Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, January 31, 2006

IP adres van de moordenaar

De politie monitort de website van Louis Seveke
door KeesjeMaduraatje


In de Elsevier staat vandaag dat de politie in de logbestanden van de website www.Louisseveke.nl kijkt. Alle ip-adressen van de 25.000 bezoekers worden opgeslagen en eventueel later bekeken. Dat is een heel moderne variatie op het thema dat "de moordenaar alrijd terugkeert naar de plaats van de moord".

Andere verwijzingen zijn Indymedia en nu.nl

Een mening, mijn mening:
-de familie van Seveke had die ip-adressen nooit mogen geven.
-laat de politie eerst eens alle ontmaskerde aivd-agenten bezoeken in plaats van deze onzin informatie op te slaan.

5 comments:

Knurps said...

25.000 ip adressen hebben ze nog wat te doen daar :)

Arie said...

Jij schrijft:
de familie van Seveke had die ip-adressen nooit mogen geven.

Wat ik begrijp is dat de politie zelfs met de internet provider heeft afgesproken dat deze log gegevens moesten worden bijgehouden. Dus ook als de admin's van louisseveke.nl er voor hadden gekozen om geen log gegevens bij te houden waren deze wel bij politie terecht gekomen. Goeds schiks ofwel kwaad schiks. Dat laatste bleek het geval want ondanks afspraken en een redelijk goede verstandhouding zijn deze 'gewoon' in beslag genomen. De familie van Louis heeft er dus weinig mee te maken.

Arie said...

Ik citeer:

Vorige week is de politie toch overgegaan tot vordering van de bezoekersgegevens van www.louisseveke.nl. Vordering houdt in dat de gegevens afgestaan moeten worden anders volgt inbeslagname. Officieel is overigens de vordering uitgegaan naar de provider en strikt genomen is het diens beslissing. De gegevens zijn overhandigd, en in het belang van het onderzoek wordt door ons ook geen verdere actie, zoals een rechtszaak hiertegen, ondernomen. Op welke manier het onderzoek erbij gebaat is weten wij echter niet. De politie heeft aangegeven dat de gegevens vooralsnog alleen bewaard zullen worden.

Bron: http://www.louisseveke.nl/node/120

david said...

Wat ik me ook afvraag is het volgende: heeft het rechercheteam de moeite genomen om de IP-adressen op te eisen van vnl. 'fortuynistische' sites, waarop in de dagen na de moord de meest walgelijke zaken over Sévèke zijn geplaatst? Zo niet, dan begin ik zeker te twijfelen aan het argument "in het belang van het onderzoek".

keesjemaduraatje said...

wat zijn dan "Fortuynistische sites"volgens jou? Is dit ook een Fortuynistische site?