Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, January 28, 2006

Waarom Hamas een ramp is..

door Keesjemaduraatje

nog even voor de duidelijkheid en zodat niemand mij verkeerd begrijpt: ik ben niet tegen de Hamas omdat het Palestijnen zijn en ik ben niet tegen de Palestijnen omdat ze Hamas gekozen hebben. De criteria die voor Hamas gelden, kan je op elke politieke beweging toepassen.

Er zijn een aantal uitgangspunten voor politiek die altijd tot geweld leiden. Nationalisme en religie zijn in ieder geval twee van die uitgangspunten. Het hele idee dat een volk recht zou hebben op een nationale staat leidt al tot bloedvergieten en is een typisch 19e eeuws thema. Volkeren die tussen wal en schip zijn gevallen bij de 19e eeuwse staatsvorming, worden nog steeds geteisterd door terroristische organisaties die hun geweld legitimeren met een recht op staatsvorming voor een volk. Koerden, Basken, Palestijnen en Armeniërs zijn er voorbeelden van.

Nationalisme, zeker als het betrekking heeft op een volk zonder staat, is dus desastreus voor de goede verstandhoudingen en een democratisch proces. Nederland heeft er dus goed aan gedaan alle Friese kinderen te dwingen Fries te leren op school, want alles wat je op school leert, daar heb je later geen zin meer in.

Religie als basis voor een politieke besluitvorming is al net zo desastreus. Door de verbinding van de staatspolitiek met een bepaalde religie, worden andere religies uitgesloten en is de diktatuur snel een feit. Landen als Iran, Saudi-Arabië en Pakistan en Afghanistan, onder de Taliban, zijn voorbeelden van religieuze diktaturen.

In de Palestijnse gebieden is eerst sprake geweest van een overdreven nationalisme onder de Fatah. Toen bleek dat dat niet levensvatbaar was en tot corruptie leidde, is nu gekozen voor een strikt religieuze aanpak. Het zal er niet beter op worden. Er zijn al berichten van Christelijke Palestijnen, dat zijn er heel wat, die bang aan het worden zijn voor de strenge Hamas-leiding. Het spreekt voor zich dat een Palestijnse regering die uitgaat van de Islam, al helemaal gevaarlijk is voor joden.

9 comments:

Dylan said...

"Nationalisme, zeker als het betrekking heeft op een volk zonder staat, is dus desastreus voor de goede verstandhoudingen en een democratisch proces."

Dit kan je met gemak op het zionisme betrekken, al helemaal voor de "oprichting" van "de staat Israël" die ik lekker als zodanig niet meer ga erkennen omdat ik daar geen reden toe zie behalve dat ze een machtsblok zijn dat zich een staat noemt, maar dan zou Palestina ook eens taat zijn.

"Religie als basis voor een politieke besluitvorming is al net zo desastreus"

De rechtvaardiging voor de oprichting van de "staat Israël" aka de "Zionistische Entiteit" was dat "God" het aan hen gegeven had.

Natuurlijk lekker een mooie cirkelredenering aangezien ze zelf die God (op die manier) hebben gemaakt om hun claim op precies dát land te rechtvaardigen.

Dylan said...

en zou ik effe het liberale principe van de "volkssoevereiniteit" mogen aandragen? De macht van een regering is gebaseerd op het volk. Een regering heeft een staat nodig, zodra dus een groep mensen naar het volk luistert, is dat effectief een regering met een mandaat over dát volk, waardoor lijkt me wordt het gebied dat dát volk bewoond dat wat wij een 'staat' noemen.

Mooi.

Palestina is dus een staat, en Israël ook...óf...palestina is geen staat EN ISRAEL OOK NIET.

Wees consequent.
meet niet met twee maten ;)

Rabi' said...

Quote: "Het spreekt voor zich dat een Palestijnse regering die uitgaat van de Islam, al helemaal gevaarlijk is voor joden."

--------

Waarom zou dat gevaarlijk zijn voor joden? De joden/christenen en moslims worden in de koran de 'mensen van het boek' genoemd. Alledrie hebben ze volgens de islam dezelfde god. De profeten uit het oude testament komen allemaal voor in de koran.
Hamas heeft dan ook niets tegen joden.
En joden hebben van hamas niets te vrezen voor hun geloofs belijdenis.
Hamas komt op voor het zelfbeschikkingsrecht dat het Palestijnse volk heeft en strijden voor de bevrijding vd bezette gebieden. Het heeft niets van doen met het joodse geloof.
Dat is niet aan de orde.

Ariël Bruéns said...

In dat licht hoop ik dat je me toestaat voor eens een linkje te spammen Keesje: http://nederkrant.wordpress.com/2007/03/15/mamma-is-een-martelaar/

arend said...

@Rabi,

Ik bewonder je naïviteit.
Over de hele wereld roepen moslims bij elke gelegenheid die zich voordoet "dood aan de joden".
Omdat moslims de dood van 1 Palestijn (mits gedood door Israël) nu eenmaal erger vinden dan de dood van 200.000 moslims in Darfur.
Maar uitgerekent hamas zou genoegen nemen met het verjagen van alle joden?

Onzin; de joden in Israël staat bij een islamitische overwinning hetzelfde te wachten als de hindoes in Pakistan of de zoroastristen in Perzië; genocide.
De oorlogsgod allah duldt nu eenmaal geen concurrentie.


Dat de enigszins psychotische profeet Mohammed zowel positieve als negatieve dingen over de joden heeft gezegd, doet niet ter zake zolang de huidige islamitische geestelijkheid/media/politici alleen de negatieve citaten herhalen.

Ariël Bruéns said...

Exact Arend. Het is daarbij ook van belang om te vermelden dat de “Jodenvriendelijke” teksten, namelijk dat het mensen van het boek waren en dergelijke, stammen uit de vroege islamperiode. Alhoewel “Jodenvriendelijk” in deze betekende dat men zich diende te onderwerpen aan hem en zijn tot almachtige verheven maangodje. Onderdeel van dit onderwerpen was dat Joden zich diende te schikken naar Mohammed’s uitermate discriminerende dhimmi-wetgeving. Joden en christenen zouden als üntermenschen onder de knoet van de islam verder door het leven moeten. Mohammed had ten tijde van deze zogenaamde “Jodenvriendelijke” periode nog de illusie dat de Joden en christenen zich zouden onderwerpen aan de islam omdat Mohammed propagandeerde dat met de komst van de islam het jodendom en christendom tot het verleden behoorde. Mohammed incorporeerde, althans dat probeerde hij, het jodendom en christendom in de islam. Toen bleek dat met name de Joden niet van voornemens waren zich te laten incorporeren en zich te onderwerpen aan het dhimmischap doken de antisemitische teksten op en moorden hij (ondermeer) alle mannen van een voorname Joodse stam uit en verdeelde men de buit, die ondermeer bestond uit alle rijkdommen maar ook de vrouwen en dochters van de Joodse stam, onder zijn bendeleden. Ik weet niet wat voor een definitie andere hanteren als we het hebben over (Joden)vriendelijke teksten… maar zo (Joden)vriendelijk zijn ze niet als je het even nader beschouwd. Het feit dat veel mensen nog leuren met deze zogenaamde “vriendelijke” teksten heeft er alles mee te maken dat de teksten door de koran verspreidt staan. Daaruit zou men afleiden dat deze “vriendelijke” teksten nog van toepassing zouden zijn. Feit is evenwel dat de koran niet chronologisch geordend is, maar op lengte van de tekst (met uitzondering van de eerste). Zou je de koran op chronologische volgorde lezen dan kun je zien dat de “vriendelijke” teksten uit de beginperiode stammen, en dat deze door Mohammed als vervallen worden beschouwd. Telkens (zoals dit in het judaïsme ook gebruikelijk is) als een geestelijk leider, in het geval van de islam dus Mohammed, een nieuwe tekst produceerde over een bepaald onderwerp vervielen de voorgaande. Kortom, het laatste standpunt van Mohammed was dat alle Joden verdreven en vermoord diende te worden. En daar houden “goede” moslims zich dan ook aan. Ik hoop dat hiermee het sprookje van de “vriendelijke” islam voldoende ontrafeld is.

arend said...

@Ariël,

Los van de vraag welke passages over joden 'wij' belangrijk vinden.

Punt is dat de huidige elite in de Arabische wereld (en daarmee het gros van de geestelijkheid in de rest van de wereld, inclusief Nederland) de antisemitische passages als leidraad neemt.
Als er ergens ter wereld een groep islamitische geestelijken daadwerkelijk stelling zou nemen tegen antisemitisme dan zou deze hele discussie niet gevoerd hoeven worden.
Ook in de torah en de bijbel staan gewelddadige passages, maar zolang joden en christenen die niet serieus nemen levert dat nauwelijks problemen op.

Frans Groenendijk said...

Naar aanleiding van de op,erkingen van Ariël. Is er op internet of in boekvorm gemakkelijk aan een versie te komen van de koran met de verzen in chronologische volgorde?

Frans Groenendijk said...

Naar aanleiding van de opmerkingen van Ariël. Is er op internet of in boekvorm gemakkelijk aan een versie te komen van de koran met de verzen in chronologische volgorde?