Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, January 13, 2006

Wat is middenklasse?

Wat is de Middenklasse?
door KeesjeMaduraatje

de klassieke marxisten zijn er van overtuigd dat een groep mensen tot een bepaalde klasse behoort op grond van hun relatie tot de productiemiddelen. Daarom is de indeling bezittende en niet- bezittende klasse in deze theorie het belangrijkste. Als je dus in loondienst bent, dan ben je een arbeider. En als je een fabriek bezit, dan ben je een werkgever.

De relatie tot de productiemiddelen gaat uit van drie economische componenten: arbeid, kapitaal en grond. Tegenwoordig wordt de toegang tot informatie als een belangrijk economisch criterium gezien.

Waarom Middenklasse?
Waarom zou iemand dit mooie duale plaatje verstoren en met de middenklasse op de proppen komen als motor van verandering? Waarom niet geloven wat de oude leermeesters al 150 jaar roepen: de rijken worden rijker en de armen worden armer?

Daar zijn twee redenen voor. Te eerste zijn veel processen niet te verklaren uit de tegenstelling arbeid - kapitaal. Ten tweede geeft de marxistische theorie geen ruimte voor verticale sociale mobiliteit.

Processen en gebeurtenissen die niet te verklaren zijn

In Nederland zijn de moord op van Fortuyn en van Gogh, die ons zo bezig houden, niet te verklaren vanuit een strijd van de arbeidersklasse tegen het "grootkapitaal".
Evenals de voortdurende stijging van welvaart, ondanks of dankzij de ononderbroken periode van sociale markteconomie sinds de tweede wereldoorlog.

Omhoogklimmen
Het omhoog klimmen op de sociale maatschappelijke ladder, niet uit klassestrijd te verklaren.
De opkomst van de Gereformeerden in leidinggevende posities, is een voorbeeld.

morgen verder.

3 comments:

Dylan said...

opklimmen in de sociale ladder is een onderdeel van een klassensysteem, klassensysteem is geen standensysteem. Zodra iemand zodanig in de sociale ladder "opklimt" dat de verhouding tussen die persoon en de productiemiddelen verandert, is hij of zij geen deel meer van de arbeidersklasse maar van de elite.
Een arme die rijk wordt is net zo goed een rijke zak als iemand die het zijn hele leven al is geweest.

Het is veel makkelijker om een klassensysteem in leven te houden dan een standensysteem, aangezien de heersende klasse niets heeft te maken met het erven van macht of iets in die trant. Diegene die een bedreiging zouden vormen voor de heersende klasse in een standenmaatschappij worden vaak in een klassenmaatschappij gewoon opgenomen in de heersende klasse waardoor die dreiging verdwijnt.

En het marxisme heeft ook een middenklasse: petite-bourgeoisie.

shabnam said...

wat is groepsdynamiek

Pascalle said...

groepsdynamiek; het totaal van de oorzaken en consequenties van relaties en machtsverhoudingen tussen groepleden.

Als je deze begrijpt, en ze weet om te zetten in jouw voordeel, heb je de sleutel tot macht.