogere opleidingsniveaus en de web-boom, wilde die shit ook niet meer zien, ook al woonden die al lang in Almere en ander buitenwijken. De hogere middenklass was het bevoogdende toontje van de PvdA zat en wilde juist meer inspraak en zeggenschap. Dus Pim zat gebijteld. Totdat hij voor zijn kop geschoten werd. Ik denk dat die beweging voorlopig dus voorbij is, terwijl de Rode Smurf in zijn onmetelijke marxistische wijsheid van mening is dat de "klassesituatie" niet veranderd is en dat de reactieonaire neo-liberale regering de "racisme-troef" altijd nog kan uitspelen. Met andere woorden hij gaat van een welbewust gecreeerd racisme uit. terwijl ik ervan uit ga dat de ideeén van Foucault en Elias een rol spelen, namelijk dat de maatschappij steeds "cleaner "wordt ( door een stijgende welvaart en onderwijsniveau) en dat de groeiendemiddenklass geen straatprostitutie, junks criminelen en Marokkaanse jongeren, meer wil zien op straat en in de publiek ruimt. Die willen "Heile Welt".
In die zin ben ik weer niet rechts reactionair, want ik heb een hekel aan dat kakkerige burgerlijke middenklasse gedoe. Dus wat moet ik? D66 of VVD. ik denk voorlopig maar ff helemaal niets. Gewoon kankeren op alles.

AGS said...

De kreet 'political power grows out of the barrel of a gun' is idd een uitspraak van Mao. En die kreet ('political power grows out of the barrel of a gun') gaat ergens over. Maar om die kreet te kunnen begrijpen heb je geen studie sociologie o.i.d. nodig ('political power grows out of the barrel of a gun' is een uitspraak die je zelf op een regenachtige zondagmiddag zou kunnen bedenken?).

Ik wacht in spanning af wat je verder te melden hebt over de middenklasse, Pim etc.... etc.... want tot nog toe heb ik nog niets in je schrijfsel(s) kunnen ontwaren wat ook maar enigszins in de buurt van een definitie van het begrip 'middenklasse' komt.

En de keuze tussen D66 of VVD wil ik wel voor je maken : jij moet gewoon lid worden van D66 (de VVD lijkt me nix voor jou). DEMOCRATEN 66, dat moet een democraat als Keesje toch aanspreken :)

keesjemaduraatje said...

ja lekker dan. Voor VRIJHEID en DEMOCRATIE, dan heb je meteen de vrijheid erbij. Is ook goed.

niels said...

jullie stinken stelletje tering lijers

niels vd vegte said...

jullie stinken stelletje tering lijers

reageer op niels_jak3@hotmail.com

niels vd vegte said...

geintje

niels vd vegte said...

geintje

niels vd vegte said...

geintje