Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, January 03, 2006

Hugo Chavez de antisemiet

het kerstbestand is weer afgelopen
door Keesjemaduraatje

Tot nu toe heeft niemand mij rechtse bal genoemd, dus de aanval op alle linkse antisemieten is weer geopend. Vandaag een voorbeeld van iemand die door alle linkse lullen wordt gewaardeerd en die ook nog eens het vriendje van de Iraanse President is: Hugo Chavez in een traditioneel antisemitische pose. Hij noemt de joden de "mensen die jesus gedood hebben"

Een paar lezers van dit weblog hebben mij verweten anti-communistisch en anti-islam te zijn. Misschien is het nog niet doorgedrongen of alweer vergeten wat de werkelijke bedoeling van dit weblog is. Het gaat mij er om aan te tonen dat mensen die vroeger de haatcampagne van de Sovjet-Unie hebben geloofd en ondersteund, nu achter de moslimterroristen aanlopen. Sommigen zelfs zonder ooit over hun vroegere overtuigingen nagedacht te hebben.

Enkele voorbeelden zijn Michael Moore, Anja Meulenbelt en Gretta Duisenberg.

De kern van de zaak is dus haatzaaien. Het zijn haatideologiën en de aanhangers maakt het niet uit welke ideologie ze aanhangen als ze maar een haatzaai ideoloog achter na kunnen lopen. In het komende jaar wil ik er achter komen waarom sommige mensen een haatzaai ideologie achterna lopen. Dan moeten we in de mens zelf zoeken psychologisch worden.

Daarom wind ik me ook minder op over iemand als Dries van Agt die plotseling de Palestijnen helemaal te gek vindt. Volgens mij is dat een voorbeeld van een oude man die nog een keer in de media genoemd wil worden. Dat uitgerekend haatzaaier Anja Meulenbelt met die man op de foto wil, is alleen maar grappig.

3 comments:

alf said...

Chavez heeft op de Venezolaanse TV wekelijks een programma dat "Hola Presidente!" heet.
Een soms drie uur durende tirade tegen alles en iedereen die voor hem zelf een bedreiging zou kunnen zijn.
Buiten het ook in Nederland (Nova/Netwerk) niet onbekende Bush Bashing ("Bush is erger dan Hitler"), was vooral zijn aanval in 2005 op Condoleezza Rice erg leuk. Rice van wie Chavez hard op vermoedde dat ze hartstikke lesbisch is. Geen wonder met al die slappe Amerikaanse mannen. Hugo had daar wel een oplossing voor, want hij kende nog wel een grootgeschapen vriendje, die Dr Rice wel eens even met de geneugten van een ECHTE man zou laten kennismaken, en haar weeer op het goede pad zou brengen.
Niet in de kroeg dit verhaal, maar gewoon op de TV, vergezeld van allerlei obscene gebaren.

Henk Hiensch said...

Als ik mij niet vergis was Christus ook een Jood.
Ook tijdens de tweede wereld oorlog hielden de vriendjes van Hitler voor dat de Joden Christus aan het kruis gebracht hebben, om zoveel mogelijk steun te krijgen van de katholieken. Zodra een geloofsrichting zich met de macht gaat bemoeien moet je op tellen passen want
God is geld, is macht, zij hebben de wereld verkracht.

Ariël Bruéns said...

Niet alleen religieuze ideologieën Henk. Misschien zijn de non-religieuze nog wel het engste. Want welke grootheid volgen zij en met welk doel ?