Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, January 14, 2006

Kenmerken van de Middenklasse

De Kenmerken van de Middenklasse
door Keesjemaduraatje

Het wordt wel een beetje een lang artikel in totaal, maar ik ga het ook nog op mijn andere website zetten en dan kunnen jullie het lezen en je allemaal bekeren tot "Middleclassisme" en we worden dan allemaal gelukkig, voor zover we dat niet zijn dan.

Productiemiddelen
Als we bij de relatie tot de productiemiddelen blijven kunnen we zeggen dat de middenklasse niet alleen door werken een inkomen heeft, maar ook door de waardestijging van een huis of aandelen. Bovendien zijn de pensioenen die de middenklasse opbouwd weer belegd in onroerend goed en in bedrijven (aandelen) . Dus de middenklasse bouwt een inkomen op voor nu en later door werken en groei van kapitaal.

De ideeën en levensstijl van de middenklasse zijn veel belangrijker. In feite kan je dus door de manier van leven en denken al tot de middenklasse behoren, ook al bezit je geen cent.

Levensstijl
De mensen die tot de middenklasse behoren kunnen hun behoeftes uitstellen. Eerst je opleiding afmaken en dan pas consumeren. Die levensstijl vereist een lange termijn planning. Als je in een kleine gemeenschap van Nederlanders woont valt dat op. Ik gaf les op een NATO-basis in Stolzenau (Duitsland) en merkte dat de onder-officieren allemaal in een Mercedes rond reden. De officieren en het hogere civiele kader, had dat niet nodig en reden in VW-kever of oude Subaru's . Die hadden andere statussymbolen. Beide klassen maken gebruik van statussymbolen om zich te onderscheiden, maar de statussymbolen verschillen.

Vrijheid
de groei van de middenklasse is alleen mogelijk als er vrijheid in een land heerst. de ideeën en de informatie moeten zich vrij bewegen kunnen, anders is er geen economische groei en geen groei van de middenklasse. De middenklasse is typisch een groep die zich met dienstverlening, handel, vrije beroepen en wetenschap bezighoudt.

7 comments:

pele said...

Wanneer is volgens jouw iemand uit de middelklasse?
Daar vindt ik je wat onduidelijk in, (als hij toegang heeft tot informatie vindt ik een nogal vage beschrijving, en wie heeft geen toegang tot informatie, niemand toch eigenlijk.

keesjemaduraatje said...

ja, ik was er net mee bezig dat ook op te schrijven: hogere opleiding, lange termijn perspectief en een bepaalde levensstijl

Dylan said...

mijn vader heeft 40 jaar geleden voor 25 cent een aandeel gekocht. Staat hij nu anders tegenover de productiemiddelen dan als hij was geweest zónder dat aandeel? Nee.

Mijn moeder heeft een huis gekocht. Of gekocht...het is eigenlijk van de bank. Staat me moeder nu anders ten opzichte van de productiemiddelen? Nee.

Wat jij indentificeert als de middenklasse zijn gewoon diegenen die zich (met succes) gereed maken voor de (mogelijke) overstap van exploited naar exploiter.

keesjemaduraatje said...

je moet dat idee van onderdrukte en onderdrukker helemaal loslaten, want een sociale uitkeringstrekker die krijgt juist geld van de staat en wordt dus per definitie niet onderdrukt. De echte arme in Nederland is de uitkeringstrekker en niet de werkende. De werkenden hebben het nog vrij goed.

Dylan said...

een uitkeringstrekker krijgt een uitkering om hem stil te houden, daar komt nog bij dat het kapitalisme werklozen simpelweg nodig heeft. Een arbeider krijgt een loon om hem stil te houden.

Hoe hoger de sociale onrust, hoe groter de noodzaak dus om beiden stil te houden, hoe hoger het loon/uitkering.

keesjemaduraatje said...

Misschien heeft "de staat" of "het kapitalisme" er belang bij om mensen stil te houden, maar de Middenklasse heeft eigen belangen. Bijvoorbeeld dat veel mensen werk hebben, want dan zijn de belastingen niet zo hoog. Jij gaat te veel van onderdrukking uit. er is nog meer op deze wereld dan onderdrukking.

Dylan said...

Er is geen middenklasse zoals jij die omschrijft. De middenklasse bestaat uit veredelde proletariers (labour aristocracy).

Als veel mensen werk hebben, weinig werklozen, dan zijn de lonen automatisch hoger, waardoor jouw veronderstelde middenklasse daar evenveel onder lijdt als in het geval dat veel mensen in de bijstand zitten. Door de hogere lonen worden de winsten lager, dus het welvaartspeil van diegenen die meer hebben dan de gemiddelde arbeidersklasse (wiens welvaart in dit toeneemt) neemt, in ieder geval relatief gezien, af.

Hoe minder uitbuiting van het proletariaat, hoe meer men wordt betaald (bijv ipv 1/10e van de eigenlijke waarde van iemand's arbeid 1/8e) hoe lager de winst, en dus hoe lager het inkomen van diegenen die meer verdienen dan de gemiddelde arbeider aangezien de hoeveelheid winst bepaald hoeveel meer de elite, en iedereen die boven de gemiddelde arbeidersklasse uitsteekt, verdient.