Disclaimer

In 2005 begon ik met het schrijven over kraken, ICT, zeilen, terrorisme, de multiculturele samenleving enzo, op dit blog. Langzamerhand begon het schrijven over terrorisme zich steeds meer tot Israël, Gaza, Judea en Samaria te beperken.
De meningen die op dit blog worden weergegeven zijn als bijdrage aan het maatschappelijke debat en geenszins kwetsend of beledigend bedoeld. Mocht u desondanks van mening zijn dat aangifte noodzakelijk is, lees dan eerst even deze speciaal voor u bedoelde disclaimer

Saturday, January 07, 2006

Wouter Bos heeft een probleem

Het dilemma van Wouter Bos
door Keesjemaduraatje
afgelopen donderdag was ik dus op bezoek bij de geestelijk leider van de website De RooieRavotr en wij waren het over helemaal niets eens. De rol van het marxisme, de NAVO, Israel, AEL, het lijden van het Palestijnse Volk, Pim Fortuyn etc. etc. Het begon best wel vermoeiend te worden, totdat we toch nog één thema vonden waar we het over eens waren en dat was Wouter Bos. Ik stelde voor om een gezamelijke verklaring op onze websites af te geven, maar dat zou de rode ravotr te veel in discrediet brengen, om samen met een neo-liberaal een verklaring op te stellen. Dus nu bij deze op eigen titel mijn eigen analyse.

Wouter Bos heeft geen echt alternatief voor de neo-liberale politiek van het kabinet Balkenende. Hij voert niet echt oppositie en hij zegt niet wat ie wil. Dus dat wordt nog moeilijk om een kabinet mee te vormen. De linkse partijen staan op winst, maar een links kabinet zou een unikum zijn dat Nederland nog lang zal heugen. Wouter Bos zou moeite krijgen met een persoonlijkheid als Marijnissen. Hogere uitkeringen en een algemene amnesty voor afgewezen vluchtelingen zal de economie van Nederland niet veel helpen.
Als Wouter met het CDA wil regeren, moet hij opnieuw met Maxime Verhagen onderhandelen en dat wordt heel moeilijk, omdat Wouter geen eigen ideeën heeft.

De enige reeële mogelijkheid is een derde kabinet Balkenende.

No comments: