Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, January 18, 2006

Wie was ut nou?

Wie heeft het gedaan?
door Keesjemaduraatje

dacht ik het niet? Eurodusnie zegt het ook. De politie in Nijmegen gaat met groot vertoon iedereen uit de kenissenkring van Louis Seveke verhoren, maar het meest voor de hand liggende doen ze niet. De ontmaskerde BVD informanten eens ondervragen. David Nobel is nu wel ondervraagd, maar die verrekte van Lieshout die op Kreta zit, die is natuurlijk niet verhoord. Zou me ook verbazen als die het zelf gedaan heeft.
Zal ik eens een voorspelling doen? Die zaak stinkt en zal nooit worden opgelost.

2 comments:

Marco said...

Dat een van de ontmaskerden zelf de moord op zijn geweten heeft lijkt ook mij onwaarschijnlijk dom, maar wie weet wie Seveke nog meer van een glansrijke carriere in de AIVD of andere opsproringsdienst heeft beroofd, en wie weet welke zij-effecten zijn onderzoeksactiviteiten op anderen heeft gehad. Nou, als iemand dat weet of over aanwijzingen beschikt is het natuurlijk de AIVD zelf. Reken maar dat er een lijvig dosier van Seveke bestaat en laat de AIVD nu net niet mee mogen werken aan het onderzoek...

Steady Freddy said...

Wat mij opviel was dat Seveke op 3 november een stuk publiceerde over de rol van de AIVD bij het creeeren van terroristische cellen, vroeger als BVD door een eigen maoistische politieke partij op te richten en nu door een huis en wellicht handgranaten aan de polder terroristjes van de Hofstadgroep. Ieder volk krijgt een regering die haar toekomt, we worden volgen Seveke bang gemaakt om rap er allemaal nieuwe wetten en regels doorheen te jassen. 400 miljoen euro voor terrorisme bestrijding, legitimatieplicht en ga zo maar door....