Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, January 31, 2006

RARA Seveke

Was Seveke betrokken bij Rara?
door Keesjemaduraatje

in het laatste nummer van grenzeloos wordt die indruk gewekt. Althans dat Louis Seveke erg veel bewondering voor de acties van Rara had:

"
Mede tegen de achtergrond van de strijd tegen Shell, waar het pand eigendom van was en waardoor het een symboolwerking kreeg naar de rest van het land toe, werd besloten om niet zomaar weg te gaan. We zouden ons op een harde en deels ook offensieve manier verzetten tegen de ontruiming. Uiteindelijk zijn er honderden mensen naar Nijmegen gekomen om mee actie te voeren. Het is er behoorlijk hard aan toegegaan. Er zijn ook wat dingen gebeurd die ik minder gelukkig vond - een individuele motoragent werd aangevallen, ruiten bij plaatselijke middenstanders werden ingegooid. Dat diende geen enkel doel.

Ik zat zelf in de binnengroep, die tot op het laatst in het pand moest blijven. Het was elf uur 's ochtends toen de ME door de laatste muur van de ruimte waar we ons verschanst hadden brak. De radio stond aan. Precies op het moment dat zo'n ME'er met een plexiglasschild door het gat stapte, hoorden we het bericht op het radiojournaal dat de SHV, de moedermaatschappij van de Makro, onder druk van de acties van RaRa (Revolutionaire Anti-Racistische Actie) aangekondigd had zich terug te trekken uit Zuid-Afrika. Dat was wel een vrij symbolisch moment. We waren erg opgetogen over dat bericht, en aan de andere kant werden we ook op dat ogenblik het pand uitgeknikkerd.
"

Als we het over mogelijke motieven hebben, dan is dit er mogelijk nog één.
we tellen nu:
AIVD, Bouwmaffia, Volkert van der G., Mohammed B., Rara, Homo-circuit, Betuwelijn, Kedichem, drugshandel (per vergissing betrokken dan wel), IRT-affaire, interne politieke strijd, politiecorruptie.

Dat zijn nogal wat motieven die mogelijk een rol spelen.

11 comments:

Arie said...

Niet dat het je veel kan schelen maar in het artikel veroordeelt Louis het geweld tegen politie ten tijden van de Marienburcht ontruimingen. Dat hij symphatiseerd met het idee dat de Makro geen actief apartheids regime moet steunen betekend niet dat hij de acties van RaRa goedkeurt.
Of zelfs maar in de verste verte betrokken is hierbij.
Zo'n zwart wit analyse is natuurlijk onzin. Ik noem jou ook geen terrorist omdat je over Hamas schrijft.

Als de naasten noch de politie de dader kan vinden. Dan kan jij deze al helemaal niet aan wijzen lijkt me. De link tussen Louis en Volkert van der G. is natuurlijk al helemaal onbewezen en een motief zoals Kedichem is ook volledig uit de lucht
gegrepen als je het mij vraagt. Nogmaals: Iets meer moeite in onderzoek steken zou je sieren voordat je iemand motieven toe wijst.

Arie said...

En nogmaals hoe kom je erbij dat het wellicht te danken is aan het homo circuit? Waar baseer je dit op?
Waarom noem je het niet relationele sfeer als je op drijfzand gebouwde speculaties wilt publiceren?

keesjemaduraatje said...

ja, inderdaad, de relationele sfeer

keesjemaduraatje said...

ik heb het over álle richtingen die het onderzoek moet inslaan. Alles wat mogelijkerwijze een motief zou kúnnen zijn.

Arie said...

Alles wat mogelijkerwijze een motief zou kúnnen zijn, en er moet niets uitgesloten worden zoals je eerder schreef. Dit is nog altijd een andere aanpak dan motieven gewoonweg verzinnen. Maar kennelijk leef je in een fantasie wereld want iets waarop het gebaseerd hebt kan ik niet vinden in je artikelen of elders.

keesjemaduraatje said...

nee, dat zijn allemaal mogelijke motieven die de laatste weken ergens ooit een keer genoemd zijn. Ik heb eigenlijk niets zelf verzonnen.
Maar vertel nu eens wat er in de Nijmeegse krakersbeweging zelf nu wordt gedacht. Er moeten toch allerlei geruchten de ronde doen en er moeten toch genoeg mensen rondlopen die "het staatsapparaat" verantwoordelijk houden.

Arie said...

Uiteraard zijn er mensen die dit denken. Maar het blijven speculaties. Louis was met zoveel dingen bezig dat wellicht alleen hij zicht had op het totale plaatje.
Helaas hebben wij niet de luxe om met ons vinger te wijzen en de dader er uit te pikken zoals anderen dat in het verleden konden doen. Dat zijn omgeving ook niet met speculaties naar buiten wilt komen is - naar mijn mening - teken van wijsheid en respect. Anderen grijpen zelfs dit aan om hem nog een schop na te geven. En als dat nu al gebeurd wil ik niet weten wat er zal gebeuren nav. evt. speculatieve beschuldigingen.

Ook mij zul je niet kunnen verleiden tot uitspraken want ik weet het domweg niet en is ook totaal niet relevant.

keesjemaduraatje said...

ik weet het ook niet en ik vind het wel heel relevat

Arie said...

Niet relevant wat ik denk bedoelde ik met die laatste zin.

Arie said...

Je beweert dus niets verzonnen te hebben dus ik zou wel eens wat bronnen willen zien. In het bijzonder van de motieven: Homo circuit, IRT Affaire, Betuwelijn, Interne politieke strijd.
Ik en naar ik aanneem velen anderen willen graag weten waar je dit vandaan haalt.
Als het dan zoals je ons wilt geleven niet hebt verzonnen.

Tenslotte nog een citaat waar je volgens mij nog iets van op kan steken:

Sinds onze eerste persverklaring zijn we niet meer naar buiten getreden. Grotendeels hebben we daartoe besloten omdat we geen nieuws hadden. Louis vond altijd dat je je moest laten leiden door feiten en niet door beweringen. Beweringen waren er om te onderzoeken, zodat je ze kan bewijzen of weerleggen. Louis had een hekel aan 'deskundologen' die zonder accurate kennis toch uitspraken deden. We hebben geen zicht op de voortgang van het onderzoek en willen ons daarover dan ook niet uitlaten.

Bron: lousseveke.nl

keesjemaduraatje said...

ik denk wel dat het buro Jansen en Jansen bezig is met wat feiten te verzamelen, maar omdat het buro de elite van de extreem-linkse beweging is, laten ze daarover niets naar buiten komen.